Sari la conținut

Puteri sporite pentru autorităţile locale în domeniul turismului

 

Departamentul pentru IMM, Mediu de Afaceri şi Turism (DIMMMAT) propune ca în perioada 2014-2016 să fie transferate de la nivelul autorităților administrației publice centrale, respectiv Autoritatea Naţională pentru Turism (ANT), către autoritățile administrației publice clasificarea structurilor de de cazare şi a celor de alimentație publică, autorizarea turistică a plajelor şi a agrementului nautic, omologarea pârtiilor de schi şi a traseelor turistice montane şi acreditarea centrelor naționale de informare și promovare turistică.

De asemenea, urmează să fie transferate în competenţa autorităţilor locale şi emiterea brevetului de turism şi administrarea registrelor locale ale patrimoniului turistic.

În plus, primăriile vor emite avizul de specialitate pentru documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului privind zone şi staţiuni turistice, cu regulamentele de urbanism aferente, pentru documentaţii tehnice privind amplasamentul, conformarea şi funcţionalitatea construcţiilor noi cu destinaţie turistică, documentaţii privind funcţionalitatea specifică a construcţiilor existente din domeniul turismului, supuse lucrărilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrări care modifică funcţia turistică a acestora şi documentaţii privind construcţiile care urmează a fi modificate structural şi funcţional în scopul primirii unei funcţionalităţi cu profil turistic.

"Prin descentralizarea competenţelor, beneficiarii autorizațiilor şi avizelor de specialitate vor intra în posesia acestora mult mai repede" se arată în proiectul de strategie al DIMMMAT, citat de Mediafax.

În urma descentralizării, elaborarea politicilor și strategiilor naționale, reglementarea, monitorizarea, controlul și inspecția vor fi în continuare exercitate de către autoritatea publică centrală responsabilăîn domeniul turismului, respectiv Autoritatea Națională pentru Turism (ANT).

"Principalul element avut în vedere în realizarea strategiei de descentralizare în domeniul turismului are la bază tendințele internaționale, referindu-ne aici la principiul subsidiarității, așa cum se observă și în Tratatul de Instituire a Comunității Europene. Introducerea acestui termen în tratatele internaționale vizează exercitarea competențelor la un nivel cât mai apropiat de cetățeni, operatorii economici, în cazul de față", potrivit proiectului.

Descentralizarea pornește de la premisa că autorităţile administraţiei publice locale sunt în măsură să răspundă necesităţilor cetăţenilor.

"Activitatea Autorității Naționale pentru Turism (ANT) este prea mult concentrată pe control, iar efortul său de marketing depinde în mare măsură de târguri si expoziții. Comunicarea dintre ANT şi administrațiile locale este foarte slabă, iar ANT nu influențează şi nu dirijează procesul de dezvoltare", se arată în proiect.

Prevederile strategiei vot fi iniţial testate printr-un proiect, urmând ca apoi să fie extinse la nvel naţional. În faza pilot vor fi stabilite criteriile de selecţie a unităţilor administrativ-teritoriale şi zonele unde urmează fie implementată faza pilot. Perioada de implementare a fazei pilot se va desfășura în trimestrele III și IV din 2014.