Sari la conținut

ANI reclamă la Parchet un deputat PSD

 

Potrivit ANI, Cornel Cristian Resmeriţă (PSD) a fost în conflictul de interese în materie administrativă, pentru că în 2009 a încheiat un contract cu fratele său, Lucian Marius Resmeriţă, prin care acesta a fost angajat în funcția de consilier în cadrul Biroului parlamentar nr. 275 din localitatea Vulcan, județul Hunedoara.

Lucian Marius Resmeriţă a obţinut, în perioada în care a fost angajat la biroul parlamentar al fratelui său, respectiv din ianuarie 2009 până în aprilie 2012, suma de 56.876 de lei (aproximativ 12.600 de euro), se arată într-un comunicat de presă al ANI.

Astfel, Cornel Cristian Resmeriţă a încălcat prevederile articolului 70 din Legea 161/2003, potrivit cărora "prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative", precum și ale articolului 71, conform cărora "principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public".

De asemenea, Agenția Națională de Integritate a cerut Parchetului Înaltei Curţi de Casație și Justiție să facă verificări în cazul deputatului Resmeriţă, pentru conflict de interese.

Potrivit Codului penal, fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii cinci ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la cinci ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.

ANI a precizat că deputatul Cornel Cristian Resmeriţă a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate și drepturile de care beneficiază, iar acesta a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

Cornel Cristian Resmeriţă este deputat din 2008, din partea Partidului Social Democrat, iar în prezent este membru în Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.

Inspectorii ANI au constatat existența conflictului de interese administrativ și penal în cazul a 22 de foști sau actuali parlamentari care și-au angajat rudele la cabinetele parlamentare. În ceea ce privește conflictele de interese de natură penală, instanța a dispus condamnarea la închisoare cu suspendarea pedepsei și interzicearea unor drepturi în 11 cazuri, 10 cazuri fiind definitive cu drept de recurs și unul definitiv și irevocabil.

Referitor la conflictele de interese administrative, din cele 22 de dosare, în 10 cazuri instanța a confirmat definitiv și irevocabil constatările ANI.

Potrivit prevederilor legale, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective. Persoana față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de trei ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de trei ani de la încetarea mandatului.