Obligatoriu sau nu? Legea prevede vaccinuri obligatorii, dar părinții pot refuza în scris. Ce spune ministrul Sănătății

Data actualizării: Data publicării:
Berlin Hit By Measles Outbreak

Proiectul Legii vaccinării prevede că, în cazul vaccinurilor obligatorii, consimţământul pentru imunizare se prezumă ca fiind dat, iar sancţiunile pentru părinţii care refuză vaccinarea copiilor merge de la avertisment şi până la amenzi de 10.000 de lei. La înscrierea în unităţile de învăţământ va fi solicitată o adeverinţă care să ateste efectuarea vaccinurilor, iar în cazul în care schema nu este completă, este obligatoriu ca în maximum un an copiii să fie imunizaţi. Antigenele vaccinale obligatorii la intrarea în colectivitate a copiilor sunt cele împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei, rujeolei, rubeolei, oreionului, hepatitei B. Legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2019.

„În cazul vaccinărilor obligatorii, consimţământul pentru vaccinare se prezumă ca fiind dat”, stabileşte proiectul de lege, potrivit căruia excepţie de la această prevedere fac situaţiile în care părinţii sau persoana responsabilă refuză în scris vaccinarea copilului minor.  

De asemenea, părintele sau persoana responsabilă, în cazul copilului minor, este scutit de obligaţia prezentării acestuia la vaccinare, dacă acesta are o contraindicaţie definitivă la un anumit vaccin sau la toate vaccinurile, în situaţia în care prezintă medicului care are în evidenţa sa minorul o certificare a situaţiei invocate. Certificarea contraindicaţiei de vaccinare a copilului se realizează de către Comisia Judeţeană de Vaccinare, în baza dovezilor medicale prezentate.

Conform proiectului de act normativ, la data înscrierii copiilor sau a adulţilor într-o unitate de învăţământ sau într-o altă colectivitate, aceasta are obligaţia de a solicita prezentarea unei adeverinţe, emisă de către medicul de familie care are în evidenţa sa persoana respectivă, care să ateste sau să infirme efectuarea vaccinărilor obligatorii. 

În cazul în care vaccinările obligatorii nu au fost efectuate, persoana responsabilă are obligaţia prezentării, până la intrarea în colectivitate, a unuia dintre următoarele documente eliberate de către Comisia Judeţeană de Vaccinare sau a Municipiului Bucureşti: calendarul de recuperare pentru antigenele vaccinale obligatorii sau adeverinţa contraindicaţiilor medicale definitive pentru anumite vaccinări. Dacă nu este prezentat unul dintre aceste documente, unitatea de învăţământ are obligaţia de a sesiza Comisia Judeţeană de Vaccinare sau a Municipiului Bucureşti în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în colectivitate.

„În cazul prezentării unui calendar de recuperare a antigenelor vaccinale obligatorii, schema de vaccinare propusă trebuie să fie completată în termen de un an de la data admiterii în colectivitate”, se arată în proiect.

Antigenele vaccinale obligatorii la intrarea în colectivitate a copiilor sunt cele împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei, rujeolei, rubeolei, oreionului, hepatitei B.

Părinţii sau alţi reprezentanţi legali care nu prezintă copiii la vaccinare sau care refuză imunizarea acestora vot fi convocaţi, în vederea consilierii, la Comisiile judeţene de vaccinare sau la Comisia de Vaccinare a Municipiului Bucureşti. Convocarea se face în baza sesizării furnizorilor de servicii medicale de vaccinare, a DSP sau a colectivităţilor de învăţământ, respectiv sesizări din sistemul de protecţie a drepturilor copilului.

Comisiile de vaccinare iau în evidenţă copilul nevaccinat, consiliază cel puţin o dată la 3 luni părinţii sau ceilalţi reprezentanţi legali ai minorilor care trebuie vaccinaţi, până la acceptarea planului de recuperare. De asemenea, stabilesc un plan de recuperare pentru antigenele obligatorii posibil a fi administrate în conformitate cu vârsta şi monitorizează cazul până la administrarea tuturor vaccinurilor corespunzătoare vârstei.

Aceste organisme informează furnizorii de servicii medicale de vaccinare privind acţiunile întreprinse pentru persoanele de pe lista acestora; analizează, investighează şi certifică contraindicaţiile medicale definitive prin eliberarea unei adeverinţe al cărei model va fi stabilit prin Ordin al Ministrului Sănătăţii; analizează şi certifică cazurile de reacţii adverse postvaccinale invalidante şi le înaintează Ministerului Sănătăţii pentru dispunerea măsurilor compensatorii.

