Sari la conținut
News Alert

Taxele de TIR, fraudate în Elveția, prin offshore-uri

Timp de peste 20 de ani transportatorii rutieri internaționali, membri IRU, inclusiv din România, au fost taxați ilegal cu sume cifrate la sute de milioane de euro care au fost dirijate prin intermediul unor offshore-uri către buzunarele câtorva șefi din conducerea organizației mondiale IRU.

Acuzațiile sunt surprinzătoare căci privesc Uniunea Internațională a Transportatorilor Rutieri (IRU). Acestea au fost formulate la începutul lunii curente de către Asociația Română pentru Transporturi Rutiere Internaționale (ATRI) în cadrul unui comunicat de presă. Demersului i s-a alăturat și Asociația Transportatorilor Rutieri din Republica Moldova, respectiv AITA. Acuzele sunt suprinzătoare cu atât mai mult cu cât ARTRI este recunoscută ca o organizație a transportatorilor rutieri foarte discretă.

Ce acuză ARTRI? Asociația afimă că, începând din 1995, IRU a suprataxat în secret costurilor de emisie și asigurare a carnetelor TIR. Sumele astfel colectate de la transportatorii utilizatori de carnete TIR au fost transferate periodic, către fundații și societăți comerciale înregistrate în paradisuri fiscale (offshore-uri) controlate de câțiva funcționari din cadrul IRU.

”Precizăm că aceste societăți de tip offshore sunt interpuse în operațiuni lipsite de substanță economică, folosite în „schema de reasigurare" și pentru transferuri de „fonduri de rezervă", fără a avea angajați și fără nicio legătură cu activitatea de transport rutier internațional”, spune ARTRI.

Acuzele, spune ARTRI, se bazează pe ”dezvăluiri documentate ale fostului secretar general adjunct al IRU, confirmate inclusiv de fosta conducere”. Aceștia ar fi sesizat membrilor IRU o posibilă fraudă de sute de milioane euro în cadrul acestei organizații.

”Cei prejudiciați prin aceste metode frauduloase sunt atât asociațiile garante TIR membre ale IRU, cât și dumneavoastră în calitate de utilizatori de carnete TIR”, spune ARTRI firmelor membre. Carnetele TIR sunt documente cu valoare, care garantează plata taxelor vamale a mărfurilor transportate în regim TIR, până la concurenţa sumei de 50.000 dolari SUA.

ATRI susține că a adresat interpelări IRU pe această temă, dar că nu a primit răspunsurile solicitate.

Într-o luare de poziție la finele lunii septembrie, IRU a respins acuzele ATRI si AITA și a informat totodată că cele două asociații urmează să fie excluse din rândul membrilor. Scandalul este însă de abia la început. În acesta a fost atrasă și UNTRR - Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România, cealaltă organizație reprezentativă a transportatorilor rutieri români. Acuzele ARTRI au fost direcționate și către membri ai conducerii UNTRR care dețin funcții de conducere la IRU.

UNTRR respinge acuzele și spune că activitățile IRU au fost auditate în mai multe rânduri și că membrii IRU au fost mulțumiți de concluziile auditurilor. ”Față de acuzele aduse IRU de la începutul lui 2016, domnul Radu Dinescu (secretar general UNTRR - n.red.) a propus în cadrul Adunării Generale a membrilor IRU din aprilie 2016, “ca orice acțiune sau vot de încredere să fie luate pe baza de fapte, validate în mod corespunzător de o terță parte independentă. Astfel, pentru o evaluare corectă au fost derulate în 2016 doua audituri independente  – unul realizat de către Ernst & Young și unul realizat de KPMG, două din primele 4 firme de top internațional. Rezultatele au fost prezentate în Adunarea Generală a membrilor IRU, în care membrii IRU în vasta majoritate s-au declarat mulțumiți de aceste rezultate”, spune UNTRR.

Redăm mai jos comunicatul remis de ATRI, precum și pe cel remis de IRU.

Comunicat ARTRI

”În atenția membrilor Asociației Române pentru Transporturi Rutiere Internaționale (ARTRI)

Stimați membri,

Ați primit probabil în ultimele zile un email anonim, intitulat "Mesaj din partea IRU adresat operatorilor din Republica Moldova şi din România", în legătură cu care facem următoarele precizări:

1. ARTRI este asociația națională garantă pentru aplicarea Convenției TIR în România, fiind autorizată în acest sens de Vama Română.
ARTRI este totodată un membru vechi (de peste 40 de ani) al International Road Transport Union Geneva (IRU), organizație ale cărei interese legitime le-a susținut întotdeauna și le va apăra în continuare în interesul transportatorilor rutieri de mărfuri.

2. În aprilie 2016, dezvăluirile documentate ale fostului secretar general adjunct al IRU, confirmate inclusiv de fosta conducere, au sesizat membrilor IRU o posibila fraudă de sute de milioane euro în cadrul acestei organizații.

