Sari la conținut

Ministerul Educaţiei: Concursul câştigat de fiul lui Toader a fost corect

Concursul de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi câştigat de fiul lui Tudorel Toader a fost organizat conform legii, candidatul îndeplinind atât "cerinţele generale, cât şi pe cele specifice", conform verificărilor făcute de Ministerul Educaţiei. Analiza a demarat după ce în spaţiul public au apărut informaţii conform cărora regulamentul de concurs ar fi fost modificat astfel încât postul să poată fi câştigat de fiul ministrului Justiţiei, transmite News.ro.

"Urmare a informaţiilor apărute recent în spaţiul public cu privire la organizarea şi desfăşurarea unui concurs în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017, în vederea ocupării pe perioadă determinată a postului de Asistent universitar, poziţia 71, disciplina Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ministerul Educaţiei Naţionale a solicitat universităţii în cauză să transmită detalii şi documente în acest sens", anunţă ministerul, care nu menţionează numele fiului lui Tudorel Toader. 

Conform MEN, prin Hotărârea Senatului nr. 6 din data de 27.03.2014, a fost adoptată Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare pe perioadă determinată în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi conform articolului 8 al acestui document, pentru postul de asistent universitar erau aplicabile următoarele condiţii : „(a) deţinerea titlului de doctor în domeniul postului sau statutul de student doctorand ; (b) îndeplinirea standardelor Universităţii, pe domenii (...)”

În data de 30.03.2017, prin Hotărârea Senatului nr. 6, articolul 8 din Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare pe perioadă determinată în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a fost modificat în sensul în care pentru postul de asistent universitar se aplică următoarele condiţii: „(a) deţinerea titlului de doctor în domeniul specific postului sau în domenii conexe în cazul posturilor interdisciplinare, dacă contribuţiile ştiinţifice sunt în concordanţă cu descrierea postului şi domeniul ştiinţific pentru care candidează sau statutul de student doctorand ; (b) îndeplinirea standardelor Universităţii, pe domenii (...)”

"Postul de Asistent universitar, poziţia 71, disciplina Drept civil. Partea generală. Persoanele (perioadă determinată), scos la concurs de Facultatea de Drept, nu este unul interdisciplinar, acesta încadrându-se, potrivit Nomenclatorului domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare pentru anul 2016-2017, în domeniul unic de studii universitare de doctorat/master: Drept", notează ministerul, potrivit News.ro.

De asemenea, instituţia menţionează că înscrierea candidatului pentru acest post s-a făcut în cadrul perioadei de înscriere prevăzute de calendarul universităţii, iar îndeplinirea condiţiilor de legalitate privind înscrierea a fost certificată prin emiterea avizului de legalitate, comunicat în termen.

"Candidatul înscris pentru ocuparea postului de Asistent universitar, poziţia 71, scos la concurs de Facultatea de Drept în semestrul al II-lea, anul universitar 2016-2017, a îndeplinit atât cerinţele generale, cât şi cele specifice. Candidatului i se aplică condiţia de deţinere a titlului de doctor în domeniul specific postului, prevăzută de articolul 8 din metodologie, postul nefiind unul interdisciplinar. Candidatul deţine titlul de doctor în domeniul de doctorat „Drept”. Candidatul s-a înscris la concurs în interiorul calendarului de înscriere şi îndeplinea condiţiile de înscriere pentru ambele variante ale articolului 8 din metodologie (atât cea din 2014, cât şi cea din 2017).  Prin urmare, Ministerul Educaţiei Naţionale consideră că acest concurs a fost organizat şi s-a desfăşurat cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare", conchide Ministerul Educaţiei.

 Potrivit publicaţiei ieşene 7Est, Ionuţ Toader a fost unicul participant la concurs şi a beneficiat de modificări la un paragraf important, făcute cu puţin înaintea examenului pentru post.

Întregul parcurs al concursului pentru posturi didactice a fost transparent, toate documentele fiind publicate pe site-ul universității în fiecare etapă, transmitea zilele trecute Universitatea Al. I. Cuza, într-un comunicat.

viewscnt