Tot aceste comisii vor avea ca responsabilităţi sesizarea Inspecţiei de Stat din cadrul direcţiilor de sănătate publică privind nerespectarea de către părinţi, sau de către ceilalţi reprezentanţi legali, a obligaţiei de prezentare a copiilor la vaccinare; sesizarea asistentului medical comunitar şi/sau mediatorului sanitar, sau în lipsa acestuia a Serviciului Public de Asistenţă Socială sau, după caz, a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pentru a identifica piedicile întâmpinate în calea vaccinării şi a oferi consiliere în cazul minorului care împlineşte vârsta de 3 ani şi nu a început sau a întrerupt schema privind vaccinurile obligatorii, precum şi în cazul copilului înscris într-o colectivitate de învăţământ care nu a încheiat schema de recuperare propusă în termen de un an; sesizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului cu privire la existenţa unei suspiciuni de încălcare a drepturilor copilului de către părinţi sau reprezentanţi legali, în cazul minorului care împlineşte 18 luni de la înscrierea într-o colectivitate de învăţământ şi nu a început sau a întrerupt schema privind vaccinurile obligatorii.

Părinţii şi celelalte persoane responsabile de creşterea şi educarea copilului au obligaţia să asigure prezentarea copilului la medicul de familie/furnizorul de servicii medicale pentru realizarea vaccinărilor complete corespunzătoare vârstei în cazul vaccinărilor obligatorii şi să se prezinte în cazul în care sunt convocaţi de Comisia Judeţeană de Vaccinare sau de cea a Municipiului Bucureşti.

Nerespectarea de către părinţi a acestor obligaţii se sancţionează cu avertisment la prima constatare a abaterii şi cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei la următoarele constatări ale abaterii.

Potrivit proiectului, părinţii sau reprezentanţii legali ai minorului pot fi amendaţi şi cu sume de la 5.000 de lei la 10.000 de lei în cazul în care nu prezintă copilul la vaccinare nici după ce au fost consiliaţi de comisia judeţeană de vaccinare sau a municipiului Bucureşti şi s-a stabilit un plan de recuperare pentru antigenele obligatorii.

Părinţii care sunt plecaţi din ţară şi care lasă copii eligibili la vaccinare în grija unor membri ai familiei ori a altor persoane, în condiţiile prevăzute de lege, sunt obligaţi să desemneze o persoană responsabilă cu însoţirea copilului la vaccinare. 

Persoanele eligibile pentru vaccinare, care au vârsta de peste 18 ani, au obligaţia prezentării în vederea consilierii pentru vaccinare, în cazul convocării acestora de către furnizorul de servicii medicale de vaccinare.

Între atribuţiile Ministerului Sănătăţii prevăzute în document sunt următoarele: asigură cu prioritate şi la timp toate resursele financiare necesare pentru desfăşurarea activităţii de vaccinare, precum achiziţia vaccinurilor, a seringilor, transportul acestora până la furnizorul de servicii medicale de vaccinare; asigură şi menţine permanent un stoc de rezervă de vaccinuri şi consumabile cel puţin egal cu necesarul anual, cu termen de valabilitate de minim 18 luni; în caz de situaţii epidemiologice speciale, vaccinul necesar se va folosi din stocul de rezervă cu obligaţia reîntregirii acestuia în termen de 6 luni.

Achiziţia vaccinurilor se face prin procedură centralizată organizată de către Ministerul Sănătăţii la nivel de necesar naţional ori teritorial, respectiv pentru una sau mai multe unităţi administrativ teritoriale, în funcţie de Planul Naţional de Vaccinare ori de situaţiile şi nevoile apărute.

Personalul medico-sanitar şi farmaceutic cu drept de liberă practică, indiferent de specialitate, are următoarele obligaţii: să nu furnizeze informaţii eronate, nedovedite ştiinţific, tendenţioase legate de vaccinuri şi activitatea de vaccinare; să prescrie vaccinarea pentru pacienţii din grupe de risc, dacă este cazul, care sunt în monitorizarea lor clinică.

Autorităţile administraţiei publice locale vor trebui să comunice Comisiei Judeţene de Vaccinare şi a Municipiului Bucureşti din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană şi a Municipiului Bucureşti lista copiilor care nu au fost vaccinaţi conform Calendarului Naţional de Vaccinare. Toto autorităţile locale sunt responsabile de evaluarea iniţială a situaţiilor de încălcare a drepturilor copilului şi de neglijare medicală cu privire la vaccinare şi trebuie să ofere servicii de consiliere pentru familie precum şi alte servicii sociale în legătură cu vaccinarea în funcţie de nevoile identificate.

Conform proiectului, în termen de 12 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial, Ministerul Sănătăţii va elabora şi va aproba normele de aplicare ale prezentei legi prin Ordin al ministrului sănătăţii.

Legea intră în vigoare la data de 1 Ianuarie 2019.

Legea stabileşte sancţiuni şi pentru medici, pentru direcţiile de protecţia copilului, unităţile de învăţământ, furnizorii de servicii medicale de vaccinare, autorităţile administraţiei publice locale. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către Direcţiile de Sănătate Publică judeţene şi a municipiului Bucureşti prin inspectorii sanitari de stat şi asistenţi inspectori sanitari.