Fondurile gestionate fraudulos au provenit din suprataxarea secretă, începând cu 1995, a costurilor de emisie și asigurare a carnetelor TIR. Sumele astfel colectate de la transportatorii utilizatori de carnete TIR au fost transferate periodic, către fundații și societăți comerciale înregistrate în paradisuri fiscale (offshore-uri) controlate de câțiva funcționari din cadrul IRU.

Precizăm că aceste societăți de tip offshore sunt interpuse în operațiuni lipsite de substanță economică, folosite în „schema de reasigurare" și pentru transferuri de „fonduri de rezervă", fără a avea angajați și fără nicio legătură cu activitatea de transport rutier internațional.

3. Cei prejudiciați prin aceste metode frauduloase sunt atât asociațiile garante TIR membre ale IRU, cât și dumneavoastră în calitate de utilizatori de carnete TIR.

4. Scopul statutar al ARTRI este sprijinirea transportatorilor rutieri în organizarea, desfășurarea, susținerea, promovarea și apărarea tuturor activităților specifice și a intereselor lor legitime. Unul din obiectivele asumate de ARTRI este reprezentarea intereselor membrilor săi și ale transportului rutier pe lângă autoritățile statului, organismele și instituțiile publice sau private, la nivel național și internațional.

5. De aceea ARTRI a făcut demersuri repetate către conducerea IRU pentru clarificarea acestor chestiuni grave, solicitând returnarea sumelor cu care ARTRI și membrii săi au fost spoliați prin această schemă. În acest scop, am solicitat textul integral al polițelor de asigurare (globală și națională) semnate de IRU cu AXA/Zurich, respectiv cu brokerii Lloyds (inclusiv anexele care detaliază fluxurile financiare), contractele cu privire la plata comisioanelor din asigurările TIR și hotărârile judecătorești pronunțate în dosarul IRU vs. AON (fostul broker al IRU pentru schema de asigurare națională).

6. Lipsa oricărui răspuns clar din partea organelor de conducere ale IRU la solicitările noastre legitime ne-a pus în situația de a ne adresa succesiv asigurătorilor sistemului TIR, autorităților competente naționale și internaționale - inclusiv organismelor din cadrul Națiunilor Unite care gestionează aplicarea Convenției TIR - și în cele din urmă autorităților judiciare, pentru protejarea drepturilor legale ale asociației și ale membrilor săi utilizatori de carnete TIR.

De asemenea, autoritatea vamală română a fost informată constant cu privire la demersurile ARTRI.

7. Beneficiarii direcți ai acestei gestiuni frauduloase sunt un grup restrâns de funcționari aflați astăzi în conducerea IRU:
• Christian Siegrfied Labrot, Președinte
• Umberto Junior DePretto, Secretar general
• Boris Guillaume Blanche, Director Executiv
• Daniel Sculati, Șef Asigurări TIR

Împotriva acestor persoane există plângeri penale formulate în Elveția în curs de soluționare.

8. În martie 2017 a existat o tentativă a acestui grup de a „cumpăra" printr-un acord umilitor „tăcerea" asociațiilor naționale din IRU. Astfel, în schimbul renunțării la orice pretenții financiare și legale, asociațiilor li se promitea returnarea a circa 1% din sumele deturnate. Eșecul acestei manevre ilegale a intensificat agresiunile grupului împotriva asociațiilor care au îndrăznit să pună întrebări incomode, culminând cu amenințarea excluderii ARTRI și AITA Moldova din cadrul IRU cu riscul suspendării aplicării Regimului TIR în UE!

Toate acestea, pentru ca o mână de funcționari IRU, ascunși în spatele unor avocați și auditori plătiți cu milioane de franci elvețieni din fondurile organizației, să-și păstreze privilegiul de a încasa anual salarii/indemnizații/comisioane de milioane de euro, inclusiv pe seama fondurilor transferate în off-shore-uri!

9. Reprezentanții Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) - cealaltă asociație afiliată la IRU dar neabilitată pentru garantarea transportatorilor internaționali - au fost interpelați oficial încă din aprilie 2016 pentru a se ralia demersurilor ARTRI, însă fără niciun rezultat.

Dimpotrivă, secretarul general Radu Dinescu - actualmente vicepreședinte al IRU - a aprobat în Președinția Executivă IRU atât deciziile prin care s-a încercat ascunderea adevărului despre deturnarea fondurilor TIR, inclusiv față de membrii UNTRR, cât și pe cele care stabilesc măsuri dure împotriva ARTRI.

