Care este noul pachet de măsuri fiscale adoptat de Guvern. Se simplifică și calcularea impozitului pe clădiri

Data actualizării: Data publicării:
Sediul Guvernului României.
Guvernul a actualizat Codul Fiscal și a adoptat măsuri de sprijin pentru mediul de afaceri și modernizarea administrației publice.

Guvernul a aprobat luni propunerea de modificare şi completare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal prin care actualizează Codul Fiscal pentru a transpune legislaţia europeană în domeniu, a anunţat, luni, Ministerul Finanţelor. Tot luni, Executivul a adoptat Ordonanța pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale. Modificările vizează consolidarea fiscal-bugetară, digitalizarea administrației publice și sprijinirea investițiilor.

Ministerul Finanțelor actualizează Codul Fiscal pentru a transpune legislația europeană în domeniu 

Executivul a aprobat astăzi, 30 august 2021, propunerea de modificare și completare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, la capitolele impozitul pe profit, impozitul pe venit pentru rezidenți și nerezidenți, contribuții sociale obligatorii, precum și o serie de clarificări necesare în domeniul taxei pe valoarea adăugată referitoare la comerțul electronic.

Măsurile legate de impozitul pe profit vizează:

1. Regimul fiscal al dividendelor primite de persoane juridice române din statele membre ale UE prin transpunerea Directivei 2011/96/UE privind regimul fiscal comun care se aplică societăților-mamă și filialelor acestora din diferite state membre;
2. Modificarea regimului fiscal aplicabil ajustărilor pentru deprecierea creanțelor, în sensul majorării limitei de deducere de la 30% la 50%, de la 1 ianuarie 2022; 3. Reformularea prevederilor actuale ale art. 403 din Codul Fiscal în ceea ce privește transpunerea unor prevederi referitoare la ”impozitarea la ieșire” din Directiva 2016/1164/UE;
4. Modificarea prevederilor referitoare la impozitarea dividendelor distribuite și neplătite până la sfârșitul anului respectiv în care s-a aprobat distribuirea acestora.

În domeniul impozitului pe venit și contribuțiilor sociale obligatorii au fost adoptate următoarele modificări:

1. Includerea în veniturile din activități agricole stabilite pe baza normelor de venit a unor soiuri de plante necesare pentru furajarea animalelor;
2. Reglementarea posibilității angajatorului rezident fiscal român sau a angajatorului care nu este rezident fiscal român și care intră sub incidența legislației europene în domeniul securității sociale de a opta pentru calculul, reținerea și plata contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii în cazul persoanelor fizice care obțin venituri de natură salarială reprezentând avantaje în bani și/sau în natură de la terți care nu sunt rezidenți fiscali români;
3. Este clarificată situația contribuabililor care într-un an fiscal au realizat venituri din închirierea în scop turistic a unui număr de peste 5 camere, situate în locuinţe proprietate personală, indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate acestea, în sensul în care se propune ca obligația de a determina venitul net anual în sistem real și de a completa Registrul de evidenţă fiscală să fie instituită pentru anul fiscal următor;
4. Referitoare la impozitarea dividendelor distribuite persoanelor fizice, care nu au fost plătite până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora;
5. Clarificarea modalității de determinare a impozitului datorat în cazul veniturilor din jocuri de noroc, precum cazinouri, cluburi de poker, slot-machine și lozuri, cu valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei;
6. Reglementarea la nivelul legislației primare a posibilității depunerii de către contribuabil a formularului 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat" la entitățile non-profit/unitățile de cult și clarificarea modului de utilizare a acestor sume de către beneficiar. Entitatea nonprofit/unitatea de cult are obligația de a-i transmite prin mijloace electronice organului fiscal competent un formular prin care centralizează cererile primite de la contribuabili în conformitate cu procedura stabilită prin ordin al președintelui ANAF.

