Sari la conținut

Exclusiv. Anchetă DNA la proiectele Pod Brăila și autostrada Tg.Mureș- Ditrău

Procurorii DNA au cerut Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere documentele aferente studiilor de fezabilitate făcute pentru autostrada Tg Mureș Ditrău și Podul de la Brăila. Suspiciunile sunt că sumele plătite pentru studiile de fezabilitate au fost umflate de câteva ori.

Studiile de fezabilitate făcute la infinit, fără nicio finalitate și pentru care a căror reactualizare se plătesc sume umflate au ajuns în atenția Direcției Naționale Anticorupție. Procurorii DNA au cerut acum câteva zile Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) două contracte inițiale pentru realizarea Studiilor de fezabilitate pe cele două proiecte, două contracte de refacere a acestor studii dar și alte documente corelate, potrivit informațiilor deținute in excvlusivitate de Digi24.ro.

Direcția juridică a CNAIR a prmit o solicitare în acest sens de la DNA. ”Deasemenea ne veți preciza cu privire la cele 4 contracte care a fost sursa finanțării și ne veți înainta documentele din care să rezulte necesitatea refacerii integrale a studiilor de fezabilitate inițiale, respectiv documente din care să rezulte necesitatea achiziției unor servicii de reactualizare a studiilor de fezabilitate inițiale la costuri de aproximativ șapte ori mai mari, respectiv cinci ori mai mari”, cer procurorii.

Direcția Juridică a CNAIR dă celor două direcții a CNAIR implicate un termen de o zi, până pe 13 iulie, pentru a prezenta documentele solicitate. Documentele trebuie semnate astfel încât să se ateste ”realitatea, corectitudinea și integralitatea informațiilor și documentaților transmise”.

Ancheta DNA trebuia să rămână departe de urechile presei. ”Salariaților CNADNR (vechea denumire a CNAIR – n.red.) care prin natura activității intră în contact cu informații/documente privind soliictările primite de la organele de cercetare penală, le este interzis să facă publice aceste solicitări, cu excepția cazurilor în care există acordul scris la directorului general și/sau al organului de cercetare penală, după caz”, cere directorul juridic al companiei, Andrei Filipescu, un veteran al acestei companii.

Care este problema cu aceste studii

- Autostrada Tg Mureș -Ditrău. Aspectele cercetate sunt atribuirea unor lucrări către firma Search Corporation prin incredințare directă și majorări ale valorilor inițiale. Contractul a intrat în primăvara acestui an în atenția Curții de Conturi și Autorității Naționale de Achziții Publice. La aproape doi ani după ce a fost demarat contractul de revizuire a studiului de fezabilitate pentru autostrada Tg Mureș-Ditrău, lucrările propriu-zise de refacere a documentației acestui proiect sunt blocate.

CNAIR SA a semnat contractul de servicii pentru Proiectul „Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Târgu – Mureş – Ditrău în mai 2015. Una dintre problemele reclamate de către Curtea de Conturi a fost aceea că mai fost făcut un studiu similar în urmă cu câțiva ani deci actualul studiu ar reprezenta o risipă. Realizatorul studiului urmează să propune însă cinci variante de traseu, în loc de trei variante cum prevedea studiul inițial care va fi actualizat.

- Proiectul Podului peste Dunăre de la Brăila. Studiul de fezabilitate a fost făcut prima dată în 2005 la o valoare de cinci ori mai mică decât cea din 2015 (1,1 milioane lei față de 5,6 milioane lei, acum).

Problema majoră a studiilor de fezabilitate făcute de CNAIR nu este însă obligatoriuu refacerea studiilor. Acestea au o aplicabilitate de maxim câțiva ani. Dacă această perioadă este depășită iar proiectul nu se face, datele din studiul de fezabilitate nu mai sunt valabile.

Apar noi rețele de utilități (apă, electricitate, canalizare pe traseul proiectului a căror mutare are impact asupra costurilor), noi imobile ce trebuie expropriate, datele de trafic se schimbă. Ca urmare acesta trebuie reactualizat. Problema este însă aceea că cea mai mare a studiilor de fezabilitate nu sunt urmate imediat de realizarea proiectului, cum ar trebui, iar prețurile plătite pe reactualizări sunt umflate, cu toate că reactualizarea SF se face doar formal.

