Sari la conținut

Curtea de Justiție a Uniunii Europene retrage temporar gruparea Hamas de pe lista cu organizații teroriste

Khaled Meshaal, liderul Hamas, sursa foto: Wikipedia

Tribunalul Uniunii Europene precizează că această anulare „nu implică nicio apreciere pe fond asupra chestiunii calificării mișcării Hamas drept grupare teroristă”.

Consiliul european are la dispozițioe trei luni pentru a lua o nouă decizie în legătură cu blocarea conturilor sau două luni pentru a contesta în apel decizie CJUE.

Sesizată de Hamas, Tribunalul constată că înscrierea pe lista cu organizații teroriste „nu a fost fondată pe fapte examinate și reținute în deciziile autorităților naționale competente, ci pe imputări factuale, luate din presă și de pe Internet”.

Pe de altă parte, Curtea a respins și argumentul Hamas, care susținea că nu poate fi înscris pe o listă cu organizații teroriste întrucât era un guvern legitim ales. 

Uniunea Europeană a interzis aripa militară Hamas, Brigăzile 'Izz Ad-Din Al-Qassam, în 2002, deși organizațiile sociale și politice ale mișcării nu au fost puse pe lista cu organizații teroriste. Au urmat o serie de atentate sinucigașe Hamas, în urma cărora Uniunea Europeană a extins interdicția și a inclus întreaga organizație pe lista neagră a terorismului.

La 12 septembrie 2010, Hamas a făcut apel la decizia Uniunii Europene de a înscrie organizația pe lista cu grupări teroriste, din motive procedurale. În contestație gruparea palestiniană a precizat că nu a fost informată în mod corespunzător despre decizie.

În susţinerea acţiunii formulate, reclamantul invocă șapte motive întemeiate în ceea ce privește Avizul 2010/C 188/09 al Consiliului:

- încălcarea articolului 297 alineatul (2) al treilea paragraf TFUE în măsura în care reclamantul nu ar fi primit notificarea acestui aviz, iar o simplă comunicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu ar putea fi considerată o astfel de notificare a actului;

- o încălcare a articolului 41 alineatul (2) litera (b) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, întrucât acest aviz a fost aproape inaccesibil pentru reclamant;

- încălcare a articolului 6 alineatul 3 litera a) din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale (CEDO) cu privire la dreptul acuzatului să fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbă pe care o înţelege și în mod amănunţit, asupra naturii și cauzei acuzaţiei aduse împotriva sa.

În aceeași contestație Hamas invocă o altă eroare de procedură: eroarea vădită de apreciere, întrucât Hamas este un guvern ales în mod legitim care nu poate fi înscris pe lista teroriștilor potrivit principiului neamestecului în chestiunile interne ale unui stat.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a acceptat contestația Hamas, dar a precizat că decizia de a scoate organizația de pe lista organizațiilor teroriste vine ca urmare a examinării procedurilor și nu în urma unei analize a activității Hamas.