În ceea ce privește impozitul pe veniturile nerezidenților măsurile vizează:

- reglementări privind dividendele distribuite trimestrial și neplătite până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea;
- scutirea de impozit a dividendelor plătite unui rezident dintr-un stat UE de către persoana juridică rezidentă în România care nu este supusă impozitului pe profit, ci substitutului său;
- scutirea de impozit a dividendelor plătite unei persoane juridice rezidente într-un stat membru al Spațiului Economic European, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, pentru a se asigura același tratament fiscal aplicabil dividendelor plătite între persoane juridice române;
- certificatele de rezidență fiscală se pot depune prin Spațiul Privat Virtual și se acceptă în copie conformă cu originalul;
- Declarația 207 se depune și când impozitul datorat de nerezident este suportat de către plătitorul de venit.

În domeniul TVA au fost realizate următoarele modificări:

1. Efectuarea anumitor corelări de ordin tehnic în contextul aplicării noilor reguli privind TVA în domeniul comerțului electronic;
2. Reglementarea posibilității ca anumite persoane impozabile să nu mai fie excluse de la aplicarea regimului special al ghișeului unic pentru TVA, în contextul scrisorii de punere în întârziere în Cauza 2020/4142;
3. Transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei (UE) 2021/1159 în ceea ce privește scutirile temporare aplicate importurilor și anumitor livrări de bunuri sau prestări de servicii, ca răspuns la pandemia de COVID-19.

În domeniul impozitelor și taxelor locale au fost introduse următoarele prevederi:

1. Clarificări privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri/teren pentru clădirile folosite ca domiciliu și terenurile aferente acestora, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor participante la acțiuni militare, misiuni și operațiuni pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestora, familiei acestora și urmașilor celui decedat;
2. Clarificarea categoriilor de persoane persecutate politic de regimul comunist care beneficiază de scutiri de la plata impozitului pe clădiri/teren/mijloace de transport;
3. Simplificarea modului de calcul al impozitului pe clădiri în cazul clădirilor cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice;
4. Creșterea autonomiei locale, în sensul că autoritățile publice locale hotărăsc acordarea scutirii de la plata impozitului pe mijloacele de transport pentru participanții la Revoluția din Decembrie 1989;
5. Clarificări privind depunerea în format electronic la organul fiscal a actelor de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, întocmite în formă electronică și semnate cu semnătură electronică calificată;
6. Clarificarea modului de calcul al impozitului pe spectacole, în sensul precizării că în baza de impozitare nu se cuprinde TVA-ul.

Ministerul Finanțelor vine în sprijinul mediului de afaceri și propune măsuri pentru modernizarea administrației publice

Guvernul a adoptat astăzi, 30 august, Ordonanța pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale. Modificările vizează consolidarea fiscal-bugetară, digitalizarea administrației publice și sprijinirea investițiilor.

Principalele măsuri de susținere a mediului de afaceri și a investițiilor sunt:

  • Permanentizarea procedurii rambursării de TVA, solicitată prin deconturi cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare, în sensul în care rambursarea se efectuează cu control ulterior. Anterior, măsura a fost aplicată ocazional și a dus la o scădere semnificativă a stocului de rambursări de TVA. De exemplu, la 1 noiembrie 2019, numărul solicitărilor de rambursări de TVA nesoluționate era de aproximativ 30.000, în timp ce la 31 iulie 2021 se mai aflau în diferite stadii de soluționare doar 4.700 de cereri;

  • Permanentizarea procedurii de eșalonare la plată în formă simplificată pentru obligațiile bugetare care nu sunt mai vechi de 12 luni. Astfel, contribuabilii aflați temporar în dificultate financiară pot avea la dispoziție lichiditățile financiare necesare continuării activității. Totodată, crește gradul de colectare a creanțelor bugetare prin stimularea conformării voluntare. În prezent, 58.476 de contribuabili beneficiază de eșalonare la plată în formă simplificată pentru obligații în sumă de 12,7 miliarde de lei. Încasările la bugetul de stat sunt în cuantum de 14,2 miliarde, rate eșalonate și obligațiile de bază;

