Sari la conținut
News Alert

PNL cere Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituțională în privința ordonanței de urgență care permite renunțarea la titlul de doctor

Niciunul dintre argumentele invocate de Guvern în sprijinul adoptării ordonanţei de urgenţă criticată, nu se referă la prevederile invocate mai sus, în alte cuvinte nu este motivată urgenţa adoptării acestor texte, ceea ce încalcă prevederile art. 115 alin. (4) din Constituţie.” Se arată în comunicat.

„Decizia Primului Ministru de a iniția această Ordonanță a fost determinată de interesele private ale lui Victor Viorel Ponta, cel confruntat personal cu riscurile decurgând din deţinerea unei diplome de doctor în drept al Universităţii Bucureşti, în condiţii frauduloase. Natura privată a actului normativ este, în acest context, evidentă. Iar procedura de iniţiere a lui, neconstituţională, mai susțin semnatarii sesizării, Cătălin Predoiu și Raluca Turcan.

Premierul a renunțat la titlul de Doctor. Ministrul Sorin Cîmpeanu: „ Îmi doresc ca Educația să nu fie transformată în tărâm de luptă politică”

Solicitarea trimisă de PNL Avocatului Poporului:

Stimate domnule Victor Ciorbea, Avocatul Poporului

În conformitate cu prevederile art. 146 lit. d) din Constituţie vă rugăm să analizaţi posibilitatea sesizării Curţii Constituţionale în legătură cu neconstituţionalitateaprevederilor art. 168 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, aşa cum a fost modificat şi completat cu alin. (7¹) şi (7²), prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.94/2014,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.968 din 30 decembrie 2014, pentru motivele care vor urma.

Prin alin. (7¹) s-a prevăzut că „Titularul unui titlu ştiinţific poate solicita Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice renunţarea la titlul în cauză. În acest caz, MinisterulEducaţiei şi Cercetării Ştiinţifice ia act de renunţare printr-un ordin de revocare emis în acest scop.”, iar conform prevederilor alin. (7²) „Actul administrativ constatator altitlului ştiinţific se anulează de la data emiterii ordinului de revocare. Procedura de renunţare la titlu, precum şi cea privind anularea actului administrativ constatator al titluluiştiinţific se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.”

Potrivit prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţie, Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fiamânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acesteia. Niciunul dintre argumentele invocate de Guvern în sprijinul adoptării ordonanţei de urgenţă criticată, nu se referăla prevederile invocate mai sus, în alte cuvinte nu este motivată urgenţa adoptării acestor texte, ceea ce încalcă prevederile art. 115 alin. (4) din Constituţie.

Faptul că ordonanţa de urgenţă criticată de neconstituţionalitate cuprinde o motivare a adoptării sale nu acoperă obligaţia constituţională a Guvernului de a motivatoate măsurile reglementate în conţinutul acesteia, mai ales că ordonanţa de urgenţă cuprinde mai multe categorii de reguli, aşa cum foarte uşor se poate observa. Mai mult,unele dintre acestea se referă la domeniul legilor organice, în timp ce altele la cel al legilor ordinare.

În alte cuvinte, motivarea trebuia să privească fiecare grup de reguli reglementate, atât timp cât acestea erau diferite în conţinutul lor, iar pe cale de consecinţă, grupul dereguli referitoare la renunţarea la un titlu ştiinţific ar fi fost necesar să fie motivat separat de celelalte privitoare la alte domenii.

Cadrul constituţional românesc, preluând soluţiile şi principiile constituţionale franceze, nu acceptă decât existenţa unei singure categorii de legi, legi cu destinaţie generală şi de interes public. Categoria legilor private, adoptate de Parlament, cunoscută în dreptul britanic şi în alte sisteme de drept influenţate de acesta, nu este cunoscută înRomânia. Ordonanţele de urgenţă se supun aceloraşi reguli constituţionale ca şi legile. Categoria unei Ordonanţe de urgenţă adoptată ca lege privată este neconstituţională.

Prin textele criticate de neconstituţionalitate, total în afara sistemului nostru de drept şi a principiilor sale, a fost reglementată o situaţie cu caracter privat a domnului prim-ministru Victor Viorel Ponta. Astfel, este notoriu că acesta este bănuit ca ar fi plagiat în conţinutul tezei sale de doctorat. De asemenea, potrivit prevederilor art. 108 alin.(2) din Constituţie, o ordonanţă de urgenţă este semnată doar de primul- ministru şi contrasemnată de miniştrii care o vor pune în aplicare. Desigur că, într-o guvernare ca cea actuală era foarte greu ca un ministru să nu contrasemneze ordonanţa de urgenţă în cauză, chiar dacă în mod notoriu reglementarea era evident în favoarea celui care asemnat-o.

Semnatarul Ordonanţei de Urgenţă a iniţiat un act al Guvernului al cărui unic scop este eliminarea unui prejudiciu major de imagine creat ca urmare a actului plagiatului.Pe cale de consecinţă, decizia Primului Ministru a fost determinată de interesele private ale lui Victor Viorel Ponta, cel confruntat personal cu riscurile decurgând dindeţinerea unei diplome de doctor în drept al Universităţii Bucureşti, în condiţii frauduloase. Natura privată a actului normativ este, în acest context, evidentă. Iar procedura deiniţiere a lui, neconstituţională.

Apoi, plagiatul constituie infracţiune potrivit prevederilor art. 141 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, modificată şi completată şi potrivitprevederilor art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare.

Astfel, printr-o dispoziţie legală se încearcă înlăturarea consecinţelor infracţiunii de plagiat şi protejarea unei persoane, primul-ministru, care a săvârşit-o. În alte cuvinte, ceicare au semnat sau au contrasemnat ordonanţa de urgenţă în cauză favorizează infractorul care a săvârşit o infracţiune de plagiat prevăzută şi pedepsită de o lege. Toateacestea în condiţiile în care renunţarea la titlul universitar în cauză este o operaţiune care este legată de persoana celui care a săvârşit infracţiunea de plagiat! Persoana în cauză vastabili dacă plagiatul a fost săvârşit sau nu. Mai mult, cercetarea penală în cazul plagiatului se porneşte la plângerea celui care a fost plagiat, iar dacă acesta nu face plângerepenală, iar plagiatorul renunţă la titlu, fapta ar putea să nu mai existe.

O asemenea reglementare încalcă prevederile art. 75 alin. (1) din Constituţie care reglementează obiectul proiectelor de legi, printre care şi cele prin care o ordonanţă de urgenţă poate fi aprobată. În alte cuvinte, în momentul în care ordonanţa de urgenţă în cauză va fi supusă aprobării sau respingerii prin lege, Parlamentul o varespinge, pentru că legea de aprobare ar încălca dispoziţiile constituţionale mai sus citate, iar în caz contrar, va fi necesară sesizarea Curţii Constituţionale.

Prevederea introdusă de OUG în cadrul Legii educaţiei naţionale este, pe un plan mai larg, una de natură să aducă un prejudiciu semnificativ cetăţenilor români deţinători aiunui titlu de doctor. Pe această cale, prin reglementarea unei proceduri în contradicţie cu spiritul şi cu litera reglementărilor ţărilor din Uniunea Europeană în materie, se creeazăun precedent ce va afecta onorabilitatea internă şi externă a învățământului superior românesc. O astfel de iniţiativă este inacceptabilă şi periculoasă.

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm domnule Avocat al Poporului să sesizaţi Curtea Constituţională cu neconstituţionalitatea prevederilor mai sus citate, iar în caz contrarsuntem nevoiţi să sesizăm Comisia de la Veneţia cu o încălcare flagrantă a statului de drept în România.