Sari la conținut

Proiect: Apa potabilă îmbuteliată îşi schimbă compoziţia în timp. Să fie verificată suplimentar!

Mai mulţi deputaţi PSD au depus, la Senat, o propunere legislativă pentru modificarea Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile, care prevede efectuarea unei monitorizări suplimentare a apei îmbuteliate, cu trei zile înainte de expirarea termenului de valabilitate şi ori de câte ori există dovezi care atestă prezenţa în aceasta a unor substanţe sau microorganisme care pot constitui „un pericol potenţial” pentru sănătatea umană. În prezent, apa potabilă îmbuteliată este testată legal doar înainte de îmbuteliere şi la 12 ore după.

Water - Photo Illustrations

FOTO: Getty Images

Astfel, alineatul 10 al articolului 7 din Legea 458/2000 privind calitatea apei potabile se modifică şi va avea următorul cuprins: "Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, decide efectuarea unei monitorizări suplimentare cu trei zile înainte de expirarea termenului de valabilitate şi ori de câte ori există dovezi care atestă prezenţa în apă a unor substanţe sau microorganisme care au fost sau nu au fost stabilite ca parametrii în conformitate cu anexa nr. 1 şi care pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană”.

În propunerea legislativă se mai precizează că monitorizarea suplimentară se realizează individualizat pentru fiecare substanţă sau microorganism în cauză.

Potrivit expunerii de motive, compoziţia bacteriologică şi chimică a apei potabile îmbuteliate se modifică în timp.

"În ultima perioadă, în apa potabilă îmbuteliată au fost depistate şi microorganisme cu depăşiri ale valorilor legale admise de 15 ori mai mari decât valoarea limită. Din această cauză considerăm că legislaţia în domeniu trebuie modificată pentru a preîntâmpina astfel de situaţii”, au argumentat iniţiatorii propunerii legislative.

Social-democraţii mai precizează că apa potabilă îmbuteliată este testată legal înainte de îmbuteliere şi la 12 ore după, iar dacă a trecut aceste două teste, apa este considerată bună de consum până la expirarea termenului de valabilitate.

"Totuşi, în urma analizelor, s-au găsit în apa îmbuteliată aflată pe raftul magazinelor niveluri depăşite ale conţinutului de bacterii sau de substanţe nocive. Având în vedere că apa îmbuteliată îşi schimbă compoziţia în timp în defavoarea consumatorului, trebuie făcute teste ale apelor îmbuteliate nu numai la izvor şi după 12 ore de la îmbuteliere, cum se face acum, ci şi cu trei zile înainte de expirare a termenului de valabilitate. Aceste standarde trebuie trecute astfel pe etichete, iar instituţia abilitată să verifice cauzele modificării compoziţiei apei, precum şi condiţiile de depozitare”, au conchis iniţiatorii propunerii legislative.