Sari la conținut

Deciziile luate în CSAT după scandalul Hexi Pharma

Subiectul dezinfectanților, medicamente, siguranță alimentară. Sunt cele trei domenii unde trebuie luate măsuri urgent pentru că este vorba despre siguranța vieții oamenilor. Iar pentru aceasta, este nevoie de norme, a arătat președintele Iohannis

Membrii CSAT au convenit un plan de acțiune în acest sens.

Până la sfârșitul lunii iulie vor fi elaborate niște norme în domeniul sănătății. La Guvern s-a constituit un grup de experți. 

CSAT a convenit că e nevoie de un mecanism de raportare, informare și control. Guvernul va raporta trimestrial CSAT despre starea de sănătate publică.

De asemenea, în planul de măsuri este prevăzută pregătirea personalului medical pentru servicii medicale de calitate.

România va dezvolta o rețea de laboratoare acreditate care pot face analize inclusiv pentru soluțiile dezinfectante. Guvernul României va elabora un program de investiții pe termen lung în acest sens.

Tema situației din sistemul de sănătate a fost inclusă suplimentar pe ordinea de zi a ședinței CSAT. „În cadrul şedinţei de astăzi a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării s-au luat decizii importante privind securitatea naţională. Temele incluse pe agendă şi analizate de către membrii Consiliului au vizat atât proiecte prevăzute în Programul de activitate a Consiliului pe anul în curs, cât şi unele problematici de actualitate, în concordanţă cu dinamica şi realităţile interne şi internaţionale, cum a fost, de exemplu, tema sănătății, pe care am inclus-o suplimentar”, a precizat președintele Iohannis la începutul declarației de presă făcute la încheierea ședinței CSAT. La CSAT a fost invitat să participe și noul ministru al sănătății, Vlad Voiculescu.

„Nu este vorba doar despre un aspect singular, ci despre siguranța vieții oamenilor și despre sănătatea publică. Aici putem include subiectul dezinfectanților, dar și chestiuni care țin, spre exemplu, de medicamente sau de siguranța alimentară”, a spus șeful statului.

Planul de acţiune convenit de CSAT stabileşte, în câteva puncte, măsuri referitoare la: norme, proceduri, control, laboratoare.

NORME. „Avem nevoie de norme, norme aliniate la cerinţele standardelor europene referitoare la antiseptice şi dezinfectante chimice, norme mai exigente, mai aplicate, inclusiv cu sancțiuni mai severe. S-a convenit ca un asemenea pachet de norme să fie elaborat la nivel de guvern până la sfârşitul lunii iulie.

În acest scop, la Guvern se va constitui un grup de experți, unde participă medici, biologi, chimiști, specialiști în siguranță alimentară și alte categorii de specialiști, care să lucreze la acest pachet de norme.

Acestea privesc modul în care se pun pe piață produsele biocide, dar și curățenia, dezinfecția și sterilizarea în spitale, conformitatea cu standardele europene referitoare la antiseptice și dezinfectante chimice, activitatea de control și inspecție sanitară de stat, precum și întărirea capacității de control a Ministerului Sănătății.

De asemenea, va trebui reglementat modul de coordonare a activității între domeniile sănătăţii umane, veterinare, alimentaţiei publice şi creşterii animalelor, pentru stabilirea unor măsuri în vederea utilizării eficiente a antibioticelor.

Guvernul României va urmări implementarea tuturor obiectivelor stabilite în Planul strategic de prevenire și combatere a infecțiilor nosocomiale 2016-2018, prin care sunt dispuse măsuri privind prevenția, reducerea incidenței, monitorizarea și creșterea capacității de diagnostic a infecțiilor intraspitalicești” (declarația de presă a președintelui Klaus Iohannis).

PROCEDURI ȘI CONTROL. „În ceea ce privește procedurile și controlul, am convenit crearea unui mecanism de raportare, informare și control. În mod evident, este nevoie nu doar de norme mai exigente, ci și de un control mult mai riguros.

Trimestrial, așa s-a stabilit, Guvernul României va prezenta Consiliului Suprem de Apărare a Ţării informări cu privire la sistemul de sănătate publică şi starea de sănătate a cetăţenilor.

S-a hotărât, de asemenea, ca Guvernul să inițieze programe de instruire și perfecționare a pregătirii personalului medical pentru identificarea, prevenirea și combaterea infecțiilor intraspitalicești, precum și legate de responsabilitatea pentru asigurarea unor servicii medicale de calitate” (declarația de presă a președintelui).

LABORATOARE. În ceea ce privește laboratoarele, România va dezvolta o rețea de laboratoare acreditate, care pot analiza inclusiv soluțiile dezinfectante. Am discutat despre condițiile necesare creării unei asemenea rețele, care să asigure controlul oficial conform cerințelor Uniunii Europene.

S-a luat decizia ca Guvernul României să elaboreze un program de investiții pe termen lung. Acesta urmărește, pe de-o parte, crearea la nivel național de laboratoare acreditate pentru efectuarea testelor de evaluare a eficienței biocidelor, iar, pe de altă parte, reorganizarea și dotarea corespunzătoare a autorităților de control în domeniul sănătății publice, la nivel central, cât și teritorial, cu respectarea regulamentelor și a standardelor europene în domeniu.