Sari la conținut

Șeful Companiei de Autostrăzi, salariu de 8.000 de euro

Cătălin Homor, director general al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADNR) a ajuns să încaseze un salariu lunar de 8.000 de euro, aproape dublul celui primit de predecesorii săi.

catalin homor cnadnr 7

Direcția Juridică a companiei, subordonată lui, a făcut adevărate jonglerii legislative pentru a îi plăti un salariu cât mai mare șefului.

Șef peste o companie care nu va preda în acest an niciun kilometru de autostradă, cu excepția celor 200 de metri reparați din autostrada scufundată Sibiu Orăștie, directorul general al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADNR) se poate considera unul dintre cei mai bine plătiți executivi din România. Un hocus-pocus legislativ ce a îmbinat creativ cele mai avantajoase prevederi în domeniu îi asigură lui Homor un salariu de aproximativ 32.000 de lei lunar, potrivit informațiilor și documentelor deținute de Digi24.ro.

Este aproape dublul sumei încasate de predecesorul său, Narcis Neaga, debarcat în luna decembrie a anului trecut. Potrivit declarației acestuia de avere Narcis Neaga a încasat lunar, în medie în 2015, 17.854 lei.

Cele două sisteme de salarizare

Dar cum a ajuns șeful CNADNR să câștige atâți bani? Pentru a deține funcția de director general există în principiu două posibilități. Fie se acordă unui angajat al companiei în cauză o delegare de atribuiții pe funcția de director general, fie se semnează un contract de mandat în condițiile legii 31 - 1990 a societăților comerciale și mai nou a OUG 109 din 2011, modificată prin OUG 51 din 2013 privin guvernanța corporativă a companiilor publice.

În primul caz, cel al delegării de atribuții, salariile nu sunt fulminante. Pe acest sistem a fost plătit Narcis Neaga, care anterior numirii sale, era inginer în cadrul companiei. În sistemul delegării de atribuții directorul poate avea un salariu maxim egal cu cel din grila Contractului Colectiv de Muncă al CNADNR (cel mult 7.000 lei lunar), corectat cu sporurile prevăzute în legislația muncii și CCM. În cazul CNADNR, un director general nu ar putea câștiga mai mult de 20.000 de lei, dacă nu îți pune și niște ore suplimentare.

Varianta contractului de mandat asigură venituri mult mai bune. Legea spune că directorul poate câștiga șase salarii mediu brute pe ramură la care se adaugă o componentă variabilă care depinde însă de atingerea unro indicatori de performanță. Remuneraţia directorilor este stabilită de Consiliul de Administraţie (CA CNADNR) și este cuprinsă în Contractul de Mandat. Ea este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi, dacă este cazul, ”dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societăţii, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanţelor”, spune articolul 38 al OUG 109 din 2011 privind guvernanța corporativă. Componenta variabilă nu ar trebui acordată directorului general al CNADNR căci acesta nu are indici de performanță în contractul său de mandat.

Direcția Juridică face interpretare creativă a legii

Contractul de mandat la directorului general Cătălin Homor, semnat în 11 decembrie 2015, la doar o săptămână după ce fostul ministru al Transporturilor, Dan Costescu a anunțat numirea acestuia în funcție, conține o chichiță. Prevederi ale articolelor 4.1.9 și 4.1.10 din contract spun că ”mandatarul beneficiază de toate drepturile și îndeplinește toate obligațiile ce decurg din CCM la nivelul CNADNR”. Referirea era făcută la drepturile sociale ale directorului și la obligațiile acestuia către Casa de Pensii, nicidecum la alte drepturi. De aici însă, până la concluzia că directorul general are dreptul la toate sporurile posibile, anume de vechime, de fonduri europene, de conducere, nu a fost decât un pas.

În data de 23 decembrie 2015 Direcția Resurse Umane a CNADNR (DRU) cerea instrucțiuni Direcției Juridice (DJ). ”Vă rugăm să ne acordați un punct de vedere legal, cu privire la modalitatea de punere în aplicare a prevederilor....respectiv dacă domnul Cătălin Honor are dreptul la indemnizația de conducere, procentul de până la 75%, sporul de vechime in muncă”, întreba DRU.

