Sari la conținut

Consiliul Fiscal: Creşterea unor venituri în buget pare supraevaluată, unele cheltuieli sunt subestimate

 

"La o analiză preliminară a agregatelor bugetare cuprinse în proiectul de buget pe baza datelor disponibile la acest moment, Consiliul Fiscal își manifestă unele rezerve cu privire la nivelul prognozat al încasărilor aferente categoriilor "impozit pe venit", "contribuții sociale", "impozit pe profit", "impozite și taxe pe proprietate", care sunt prognozate a avansa mai rapid decât ar fi justificat de dinamica proiectată a bazelor macroeconomice relevante și de măsurile de politică fiscală adoptate. De asemenea, pe partea de cheltuieli, o serie de categorii - "cheltuieli de personal", "cheltuieli cu bunuri și servicii", "asistență socială" - par a fi ușor subevaluate având în vedere măsurile adoptate, precum și execuția bugetară aferentă anului 2014", arată Consiliul Fiscal în Opinia privind Legea bugetului de stat și Legea bugetului de asigurări sociale pentru anul 2015.

Totodată, Consiliul arată că ajustarea deficitului bugetar în 2015 față de execuția previzionată a anului curent pare a se realiza în mare parte prin reducerea cheltuielilor cu bunurile și serviciile (cu 0,6 pp din PIB), informațiile disponibile în acest moment neindicând modalitatea concretă prin care aceasta se va realiza.

"În plus, creșterea prognozată a cheltuielilor de investiții se bazează în cea mai mare parte pe o creștere proiectată spectaculoasă (aproape dublare față de execuția bugetară din 2014) a absorbției fondurilor europene, care, deși dezirabilă, pare foarte puțin probabil a se realiza, în timp ce cheltuielile de capital finanțate din surse proprii sunt proiectate a crește față de nivelul foarte scăzut înregistrat în 2014 (ele scad semnificativ însă ca procent din PIB față de perioada 2010-2013)", notează Consiliul.

În aceste condiții, cheltuielile de investiții și-ar putea continua în execuție trendul descendent și, prin urmare, în opinia Consiliului Fiscal, o prioritizare a acestora este absolut obligatorie în vederea eficientizării lor și maximizării efectului de multiplicare în economie.