Sari la conținut

Elevii au susţinut prima probă de la Evaluarea Națională. Subiectele la Limba şi literatura română

 

SUBIECTUL I, Limba şi literatura română, Evaluarea Naţională pentru Absolvenţii clasei a VIII-a, anul școlar 2013-2014

Citeşte cu atenţie textul:

„Bine-ai venit, An nou!...

Bine-ai venit...

De când te-aştept aproape-am şi albit...

Dar fiindcă-mi intri în casă-ntâia oară,

Te rog să nu-mi faci casa de ocară ...

Nu te grăbi să-mi intri pe furiş

C-abia sosişi...

Noroc că te-aşteptam deştept

Să te previu la timp, să fii atent

Şi-n clipa marelui eveniment

Să-mi calci în casă cu piciorul drept...{...}

Aşa te vreau!...

Te vreau la trup curat... neprihănit...

Şi tot aşa la suflet şi la minte {...}

An nou ...

Ai auzit ce-ţi cer?...

Nu-ţi cer să fsci nimic în casa mea,

Mai mult decât ai face tu-ntr-a ta!...{...}

An nou!...

Fii nou de sus şi până jos!...

Copil al nimănui şi-al tuturor, {...}

Copil gălgios...

Desfăşură-te-ncet de pe mosor*...

Încet... cât mai încet... şi liniştit...

Şi fii atent ca nu care cumva

Să ţi se rupă firu-n casa mea!...

Bine-ai venit, An nou...

Bine-ai venit!...”

(Ion Minulescu, Rânduri pentru Anul Nou)

*mosor, s. n. - Piesă cilindrică din lemn, de metal sau de material plastic, pe care se înfăşoară aţă, fire de mătase, sârmă etc.

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:

1. Notează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor subliniate:

fiindcă, cer, liniştit. 6 puncte

2. Explică rolul virgulei în secvenţa: Bine ai venit, An nou!... 6 puncte

3. Precizează măsura primelor două versuri ale poeziei. 6 puncte

4. Menţionează două trăsături ale genului liric, prezente în textul dat. 6 puncte

5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, semnificaţia titlului poeziei. 6 puncte

B. Redactează o compunere de 150-200 de cuvinte în care să-ţi prezinţi opinia despre semnificaţia mesajului poeziei Rânduri pentru Anul Nou de Ion Minulescu. 12 puncte

În compunerea ta, trebuie:

- să formulezi o opinie despre semnificaţia mesajului poeziei;

- să-ţi susţii opinia formulată prin două argumente potrivite, valorificând textul dat;

- să ai un conţinut adecvat cerinţei;

- să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.

SUBIECTUL AL II-LEA, Limba şi literatura română, Evaluarea Naţională pentru Absolvenţii clasei a VIII-a, anul școlar 2013-2014

Citeşte, cu atenţie, textul:

„Cărţile de ficţiune pe care le citim ne ajută să empatizăm cu cei din jur şi să ne adaptăm mai uşor la diverse situaţii de viaţă, arată cele mai recente studii prsihologice.

În urma unei cercetări realizate de Universitatea York pe copii cu vârste cuprinse între 4 şi 6 ani, psihologii au observat că aceia care au fost expuşi mai mult timp la literatura pentru copii decât la desene animate televizate au o mai mare capacitate de empatie*{...}.

Implicarea în poveştile fictive din cărţi aduce informaţii noi despre viaţa socială, iar acest lucru este extrem de benefic în rândul copiilor, fiindcă le arată versiuni ale lumii din afara universului propriu.

Totodată, studiul relevă că volumele de ficţiune îl ajută pe cititor să se adapteze la viaţa socială mai mult decât o fac lucrările nonficţionale. Înţelegerea persoanjelor dintr-o naraţiune este, astfel, echivalentul cunoaşterii a diferitelor tipuri umane din viaţa reală. Când sunt scrise bine, romanele constituie în sine poveşti despre viaţă, care îl încurajează pe cititor să înţeleagă mai bine profunzimea experienţei umane.”

(Corina Zorzor, Empatia, o abilitate dobândită prin lectură, în adevărul.ro)

*empatie, s. f. - identificare, prin trăire, cu alte persoane, cu eroii cărţilor etc.

A.

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:

1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:

- universtatea în cadrul căreia s-a realizat cercetarea menţonată în textul dat;

- categoria de copii cu o capacitate mai mare de empatie. 4 puncte

2. Scrie numele autorului şi titlul articolului din care este extras fragmentul dat. 4 puncte

3. Menţionează ce parte de vorbire este fiecare dintre cele subliniate din secvenţa: Cărţile de ficţiune pe care le citim ne ajută să empatizăm cu cei din jur şi să ne adaptăm mai uşor la diverse situaţii de viaţă, arată cele mai recente studii psihologice. 4 puncte

4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din secvenţa: În urma unei cercetări realizate {...} pe copii cu vârste între 4 şi 6 ani, psihologii au observat că aceia care au fost expuşi mai mult timp la literatura pentru copii decât la desene animate televizate au o mai mare capacitate de empatie{...}. 4 puncte

5. Transcrie două propoziţii subordonate diferite din fraza următoare, precizând felul acestora: Când sunt scrise bine, romanele constituie în sine poveşti despre viaţă, care îl încurajează pe cititor să înţeleagă mai bine profunzimea experienţei umane. 4 puncte

6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată predicativă, introdusă prin conjuncţia subordonatoare să. 4 puncte

B. Redactează, în 80-150 de cuvinte, o scurtă naraţiune în care să prezinţi o întâmplare petrecută în timpul participării la o întâlnire organizată de şcoală, cu un scriitor contemporan. 12 puncte

În compunerea ta, trebuie:

- să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor;

- să precizezi două elemente ale contextului spaţio- temporal;

- să ai un conţinut adecvat cerinţei;

- să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.

Notă!

Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări( unitatea compoziţiei- 1 punct; coerenţa textului - 2 puncte; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului - 2 puncte; ortografia - 3 puncte; punctuaţia - 2 puncte; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea- 2 puncte). 


Astăzi a avut loc proba de Limba şi literatura română. Marţi, elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă vor susţine proba scrisă la Limba şi literatura maternă, iar miercuri va avea loc ultimul test din cadrul Evaluării Naţionale, proba scrisă la Matematică, a anunţat Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN).

Afişarea rezultatelor se va face pe data de 27 iunie, până la ora 16:00, după care vor putea fi depuse contestaţiile (până la ora 20.00).

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 1 iulie.

Conform datelor centralizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, sunt aşteptaţi să se prezinte la probele din cadrul Evaluării Naţionale 166.617 absolvenţi. În iunie 2013, au participat la Evaluarea Naţională 162.331 absolvenţi.