CITIȚI AICI PROIECTUL INTEGRAL AL LEGII VACCINĂRII

Florian Bodog, ministrul Sănătăţii: „Vreau să fac precizarea din capul locului că nu e o modificare. Proiectul iniţial să ştiţi că nu prevedea sancţiuni. El a fost un proiect pus în dezbateri publice, însă am spus de la început că vor exista sancţiuni pe toată linia începând de la ministru şi până la părinte. 

Nu e vorba de faptul că părintele este obligat să îşi vaccineze copilul. 

Dacă doreşte poate să refuze. Însă ce nu poate refuza este să fie informat, el pentru a refuza, având în vedere că refuză în numele unui copil, el trebuie să fie informat cu privire la riscurile la care îşi expune copilul şi la care se supune el prin faptul că refuză această vaccinare şi în ceea ce priveşte vaccinul și atunci există această sancţiune a refuzului părintelui de a participa la aceste acţiuni de informare.

Există mai multe posibilităţi de a face acţiuni de infoirmare. Medicul de familie în primul rând trebuie să facă şi acțiuni de educaţie sanitară, dar pe de altă parte există şi aceste Comisii Judeţene sau Comisie Naţională care se ocupă de toate aceste probleme în ceea ce priveşte, deci comisii de specialişti, medici care vor explica părinţilor avantajele, problemele care pot apărea la... întrebări pe care părinţii le au. 

Ştim că refuzul vaccinării în România este datorat pe de-o parte de faptul că părinţii nu sunt informaţi, că nu au fost niciodataă puşi în situaţia de a avea o discuţie pe această temă, iar pe de altă parte dezinformării pe care o fac aceste grupuri de aşa zişi antivaccinişti. 

Şi în momemntul de faţă noi avem grupuri de lucru constituite cu mediatorii sanitari, deocoamdată cu voluntari acolo unde nu există medic de familie care informrează familiile. În foarte multe judeţe această campanie de informare şi de convingere a părinţilor a dat roade. Sunt judeţe care chiar au încheiat vaccinarea copiilor. 

Acest lucru îl vom folosi ca model în elaborarea legislaţiei subsecvente Legii vaccinării  pentru a putea acţiona absolut eficient în vaccinarea copilului. 

La acest moment există posibilitate ca inspectorii sanitari din DSP-uri să urmărească modul în care medicii de familie şi-au făcut datoria în ceea ce priveşte informarea părinţilor, în ceea ce priveşte convocarea copiilor la vaccinare. Însă aşa cum am spus, în paralel cu Legea vaccinării... noi... în momentul în care trimitem Legea Vaccinării în forma finală, acum ea este la ultima avizare interministerială, înainte de a fi trimisă în Guvern, pasul umrător e să fie trimisă în Parlament. Noi în paralel vom lucra şi la normele de aplicare pe care le veţi vedea în curând. 

Direcţia de Sănătate publică va putea amenda. Inspecţia de la Direcţia de Sănătate Publică, la fel. Eu spun să nu vorbim aici despre amenzi pentru că eu spun că un părinte responsabil se va gândi de două ori înante de a refuza să participe la acţiunile de informare: eu cred că părinţii îşi doresc binele pentru copiii lor, îşi doresc copii sănătoşi şi cred că vor participa la aceste acţiuni de informare. 

Una dinte problemele semnalate a fost cea legată de faptul că au existat probleme de aprovizionare cu vaccin. Lipsa vaccinului de pe piaţă. Aceste probleme vor fi sistate şi vor dispărea pentru că în lege este prevăzut acest buffer, acest stoc de rezervă. În situaţia în care o firmă sistează dintr-un anumit motiv, dintr-un motiv tehnic sau dintr-un alt motiv sistează livrarea de vaccin nu vom mai fi în situaţia de a fi dependenţi de aceaste livrări de vaccin. Vom avea stocuri de rezervă.

Pe de altă parte există această posbilitate care este şi creionată în programul de Guvernare şi aplicăm acum la rectificarea bugetară de buget multi anual pentru vaccinuri. deci practic această lege nu vine să rezolve doar problema părinţilor sau a sancţioonării DSP-urilor care nu îşi fac treaba sau sancţionarea ministrului care nu şi-a făcut treaba.”

Sursa: News.ro

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
cmp_level, prv_level, m2digi24ro, stickyCookie
Studiu de Audienţă și Trafic Internet (prin CXENSE) brat.ro
cX_S, cX_P, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Instagram instagram.com Vezi politica de confidenţialitate
csrftoken, ds_user_id, ig_did, ig_cb, mcd, mid, rur, shbid, shbts, urlgen
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cx_profile_timeout, cx_profile_data
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi politica de confidențialitate