Sari la conținut

Încep înscrierile la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi

Peste 1.100 de locuri, finanţate de la bugetul de stat sau cu taxă, sunt scoase la concurs în cadrul a cinsprezece specializări; la Facultatea de Agricultură pot opta pentru: Agricultură, Montanologie, Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară, Inginerie economică în agricultură, Tehnologia prelucrării produselor agricole, Protecţia consumatorului şi a mediului sau Biologie; la Horticultură viitorii studenţi se pot specializa în Horticultură, Peisagistică sau Ingineria mediului. În cadrul Facultăţii de Zootehnie, viitorii studenţii pot opta pentru specializările: Zootehnie, Piscicultură şi acvacultură, Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism, Controlul şi expertiza produselor alimentare. La Facultatea de Medicină Veterinară studenţii se pot înscrie la specializarea cu acelaşi nume. 

USAMV Iaşi utilizează echipamente IT performante şi tehnici inovative în procesul de educaţie cum ar fi şi tehnologia 3D. Peste 30% din studenţi primesc burse de studiu, de merit, de performanţă şi sociale. Nu mai puţin important este faptul că studenţii Universităţii beneficiază de condiţii moderne de cazare în campusul studenţesc, în cămine renovate şi dotate cu săli de bucătărie şi spălătorie, precum şi de o bază sportivă completă cu terenuri şi sală de sport. De asemenea, mai trebuie menţionat că pe lângă competenţele profesionale dobândite, studenţii au posibilităţi diverse de socializare în bazele proprii de practică din Iaşi, Vatra Dornei (Plaiul Şarului), Făcăieni şi Frasin. Pe întreaga perioadă a studenţiei, tinerii au la dispoziţie mobilităţile Erasmus cu finanţare europeană, anunţă reprezentanţii universităţii.

Admiterea se face fără probe de examen, pentru toate domeniile, criteriile de admitere, după notele de la Bacalaureat, sunt: 50 % nota la limba şi literatura română şi 50 % nota la altă probă scrisă, la alegere. Taxa de înscriere este de 150 lei.