Sari la conținut
News Alert

Care sunt paşii pentru a vă înscrie pe listele unui medic de familie

Alegeţi-vă un medic de familie şi asiguraţi-vă că acesta are un contract încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate. Faceţi o cerere de înscriere şi dovediţi că sunteţi asigurat sau că sunteţi scutit de la plata asigurărilor.

Dovada se face, după caz, prin adeverință de salariat, talon de pensie, adeverinţă de şomer sau adeverinţă că sunteţi elev ori student. Dacă este prima oară când vă înscrieţi, trebuie să daţi o declarație pe propria răspundere că nu sunteţi luat în evidenţa altui cabinet. Vă mai trebuie o copie a cărţii de identitate.

Pentru copiii de vârstă preşcolară este nevoie de o copie a certificatului de naştere, actul de identitate al părintelui şi o cerere semnată de acesta.

În cazul în care vreţi să vă înscrieţi la un medic din alt judeţ decât cel în care locuiţi sau lucraţi, angajatorul dumneavoastră trebuie să transmită lista nominală la casa judeţenă de asigurări la care este arondat cabinetul viitorului medic. În plus, trebuie să faceţi medicului dovada plăţii contribuţiei la casa de asigurări din respectivul judeţ.

Aveţi dreptul de a vă schimba medicul de familie, dar numai după ce au trecut șase luni de la data înscrierii la acesta. După ce noul medic vă acceptă, depuneţi actele prezentate mai sus şi trebuie să îi comunicaţi numele fostului doctor la care aţi fost înscris.

Înscriere la medicul de familie

-cerere

-dovadă de asigurat

-copie act identitate

Înscriere preşcolari

-copie certificat de naştere

-act de identitate părinte

-cerere părinte

Medic de familie în alt judeţ

-lista nominală la casa judeţeană de asigurări

-dovada plăţii contribuţiei la CJAS

Schimbare medic de familie

-toate actele prezentate anterior

-acceptul noului medic

-comunicarea numelui fostului medic