Sari la conținut

Raport: Arme din România și alte șapte state est-europene au ajuns în Siria

ACTUALIZARE. Un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe precizează că România respectă toate prevederile legislaţiei interne şi internaţionale privind comerţul cu arme. Astfel, toate exporturile sunt făcute legal, înregistrate şi transmise organizaţiilor internaţionale.

Comunicatul Ministerului Afacerilor Externe:

Referitor la știrile apărute în presa de astăzi cu privire la exporturi de armament din țări central și est-europene către Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Iordania și Turcia, Ministerul Afacerilor Externe face următoarele precizări:

- România respectă cu stricteţe cele mai înalte standarde de control al exporturilor de produse militare, standarde cuprinse în legislația internă, în care sunt reflectate angajamentele internaționale asumate de țara noastră ca membru al UE, NATO, ONU și OSCE, precum și ca stat parte la Tratatul privind comerțul cu arme (ATT);

- Autoritatea naţională de control aprobă licenţele de export în urma unei analize riguroase din perspectiva criteriilor cuprinse în Poziția Comună 2008/944/PESC și în ATT și numai în baza prezentării unor asigurări primite din partea utilizatorilor finali, angajamente certificate și de autoritățile competente din țările de destinație. Aceste asigurări cuprind, între altele, certificate internaționale de import, certificate de utilizare finală, confirmări de livrare, clauze de re-export.

- Subliniem că toate produsele militare exportate de ţara noastră sunt cuprinse în rapoartele anuale şi trimestriale prezentate pe pagina electronică www.ancex.ro şi care, de asemenea, sunt transmise la UE, ONU sau OSCE. În esenţă, aceste rapoarte prezintă valoric şi cantitativ exporturile românești de componente, produse şi echipamente militare;

- În conformitate cu standardele de control practicate, România participă cu promptitudine la orice investigație privind trasabilitatea unor arme ce ar putea să provină din țara noastră.


Armele, în special puşti de asalt AK-47, şi muniţiile ar fi plecat din Bosnia, Bulgaria, Croația, Cehia, Muntenegru, Slovacia, Serbia şi România.

Valoarea totală a acestor exporturi ilegale ar fi de peste 1,2 miliarde de euro. Vârful de vânzări a fost anul trecut, însă sunt menționați ultimii cinci ani.

Armamentul a ajuns în mai multe țări vecine Siriei: Arabia Saudită, Iordania, Emiratele Arbate Unite și Turcia.

Cele două organizaţii şi-au bazat raportul pe datele de export de armament, rapoarte oficiale ale Naţiunilor Unite, monitorizarea rutelor aeriene şi contractele de furnizare de arme.

Potrivit investigației, armamentul ar fi servit în războiul civil care durează de cinci ani din Siria și ar fi ajuns la toate grupările care se confruntă în această țară.

Amnesty International atrage atenția că o parte din aceste vânzări ar putea să fi fost făcute fără să fie respectată legislația internațională.