Sari la conținut

INS: Salariul mediu a crescut în septembrie cu 15 lei

 

"În luna septembrie 2014, în majoritatea activităţilor din sectorul economic nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare faţă de luna august 2014. Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au datorat acordării de prime ocazionale (inclusiv prime trimestriale, pentru "Ziua petrolistului"), sume din profitul net şi din alte fonduri, dar şi realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte)", se arată într-un comunicat al Institutului Naţional de Statistică (INS).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (28,8%) şi în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului (10,9%).

Majorări între 5% şi 10% au fost raportate în activităţi de servicii anexe extracţiei, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, activităţi de poştă şi de curier, cercetare-dezvoltare.

Scăderile câştigului salarial mediu faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna august de premii ocazionale, sume din profitul net şi alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net sunt cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte ori ca urmare a concediilor de odihnă când nu se acordă tichete de masă şi alte drepturi salariale), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mici din unele activităţi economice.

În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial faţă de luna august în învăţământ (2,2%) ca urmare a acordării sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice, respectiv în administraţia publică (0,5%). În sănătate şi asistenţă socială câştigul salarial mediu net a scăzut în luna septembrie cu 0,4%.

Comparativ cu luna septembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 5,5%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 103,9%.

Indicele câştigului salarial real pentru luna septembrie 2014 faţă de luna precedentă, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 100,8%.

Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 126,7% cu 0,9 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna august 2014.