  • Crearea cadrului legal pentru corectarea erorilor în cazul în care un contribuabil de bună-credință achită o obligație bugetară la un alt organ fiscal decât cel competent. Modificarea va permite virarea sumelor respective către organul fiscal competent, cu păstrarea datei plății inițiale, astfel încât contribuabilul va beneficia de bonusurile acordate de autorități, cum ar fi plata la jumătate din minimul legal al amenzii;

  • Extinderea amnistiei fiscale, introduse prin OUG 69/2020, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale cu modificări ulterioare pentru inspecțiile fiscale și verificările situațiilor fiscale personale efectuate în perioada 14 mai 2020 – 29 martie 2021, în scopul evitării unor posibile discriminări între contribuabili. De asemenea, aministia fiscală va fi aplicată și pentru diferențele de obligații fiscale stabilite ca urmare a unor proceduri de verificare;

  • S-a creat posibilitatea corectării declarațiilor fiscale, ori de câte ori sunt dispuse măsuri printr-o hotărâre judecătorească definitivă care implică și modificări de impuneri aferente unor creanțe fiscale și perioade pentru care s-a anulat rezerva verificării ulterioare.

Principalele măsuri privind digitalizarea administrației publice sunt:

  • Obligativitatea înrolării autorităților publice, instituțiilor publice sau de interes public din administrația publică centrală și locală în sistemul informatic propriu al Ministerului Finanțelor și ANAF numit PatrimVen;

  • Obligativitatea înrolării în sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanțelor - ANAF, respectiv Spațiul Privat Virtual, a persoanelor juridice, asocierilor și altor entități fără personalitate juridică, precum și a persoanelor fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent. Înrolarea în SPV asigură o comunicare și un mod de lucru 24/24, 7 zile pe săptămână, cu administrația fiscală și reprezintă o eficientizare clară a modului în care cetățeanul interacționează cu organul fiscal. De asemenea, se limitează contactul fizic între contribuabili și administrația fiscală;

  • Implementarea conceptului SAF-T (Standard Audit File for Tax) – un fișier de audit standard pentru schimbul electronic de date contabile de la contribuabil către organul fiscal, într-un format standardizat de date. Astfel, se poate realiza mult mai ușor o analiză și un control fiscal. În plus, se asigură transparența și creșterea gradului de încredere între organul fiscal și contribuabil.

Partenerii noștri
Playtech
Cine este Andrei Nae, profesorul universitar care a scandalizat Internetul, după ce a apărut cu o fustă...
Digi FM
“Sunt șocat de ce se întâmplă pe străzile din București”. Un turist olandez, uimit de ce se întâmplă în...
Pro FM
Chipul Madonnei, tot mai transformat. Artista, protagonista unei inedite ședințe foto într-o mașină vintage
Film Now
Mark Wahlberg și-a dat gata fanii: la 2 noaptea în sala de sport, dedicat scopului de a fi în cea mai bună...
Adevarul
De câți ani are nevoie Putin pentru a reface armata rusă, conform șefului armatei britanice
Newsweek
Tânără născută în închisoare, acceptată la Harvard, una dintre cele mai mari universități din lume
Digi FM
“Sunt șocat de ce se întâmplă pe străzile din București”. Un turist olandez, uimit de ce se întâmplă în...
Digi World
Descoperirea ADN crucială, care ar putea contribui la vindecarea unuia dintre cele mai mortale tipuri de...
Digi Animal World
Cum a reușit un câine să incendieze locuința stăpânilor săi. Momentul a fost surprins de camerele de...
Film Now
Cine e noul iubit al Sofiei Vergara. Cel care a cucerit-o are o profesie importantă, a trecut printr-un...
Președintele Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu se privesc în ochi
Trump se întâlnește vineri cu Netanyahu în Florida: „Aştept cu nerăbdare să-l primesc pe Bibi”