Sari la conținut

Admiterea la facultate. Noutăți pentru anul universitar 2017-2018

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ai spaţiul Schengen pot participa la concursul de admitere în Universitatea Bucureşti în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. În plus, înscrierea la concurs se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană, pe bază de procură. Acestea sunt câteva dintre noutăţile la admitere pentru anul universitar 2017-2018.

INSCRIERI USAMV STUDENTI

Senatul Universităţii din Bucureşti a aprobat, în cadrul şedinţei de miercuri, Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere 2017, pentru studii universitare de licenţă, relatează News.ro.

Potrivit documentului, la concursul de admitere se pot înscrie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta. Admiterea este deschisă şi cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare, anunţă purtătorul de cuvânt al Universităţii Bucureşti, Mirabela Amarandei.

Un candidat poate participa concomitent la admitere la mai multe facultăţi sau domenii din cadrul Universităţii din Bucureşti, sau din alte instituţii de învăţământ superior, dar poate fi admis la un singur program de studii, pe locuri finanţate de la buget. În situaţia în care un candidat a fost declarat admis concomitent la cel mult două universităţi, facultăţi sau specializări, indiferent de ciclul de studii, acesta va trebui să opteze pentru aceea la care doreşte să fie admis pe locuri finanţate de la buget, a precizat Amarandei.

În plus, pentru acei candidaţi care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2016-2017, în baza acordului scris al acestora, Universitatea din Bucureşti se poate interconecta cu Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR), pentru preluarea datelor personale şi a rezultatelor obţinute la bacalaureat ale acestor candidaţi.

Metodologia de admitere pentru studii universitare de licenţă, sesiunea 2017, vine cu mai multe de noutăţi, inclusiv aceea că înscrierea se poate face prin procură.

Astfel, pentru a simplifica procesul, facultăţile vor putea dezvolta platforme online pentru înscriere, potrivit metodologiilor proprii. În aceste situaţii, se vor solicita datele de identificare personale, conform cărţii de identitate/paşaportului. Mai mult, înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană, pe bază de procură. Respectând procedurile de simplificare birocratică din 2016, nici la admiterea din acest an candidaţii nu vor mai depune copii legalizate ale diplomelor şi ale celorlalte acte necesare, acestea urmând să fie certificate prin confruntarea cu documentele originale de către membrii comisiei de admitere”, a adăugat Amarandei.

O altă noutate vizează scutirea de la taxa de înscriere la concursul de admitere. Astfel, vor fi scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere, o singură dată, în cadrul Universităţii din Bucureşti, candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, dar şi copiii personalului didactic în activitate şi cel pensionat, precum şi copiii personalului încadrat în cadrul instituţiei.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Universităţii Bucureşti, structura examenului de admitere, pe facultăţi, precum şi calendarul admiterii la studii de licenţă vor fi aprobate într-o şedinţă de Senat viitoare, la mijlocul lunii martie.