Sari la conținut

Un nou proiect româno-bulgar: Guvernul a aprobat dezvoltarea hidrocentralei Turnu Măgurele – Nicopole

Foto: Mediafax

Astfel, conform unei estimări preliminare, menţionate în memorandumul obţinut de Mediafax, puterea instalată a viitoarei hidrocentrale va fi de circa 400 MW, ceea ce va contribui la creşterea siguranţei energetice a României şi la scăderea dependenţei de importuri.

Un alt obiectiv urmărit prin realizarea hidrocentralei Turnu Măgurele – Nicopole va fi regularizarea cursului Dunării, cu efecte pozitive pentru protecţia inundaţiilor, prin îndiguiri şi desecări sau lucrări de supraînălţare a porturilor.

Prin realizarea acestui proiect, Guvernul mizează pe o revitalizare economică din regiunea Turnu-Măgurele, prin crearea de noi locuri de muncă şi modernizarea infrastructurii.

Totodată, potrivit memorandumului, compania de proiect româno-bulgară va trebui să atragă surse de finanţare pentru realizarea studiului de fezabilitate integrat, care să analizeze toate aspectele legate de capacitatea de producţie de energie, transportul fluvial şi rutier, protecţia mediului, impactul asupra agriculturii şi beneficiile privind dezvoltarea regională.

Compania de proiect va face demersuri la Uniunea Europeană pentru a include construcţia hidrocentralei Turnu-Măgurele – Nicopole pe lista Proiectelor Europene de Interes Comun în cadrul Strategiei Dunării.

Compania mixtă româno-bulgară va trebui, de asemenea, să realizeze o strategie pentru atragerea investitorilor care să asigure finanţarea proiectului.