Sari la conținut

Propunere la Senat: BNR să dea de seamă Parlamentului, după modelul TVR

Proiectul de lege depus de aceasta în Parlament este menit să repună statutul BNR pe făgaşul normal, constituţional, explică ea.

"Membrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale au un statut privilegiat. Banca Naţională a României este 'stat în stat'. Parlamentul României trebuie să repună statutul BNR pe făgaşul normal, constituţional. Independenţa poate fi doar ”aparentă”, iar în spate să se ascundă o puternică dependenţă ”ocultă”, explică ea necesitatea modificării legislației.

Ea spune că BNR, în calitate de autoritate administrativă autonomă, se bucură de o personalitate juridică, guvernatorul având calitatea de ordonator principal de credit, însă autonomia acesteia nu este absolută. Aceasta deoarece există obligaţia prezentării unor rapoarte în faţa Parlamentului. La rându-i, Parlamentul ar trebui în anumite condiţii să poată revoca membrii Consiliului de administraţie, argumentează Cristiana Anghel.

Potrivit proiectului, guvernatorul Băncii Naţionale a României ar trebui să prezinte Parlamentului, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual al BNR, care cuprinde şi activităţile BNR, situaţiile financiare anuale şi raportul de audit, în şedinţă comună a celor două Camere ale Parlamentului pentru dezbatere. Respingerea de către Parlament a raportului anual atrage demiterea de drept a Consiliului de administraţie. O prevedere similară există și în cazul TVR.

Conform iniţiativei legislative, revocarea din funcţie a oricărui membru al Consiliului de Administraţie al BNR se face de către Parlament, la propunerea comună a comisiilor permanente de specialitate ale celor două Camere ale Parlamentului. Aceasta se întâmplă și în prezent însă revocarea poate avea loc doar dacă sunt constatate abateri grave sau dacă un membru CA nu mai îndeplinește condițiile legale. Numirile membrilor CA al BNR ar urma să fie făcute pe o perioadă de cinci ani, fără posiblitatea reînnoirii mandatului.