Sari la conținut

Procedură simplificată. Singurul act care va fi depus la Fisc dacă vreţi să vă vindeţi maşina  

Foto: Gulliver/Getty Images

În acest sens, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) a publicat în dezbatere un proiect de act normativ ce include modelul contractului.

În urma inițiativei Guvernului României de a îmbunătăți interacțiunea cetățenilor cu administrația publică, prin analizarea propunerilor transmise de aceștia pe site-ul www.maisimplu.gov.ro a rezultat faptul că procedura de luare în evidența fiscală și de înregistrare/înmatriculare/radiere a mijloacelor de transport necesită o simplificare substanțială.

În acest context, prin noile completări aduse la normele la codul fiscal, s-a creat posibilitatea unei mai bune colaborări între instituțiile publice, inclusiv prin comunicarea în format electronic a unor informații sau prin asigurarea în mod direct a accesului la bazele de date deținute de instituții”, se arată în nota de fundamentare a proeictului Ministerului Dezvoltării.

Astfel, în temeiul pct. 101 din Anexa la H.G. nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, este necesară inițierea unui ordin comun al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea:

  • registrului, formularul tipizat privind înstrăinarea-dobândirea mijloacelor de transport;

  • contractului de înstrăinare dobândire;

  • protocolului-cadru pentru realizarea schimbului de informaţii dintre organele fiscale locale şi organele competente privind înmatricularea/înregistrarea/ radierea mijloacelor de transport.

Registrul de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport reprezintă documentul prin intermediul căruia se va realiza evidența centralizată și cronologică a operațiunilor efectuate cu mijloacele de transport.

Schimbul de informații realizat între instituțiile publice, în baza protocolului-cadru încheiat între organele fiscale locale şi organele competente privind înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport va asigura corectitudinea evidențelor fiscale, dar și a evidențelor mijloacelor de transport înmatriculate pe teritoriul României.

Noua procedură este simplificată, prin eliminarea din circuit a fișei de înmatriculare și a certificatului de atestare fiscală, în cazul înstrăinării-dobândirii pe bază de contract de înstrăinare-dobândire, cu valabilitate de 30 de zile de la emitere.