Primul răspuns al DJ CNADNR: N-are dreptul la nimic

Răspunsul DJ a fost tranșant: Homor nu are dreptul la acest sporuri. Mai precis DJ a explicat că un contractul de mandat ”nu poate înfrânge norma legală imperativă care plafonează indemnizația fixă lunară acordată directorilor executiv la o valoare maximă de șase ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar, conform OUG 109”.

În plus, DJ CNADNR afirmă ca indemnizația variabilă ”nu poate fi altfel constituită decât cu referite la indicatori de performanță”. Care lipseau directorului general din contractul de mandat. ”Ca urmare sub acest aspect nu sunt și nu pot fi aplicabile prin substituire prevederile referitoare la indemnizația de conducere”, spunea DJ CNADNR. Clauza din contractul de mandat nu transformă în niciun caz natura relațiilor contractuale dintre părți în raporturi de dreptul muncii, mai spunea DJ CNADNR. Concluzionând, directorul general nu are alte drepturi bănești în afară de indemnizația fixă de șase salarii medii brute.

foto_1

Foto: Direcția Juridică respinge inițial sporurile

DRU CNADNR cere explicații

Opt zile după precizările DJ CNADNR, DRU revine și cere să i se spună explicit ce drepturi pot fi acordate directorului general în vederea întocmirii unui act adițional la contractul de mandat. Cu o rapiditate uimitoare, în doar două zile, DJ CNADNR, subordonată directorului general, emite răspunsul și îl trimite către DRU. Surprinzător, răspunsul este diametral opus celui precedent. De unde spunea că nu acea componentă variabilă a contractului de mandat este legat strict de indicatori de performanță, juriștii se răzgândesc și fabrică o explicație: ”Sporul pentru gestionarea unor contracte din fonduri externe prin natura lui nu are caracter de peramenență, depinzând de existența în anumite perioade de timp a derulării unor astfel de contracte. Ca urmare poate constitui componenta variabă a indemnizației managerului. În acest sens apreciem că sporul de până la 75% ar putea fi acordat de CA directorului general”, spune DJ CNADNR.

De unde susținea că Homor nu are relații de muncă, DJ mai face o piruetă și ajunge să îl compare pe directorul general cu subordonații săi, aflați în relații de muncă cu CNADNR. Dacă salariații din subordine pot beneficia de spor poate beneficia de acesta ”cu atât mai mult directorul general CNADNR”.

În noua rezoluție a DJ CNADNR, lui Homor îi sunt respinse celelalte sporuri, anume cel de conducere, de vechime sau tichetele de masă. Cătălin Homor este obligat să se mulțumească cu un spor ce poate ajunge la 75% aplicabil unor venituri lunare de 20.000 de lei.

foto_2

Foto: Direcția Juridică se răzgândește, ”componenta variabilă” poate fi dată

Într-o ședință a CA CNADNR din 15 ianuarie 2016, Consiliul de Administrație ia act de decizia DJ și propune introducerea prin act adițional la contractul de mandat a unui spor de fonduri europene de ”doar” 60%, față de maximul admis legal de 75%.

foto_3

Foto: CA CNADNR ”taie în carne vie” și lasă 60% în loc de 75% din 20.000 lei

Tăcerea CNADNR

Digi24.ro a trimis CNADNR mai multe întrebări privind toate aceste aspecte. Când a avut loc concursul pentru ocuparea funcției de director general obligatoriu potrivit OUG 109 din 2011? Care sunt veniturile lunare exacte ale ? Ce sporuri încasează acesta, care este baza legală? Toate acestea întrebări CNADNR a refuzat un răspuns deși a trecut o săptpmână de la solicitarea noastră. Într-o discuție telefonică, oficiali ai CNADNR au informat însă că directorul general Homor nu ar conduce compania pe baza OUG 109/2011, ci pe un contract bazat pe legea 31 din 1990, valabil ”până la numirea unui nou director pe OUG 109/2011”. Atunci apare întrebarea: de ce salariul acordat acestuia este egal cu șase salarii medii pe ramură, nivel prevăzut în OUG 109 și nu egal egal cu cel din CCM, plus sporurile cuvenite? Oficialii CNADNR nu au putut însă răspunde. Este de asemenea de neînțeles modul în care Cătălin Homor a ajuns director general al nou înființatei Companii Naționale de Investiții Rutiere, înființată separat de către CNADNR, în absența unui concurs.