10. Având în vedere cele de mai sus, vă reconfirmăm următoarele:


• Activitatea ARTRI se desfășoară normal. Toate carnetele TIR emise de asociație sunt valide și acoperite de garanția de 100.000 EUR, conform noului acord de autorizare semnat cu Direcția Generală a Vămilor în 12.09.2017;

• În virtutea acestui acord, ARTRI este asociația națională garantă pentru aplicarea Regimului TIR în România. IRU nu are nicio competență legală în acordarea sau retragerea autorizării unei asociații garante;

• Vă asigurăm că vom continua să acționăm ca și până acum, prin toate mijloacele legale, pentru ca persoanele responsabile din cadrul IRU să răspundă pentru faptele lor;

• În calitatea de membri ai ARTRI, contăm pe toată susținerea dvs., necesară pentru demersurile dedicate recuperării sumelor cu care ați fost prejudiciați;

• Imediat ce procedurile judiciare ne vor permite, vom face public dosarul fraudei”.

Comunicat IRU

De peste un an, doi dintre membrii IRU, AITA din Republica Moldova şi ARTRI din România, au făcut în repetate rânduri afirmaţii false, denigratoare şi ambigue despre IRU. Au făcut aceste acuzații direct la Naţiunile Unite, organismele directoare TIR şi părţile contractante, guverne, autorităţi vamale şi judiciare, companii de asigurări şi mass-media. Acţiunile lor au afectat grav reputaţia şi operaţiunile IRU şi au periclitat integritatea sistemului TIR. 

În tot acest timp, IRU a încercat să abordeze AITA şi ARTRI într-o manieră constructivă. Însă în acest moment, este evident că o continuare a încercărilor de a stabili un dialog constructiv cu AITA şi cu ARTRI nu va fi productivă. Aceste asociaţii şi reprezentanţii lor nu acţionează într-un mod demn de un membru al unei organizaţii internaţionale, aşa cum este şi IRU. 

Pentru a proteja integritatea sistemului TIR şi pentru a limita prejudiciile pe care aceste două asociaţii par să le cauzeze în mod deliberat, Comitetul Executiv al IRU a decis să iniţieze procesul de excludere a AITA şi a ARTRI ca membri ai IRU. Ambele organizaţii au fost înştiinţate privind acest lucru. 

În paralel, anularea calităţii de membru al IRU va însemna şi încetarea contractelor de afiliere cu IRU şi cu partenerii acesteia ale ARTRI şi ale AITA privind funcţionarea sistemului TIR. Data preconizată a încetării este 31 ianuarie 2018, ceea ce va permite implementarea de acorduri juridice şi logistice alternative. 

În aceste momente problematice, scopul nostru este acela de a proteja interesul tuturor părţilor interesate din sistemul TIR, în special al operatorilor de transport care utilizează sistemul, pentru ca acestea să nu aibă şi mai mult de suferit în urma acţiunilor lui ARTRI şi AITA. 

Trebuie analizate aspecte practice şi juridice importante, şi colaborăm strâns cu toate părţile interesate vizate din Republica Moldova, din România şi din alte părţi, pentru a asigura o tranziţie lină către noi asociaţii emitente până la începutul lui 2018 fără ca lanţul de garanţii să fie perturbat. 
 
Excluderea unui membru din IRU nu este un lucru uşor de făcut şi IRU doreşte să se asigure că procesul urmat este just şi echitabil pentru toate părţile implicate şi că nu compromite integritatea globală a sistemului TIR. 

IRU a gestionat TIR timp de aproape 70 de ani şi îşi ia în serios responsabilităţile faţă de: TIR, de membrii IRU, de operatorii de transport şi de industria transporturilor rutiere în ansamblul ei. IRU nu poate rămâne pasivă în timp ce AITA şi ARTRI produc în mod continuu și aparent deliberat daune lui IRU şi sistemul TIR. 

IRU va depune eforturi pentru a oferi regulat tuturor părţilor interesate informaţii actualizate privind această problemă: tuturor asociaţiilor membre IRU, tuturor operatorilor de transport din România şi din Republica Moldova care utilizează TIR, autorităţilor guvernamentale relevante din România şi din Republica Moldova, Naţiunilor Unite şi companiilor de asigurări”. 

Etichete: off shore , UNTRR , transporturi rutiere , artri , iru , carnete tir , frauda carnet tir , aita

Pe aceeași temă
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
prv_level, civicCookieControl, m2digi24ro, stickyCookie
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cX_S, cX_P, gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CrazyEgg crazyegg.com Vezi politica de confidenţialitate
ce2ab, ce_login, ceac, sid, _ceir, is_returning, _CEFT, ceg.s, ceg.u, __ar_v4, __distillery, __zlcmid, __zprivacy, _ga, _gat, ki_r, ki_s, ki_t, ki_u, km_ai, km_lv, km_ni, km_uq, km_vs, kvcd, optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelyPendingLogEvents, optimizelySegments
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cx_profile_timeout, cx_profile_data
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi aici politica noastră de cookie-uri și de prelucrare a datelor tale