Sari la conținut

Ce trebuie să știți despre declarația 600

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a organizat zilele trecute, pe pagina sa de socializare, o sesiune de întrebări și răspunsuri privind Declarația 600. Care sunt cele mai importante informații oferite de Fisc, potrivit avocatnet.ro.

Despre veniturile obținute ca PFA

1. Întrebare: Pentru veniturile din activități independente din 2017, pentru care s-a plătit deja CASS și CAS, depunerea D600 va avea ca efect plătirea din nou a acestor contribuții sau nu?

Răspunsul Fiscului: Prin depunerea D600 pe anul 2018 se vor stabili contribuțiile sociale datorate anului curent.

2. Întrebare: O persoană cu venituri din salarii și din activități independente în 2017, care împreună nu trec de 22.800 de lei, trebuie să depună D600?

Răspunsul Fiscului: Pentru încadrarea în plafon, nu se cumulează veniturile din salarii cu cele din activități independente. Dacă venitul net din activități independente este inferior plafonului de 22.800 de lei, nu este obligatorie depunerea D600, ci opțională.

3. Întrebare: O PFA care n-a atins plafonul de 22.800 de lei în 2017 optează pentru depunerea declarației 600. Ce plăți trebuie făcute?

Răspunsul Fiscului: La opțiune, pentru CAS, suma datorată este de 475 de lei/lună (se plătește trimestrial suma de 1.425 de lei). La CAS se va lua în considerare venitul ales, dar nu mai puțin de salariul minim brut (1.900  x 25% = 475 lei/lună; 1.425 de lei trimestrial). Pentru CASS, suma datorată este de 190 de lei/lună - se plătește trimestrial suma de 570 de lei (1.900 x 10% = 190 lei/lună; 570 de lei trimestrial). La CASS, baza lunară pentru contribuție este salariul minim brut. Deci, cele două contribuții datorate trimestrial sunt în sumă de 1.995 de lei.

4. Întrebare: O PFA și-a suspendat activitatea în decembrie 2017, însă venitul net este de 35.000 de lei. Mai trebuie depusă D600?

Răspunsul Fiscului: Da, trebuie depusă D600.

Despre veniturile din dividende și chirii

5. Întrebare: Un salariat care a încasat dividende în 2017 peste plafonul de scutire trebuie să depună D600?

Răspunsul Fiscului: Veniturile din dividende care se iau calcul sunt cele care au fost repartizate în anul 2017 din profitul anului 2016 (potrivit situațiilor financiare aferente anului 2016). Da, se depune D600.

6. Întrebare: Dacă un salariat a ridicat dividende în anul 2017 sub plafonul legal de scutire, mai plătește CASS pentru acestea?

Răspunsul Fiscului: Dacă este singurul venit realizat, în afara salariului, și este sub plafon, nu depuneți D600.

7. Întrebare: Un pensionar care a ridicat în anul 2017 dividende peste plafonul de 22.800 de lei depune D600?

Răspunsul Fiscului: Da.

8. Întrebare: Dacă în 2017 s-au obținut venituri din investiții (dobânzi, dividende, acțiuni) peste plafonul de scutire, se depune D600 și se plătește 10% CASS? Nu se iau în calcul prevederile OUG nr. 79/2017, în care se precizează că veniturile anterioare anului 2018 se vor impune conform prevederilor existente la data obținerii lor?

Răspunsul Fiscului: Cuantumul veniturilor realizate în anul 2017 este utilizat ca „referință” în vederea încadrării persoanelor care au obligația plății contribuțiilor sociale. În consecință, se au în vedere prevederile menționate.

9. Întrebare: Formularul 600 se depune dacă un salariat a obținut în 2017 venituri din chirii (sub plafonul legal de scutire de 22.800 de lei) și venituri din dividende (peste acel plafon)?

Răspunsul Fiscului: Din cele precizate, reiese că aveți obligația depunerii D600 și a plății CASS pentru veniturile din dividende și cedarea folosinței bunurilor la nivelul plafonului de 22.800, la care se aplică cota de 10%.

10. Întrebare: Un pensionar a obținut venituri din chirii în 2017 peste plafonul de 22.800 de lei și a achitat CASS conform deciziei Fiscului. Mai trebuie să depună D600?

Răspunsul Fiscului: Dacă venitul net depășește plafonul, are obligația depunerii.

11. Întrebare: O persoană cu venituri din chirii în 2017 în valoare brută de 23.200 de lei, respectiv în valoare netă de 13.900 de lei, pentru care a plătit impozit și CASS, este obligată să depună D600?

Răspunsul Fiscului: Nu, dacă în anul 2017 suma de 13.900 de lei este singurul venit realizat.

Despre veniturile din drepturi de autor

12. Întrebare: Un salariat a obținut în 2017 și venituri din drepturi de autor (peste plafonul de scutire). Trebuie depusă D600 și achitate CAS și CASS?

Răspunsul Fiscului: Veniturile din salarii nu intră în calculul plafonului. Întrucât veniturile din drepturi de proprietate intelectuală fac parte din categoria veniturilor din activități independente, considerăm să se aplică tratamentul fiscal specific acestei categorii. Aveți obligația depunerii declarației 600, dacă venitul net lunar realizat în anul 2017, din drepturi de proprietate intelectuală, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielii deductibile de 40%, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel puțin egal cu 1.900 de lei, aveți obligația de plată a CAS. În ceea ce privește plata CASS, trebuie să aveți în vedere venitul net realizat din drepturi de proprietate intelectuală în anul 2017. Dacă acesta depășește plafonul de 22.800 de lei, atunci aveți obligația plății CASS.

Despre avocați

13. Întrebare: Avocații sunt obligați să depună declarația 600?

Răspunsul Fiscului: Da, pentru stabilirea CASS, dacă veniturile obținute în 2017 au depășit 22.800 de lei.

14. Întrebare: Pentru avocați, referitor la CASS, plafonul de 22.800 de lei vizează venitul net sau venitul brut din anul 2017?

Răspunsul Fiscului: Veți avea în vedere venitul net, acesta fiind stabilit potrivit art. 68 din Codul fiscal (reguli generale de stabilire a venitului net anual din activități independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate).

Despre veniturile din străinătate

15. Întrebare: Dacă un rezident român angajat în România obține și venituri din străinătate, în anul 2017, mai mari de 22.800 de lei, acesta depune declarația 600?

Răspunsul Fiscului: Da, cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, după caz.

Despre veniturile din activități agricole

16. Întrebare: Trebuie depusă declarația 600 în cazul unei persoane fizice care în anul 2017 a obținut venituri din activități agricole impuse pe bază de norme de venit?

Răspunsul Fiscului: Da, dacă norma de venit/normele de venit cumulate din anul 2017 depășește/depășesc plafonul de 22.800 de lei, având obligația de plată doar a CASS.

Despre plata CAS&CASS și nedepunerea declarației 600

17. Întrebare: CAS și CASS se pot plăti online trimestrial?

Răspunsul Fiscului: Da, acestea se pot plăti prin www.ghiseul.ro.

18. Întrebare: Ce se întâmplă dacă nu se depune formularul 600 până la 31 ianuarie 2018?

Răspunsul Fiscului: Depunerea cu întârziere a D600 se sancționează cu amendă de la 500 la 1.000 de lei pentru persoanele fizice.