Sari la conținut

Modificări aduse Codului de procedură penală: Controlul judiciar se dispune pentru cel mult 60 de zile

 

NOILE PREVEDERI ÎN MONITORUL OFICIAL

La articolul 207, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

Judecătorul de camera preliminară, în cursul procedurii de camera preliminară, verifică, din oficiu, periodic, dar nu mai târziu de 60 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menţinerea acestei măsuri. Dispoziţiile alin. (2)–(5) se aplică în mod corespunzător.“

La articolul 208, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

În tot cursul judecăţii, instanţa verifică prin încheiere, din oficiu, periodic, dar nu mai târziu de 60 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menţinerea acestei măsuri. Dispoziţiile art. 207 alin. (3)–(5) se aplică în mod corespunzător.“

După articolul 215, se introduce un nou articol, articolul 215 indice 1, cu următorul cuprins:

Art. 215 indice 1.

Durata controlului judiciar

(1) În cursul urmăririi penale, măsură controlului judiciar se poate dispune de către procuror sau de către judecătorul de drepturi şi libertăţi pe o durată de cel mult 60 de zile.

(2) În cursul urmăririi penale, controlul judiciar poate fi prelungit de către procuror, prin ordonanţă, dacă se menţin temeiurile care au determinat luarea măsurii sau au apărut temeiuri noi care să justifice prelungirea acestuia, fiecare prelungire neputând să depăşească 60 de zile.

(3) Dispoziţiile alin. (2) sunt aplicabile şi în cazul în care măsură a fost luată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi.

(4) Ordonanţă procurorului prin care, în condiţiile alin. (2) sau (3), s-a prelungit măsură controlului judiciar se comunica în aceeaşi zi inculpatului.

(5) Împotriva ordonanţei procurorului prin care, în condiţiile prevăzute de alin. (2) şi (3), s-a prelungit măsura controlului judiciar, inculpatul poate face plângere la judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţă să judece cauza în fond, dispoziţiile art. 213 aplicându-se în mod corespunzător.

(6) În cursul urmăririi penale, durata măsurii controlului judiciar nu poate să depăşească un an, dacă pedeapsa prevăzută de lege este amendă sau închisoarea de cel mult 5 ani, respectiv 2 ani, dacă pedeapsa prevăzută de lege este detentiunea pe viaţă sau închisoarea mai mare de 5 ani.

(7) Judecătorul de camera preliminară, în procedura de camera preliminară, sau instanţa, în cursul judecăţii, poate dispune luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpat pe o durata ce nu poate depăşi 60 de zile.

(8) În cursul judecăţii în prima instanţa, durata totală a controlului judiciar nu poate depăşi un termen rezonabil şi, în toate cazurile, nu poate depăşi 5 ani de la momentul trimiterii în judecată.

(9) La expirarea termenelor prevăzute la alin. (8), instanţa de judecată poate dispune luarea unei alte măsuri preventive, în condiţiile legii.“

La articolul 216, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Dispoziţiile art. 212–215 indice 1 se aplică în mod corespunzător.“

Măsură preventivă a controlului judiciar şi cea a controlului judiciar pe cauţiune, aflate în curs de executare la dată intrării în vigoare a prezenţei ordonanţe de urgenţă, continuă şi se menţin până la efectuarea verificării prevăzute la alin. (2).

În termen de cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezenţei ordonanţe de urgenţă, procurorul, în cauzele aflate în cursul urmăririi penale, judecătorul de camera preliminară, în procedura de camera preliminară, şi instanţa, în cursul judecăţii, verifică din oficiu dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii preventive a controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauţiune ori dacă există temeiuri noi care justifică una dintre aceste măsuri preventive, dispunând, după caz, prelungirea, menţinerea sau revocarea măsurii preventive, dispoziţiile art. 207, 208, 215 indice 1 şi 216 din Codul de procedura penala aplicându-se în mod corespunzător.

Guvernul a promovat prin ordonanţă de urgenţă modificări legislative privind controlul judiciar

Controlul judiciar este neconstituţional. Politicieni și oameni de afaceri în cazul cărora a fost decisă această măsură