Sari la conținut

Marile companii care vor face parte din Fondul Suveran de Investiții

O propunere legislativă privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții a fost înregistrată la Biroul permanent al Senatului. Inițiatorii propunerii sunt 185 de parlamentari PSD și ALDE, printre care și președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, potrivit Agerpres.

bani euro teanc shutterstock_127466858

Foto: Shutterstock

Lista operatorilor economici propuși a face parte din portofoliul FSIDI conține 89 de nume. Conform expunerii de motive, ei au fost aleși în funcție de următoarele criterii: neclasificarea în sectorul administrației publice, conform European System of Accounts 2010; companii profitabile cu capitaluri proprii suficiente și cifră de afaceri semnificativă; o parte din societățile incluse în listă sunt tranzacționate pe piața bursieră, în timp ce pentru altele există premize în vederea listării lor și a tranzacționării ulterior preluării.

Printre acești operatori economici se numără: Hidroelectrica SA, Romgaz SA, Regia Națională a Pădurilor Romsilva RA, SN Nuclearelectrica SA, Loteria Român, Registrul Auto Român, CFR Călători SA, Compania Națională a Uraniului SA, Poșta Română SA, Compania Națională Unifarm SA, Editura Didactică și Pedagogică, Metrorex SA, CEC Bank, OMV Petrom, Rompetrol Rafinare SA.

Fondul Suveran pentru Dezvoltare și Investiții SA își propune ca obiectiv direct susținerea dezvoltării economice prin investiții în sectoare competitive, care antrenează un efect de multiplicare în economie, în urma atragerii de capital și surse din piața financiară”, se arată în expunerea de motive.

Se menționează că programul de guvernare 2017-2020 prevede implementarea unei strategii economice de dezvoltare pe termen mediu și lung, inclusiv prin crearea unor noi instrumente de investiții.

Astfel, crearea unui fond suveran de investiții reprezintă o măsură necesară de stimulare economică prin care, în urma tragerii de capital din piața financiară internă și internațională, vor putea fi constituite surse de finanțare pentru proiecte de investiții profitabile și sustenabile ce vor antrena un efect de multiplicare în economie, conducând la dezvoltare, în paralel cu creșterea veniturilor bugetare”, menționează inițiatorii.

Finanțarea FSIDI se va face din venituri obținute din dividendele încasate de la societățile aflate în portofoliul acestuia, din cele rezultate din operațiuni cu instrumente financiare proprii și din cele emise de alte entități, din venituri din vânzarea de pachete de acțiuni din portofoliu, din împrumuturi, inclusiv prin emiterea de obligațiuni, dar și din alte surse prevăzute de lege.

FSIDI va avea forma unei societăți pe acțiuni, al cărei unic acționar este statul român, pe întreaga durată de funcționare.

Funcționarea și activitatea FSIDI se vor supune regulilor cu privire la deficitul bugetar și datoria publică, conform metodologiei UE pentru a menține clasificarea FSIDI în afara sectorului public, pe toată durata existenței sale. Capitalul social al FSIDI va fi format din aport în natură reprezentat de pachete de acțiuni deținute de stat la societățile care se vor afla în portofoliul FSIDI prevăzute în anexa prezentului proiect de lege, precum și din aport în numerar. Pachetele de acțiuni se transferă în proprietatea FSIDI, iar acesta va dispune liber de ele, în calitate de bunuri proprii. În cazul societăților în care la data preluării, statul este acționar integral sau majoritar, FSIDI nu va putea înstrăina, sub orice formă aceste acțiuni, dacă acest fapt va duce la pierderea poziției de acționar majoritar a FSIDI la societățile în cauză”, prevede expunerea de motive.

Potrivit aceleiași surse, administrarea FSIDI se va face în sistem dualist, de către un consiliu de supraveghere și un directorat. Primii membri ai consiliului de supraveghere vor fi numiți prin hotărâre a Parlamentului, la propunerea acționariatului, având ca mandat angajarea directoratului și organizarea activității FSIDI. Inițiatorii menționează că propunerea legislativă va avea impact asupra veniturilor bugetului de stat începând cu anul 2018, în sensul reducerii veniturilor la bugetul de stat cu valoarea dividendelor încasate de FSIDI în contul acțiunilor transferate în portofoliul FSIDI.

Această influență va fi recuperată în anii următori primului an de funcționare prin încasarea dividendelor pe care FSIDI le va plăti statului, în calitate de acționar unic, potrivit hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de repartizare a profitului și stabilire a dividendelor. (...) Propunerea legislativă prevede și asigurarea unui capital vărsat în numerar din veniturile din privatizare în sumă de 9 miliarde lei, din care 50 de milioane de lei vor fi vărsate la constituire (în anul 2017), restul urmând să fie vărsat în termen de doi ani de la constituire”, se mai arată în expunerea de motive.

Pe aceeași temă