Sari la conținut

Guvernul a prelungit până la 31 martie contractul-cadru privind acordarea asistenței medicale

Potrivit unui comunicat al Executivului remis Agerpres, actul normativ stabilește, de asemenea, că decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare și a dispozitivelor medicale contractate pentru trimestru I al anului 2016, prin acte adiționale la contractele derulate în 2015 de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii acestora, se face din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2016.

Prelungirea acestei perioade este necesară pentru stabilirea tarifelor aferente serviciilor medicale, valoarea minimă garantată a punctului 'per capita' și a punctului pe serviciu medical în asistența medicală primară, valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, suma orientativă medie/medic specialist/lună la nivel național pentru medicii de medicină dentară, tarifele aferente serviciilor medicale spitalicești”, precizează Guvernul.

Totodată, indică Executivul, aplicarea contractului-cadru pentru 2014-2015 a fost prelungită pentru a asigura derularea procesului de contractare la nivelul caselor de asigurări de sănătate și pentru implementarea în Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) a noilor reglementări.

Prin prelungirea aplicabilității contractului-cadru se asigură continuitatea accesului asiguraților la servicii medicale, dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu și la medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu”, se arată în comunicatul Guvernului.