Risipa Studiile de Fezabilitate, in atenția lui Cioloș

În toamna anului trecut, studiile de fezabilitate făcute degeaba intrau în atenția Corpului de Control al fostului premier, Dacian Cioloș. "Având în vedere aspectele constatate, propunem efectuarea unor acțiuni de verificare de către organismele abilitate din cadrul ministerelor (corp de control al ministrului, direcții de control), cu informarea Corpului de control al prim-ministrului, la entitățile care au înregistrat un grad foarte ridicat al ineficienței utilizării studiilor de fezabilitate plătite din bani publici, pentru analizarea modului în care au fost contractate aceste studii de fezabilitate și a cauzelor care au dus la o asemenea ineficiență în utilizarea fondurilor publice, respectiv la: Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri din România — CNADNR; Compania Națională de Căi Ferate CFR SA; Ministerul Energiei", se arăta într-o Notă de informare privind acțiunea de documentare efectuată la Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Comunicațiilor și Ministerul Economiei, publicată luni pe site-ul Corpului de control al premierului.

Totodată, Corpul de control al premierului decidea transmiterea acestei Note prim-ministrului/Guvernului, Ministerului Energiei, Ministerului Transporturilor, Ministerului Comunicațiilor și Ministerului Economiei.

Potrivit documentului, în perioada 1 ianuarie 2011 — 30 iunie 2016, Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Comunicațiilor și Ministerul Economiei (inclusiv companiile naționale/societățile pe acțiuni cu capital integral sau majoritar de stat aflate în subordinea, în coordonarea ori sub autoritatea acestora, printre care și patru spitale) au contractat un număr de 92 de studii de fezabilitate, finanțate integral de la bugetul de stat, în valoare totală de 92.915.732,15 lei (cu TVA).

Dintre acestea, au fost finalizate 75 de studii de fezabilitate a căror valoare contractată a fost de 39.224.895,73 lei (cu TVA) și pentru care, până în prezent, au fost efectuate plăți în sumă totală de 23.925.001,68 lei (cu TVA).

La 30 iunie 2016, 46 studii de fezabilitate au fost plătite și utilizate, valoarea totală a acestora fiind de 5.796.225,85 lei (cu TVA) și reprezentând 6,24% din totalul angajamentelor legale (92.915.732,15 lei), respectiv 14,78% din valoarea contractată a studiilor de fezabilitate finalizate și plătite (39.224.895,73 lei).

Totodată, 29 studii de fezabilitate au fost plătite și neutilizate, valoarea totală a acestora fiind de 18.128.775,83 lei (cu TVA) și reprezentând 19,51% din totalul angajamentelor legale, respectiv 46,22% din valoarea contractată a studiilor de fezabilitate finalizate și plătite.

"Cauzele care au condus la plata și neutilizarea celor 29 de studii de fezabilitate contractate de către Ministerul Energiei, Ministerul Economiei și Ministerul Transporturilor, în perioada 01.01.2011—30.06.2016, așa cum rezultă din documentele transmise de către aceste ministere Corpului de control al prim-ministrului, au fost următoarele: lipsa sursei de finanțare pentru etapele următoare; neîntocmirea documentației pentru avizarea investiției în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Transporturilor, aceasta fiind la momentul acțiunii de documentare în curs de întocmire; necesitatea completării studiilor de fezabilitate 'conform solicitărilor CE a Studiului de Trafic, Analiză Cost Beneficiu, Memoriu de Sinteză și Actualizarea Devizului general'; studiu de fezabilitate dat spre consultare 'experților în proiectul USTDA'; neeligibilitatea beneficiarilor", se arată în Nota citată.

Din centralizarea datelor primite de Corpul de control al premierului de la Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Comunicațiilor și Ministerul Economiei privind studiile de fezabilitate contractate în perioada 1 ianuarie 2011 — 30 iunie 2016, a rezultat "un nivel foarte scăzut al eficienței utilizării studiilor de fezabilitate plătite din bani publici, în sensul că efortul financiar suportat de cele patru ministere în sumă totală de 23.925.001,68 RON (cu TVA) a fost compensat doar în proporție de 24,23%, reprezentând ponderea valorii studiilor de fezabilitate plătite și utilizate în valoarea totală a studiilor de fezabilitate plătite (utilizate + neutilizate)".

De asemenea, a rezultat "un grad foarte ridicat al ineficienței utilizării studiilor de fezabilitate plătite din bani publici, de 75,77%, exprimat ca pondere a valorii studiilor de fezabilitate plătite și neutilizate (18.128.775,83 RON, cu TVA) în valoarea totală a studiilor de fezabilitate plătite în sumă de 23.925.001,68 RON (cu TVA)", se mai spunea în Nota citată.