Evaluarea Națională 2021. Părinții cer să se elimine textul dramatic și pronumele posesiv din programa pentru Limba română

Data actualizării: Data publicării:
Evaluare Națională 2020, prima probă, examenul la Limba Română
Subiectul la limba română pentru Evaluarea Națională 2021 ar putea fi mai simplu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Federaţia Naţională a Părinţilor a solicitat Ministerului Educației să elimine mai multe cerințe din programa de limba română pentru Evaluarea Națională, examenul care are loc la finalul clasei a VIII-a. Astfel, printre cerințele pe care părinții le vor scoase se numără textul dramatic, pronumele posesiv și negativ sau realizări propoziţionale ale unor funcţii sintactice, dar și să ajusteze alte cerințe, informează HotNews. De asemenea, părinții cer organizarea unei simulări a examenului în luna martie.

„Federaţia Naţională a Părinţilor – EDUPART ȋşi exprimă îngrijorarea față de modalitatea în care elevii din actuala generație de clasa a VIII-a s-au putut pregăti eficient pentru a susține examenul de Evaluare Naţională în condiții optime. Ţinând cont atât de modalitatea desfăşurării efective a activităţilor de predare-evaluare ȋncontextul epidemiologic actual ȋn care ne aflăm de aproape un an cât şi problemele apărute pe parcursul anilor de studii, vă înaintăm, spre analiză, opiniile grupului de lucru din cadrul Departamentului învăţământ gimnazial al federaţiei, format, preponderent, din profesori de limba şi literatura română, din mediul urban şi rural”, se arată într-un comunicat al FNP - EDUPART.

Astfel, Federația Părinților propune eliminarea din programa pentru examen:

  • Tipuri de texte: textul dramatic şi arta spectacolului (autor, personaj dramatic; rolul indicaţiilor scenice; rolul dialogului; actori, decor, costume, lumini, muzică); 
  • Tipare textuale de structurare a ideilor: explicative;
  • Pronumele posesiv şi adjectivul pronominal posesiv. Folosirea corectă a pronumelor şi a adjectivelor pronominale: nehotărât, a adjectivului pronominal de întărire. Pronumele şi adjectivul pronominal negativ şi negaţia în propoziţie.
  • Realizări propoziţionale ale unor funcţii sintactice: completiva indirectă şi opoziţională, circumstanţiala de loc, de timp, de mod, cauzală, finală.

Totodată, părinții vor să fie modificat la itemii din subiectele pentru Evaluarea națională:

* Subiectul 1 A: - Fiecare dintre itemii pentru exercițiile 1, 2, 3, 4, 5 să facă referire doar la unuldintre cele două texte-suport, întrucât căutarea informațiilor în ambele texte este mare consumatoare de timp (după cum am observat din aplicarea testului la clasă)

-La itemul 9, solicitarea asocierii fragmentului de text-suport cu un alt text literar studiat sau citit ca lectură suplimentară să fie însoțită de posibilitatea asocierii cu o experiență de viață trăită de elev. Profesorii au dificultăți în a pregăti chiar elevii care sunt cititori deoarece programa nu prevede o listă de lecturi suplimentare grupate pe teme ce ar putea fi abordate la examen.

*Subiectul 1 B: - Limitarea pe cât posibil a itemilor care vizează operarea cu noile conținuturi și cu noua terminologie gramaticală;

- Precizarea prin explicație suplimentară a noii terminologii cu terminologia veche (exemplu: clitic/ neaccentuat)

* Subiectul 2: - Editarea subiectului într-un format care să țină cont de particularitățile grafice ale scrisului de mână ale unui copil de 14 –15 ani;

- Formularea clară a baremului, astfel încât cele 12 puncte acordate pentru conținut să aibă o explicație clară. Majoritatea erorilor de la evaluare provin din insuficienta detaliere a baremului și din lipsa unor precizări privind abordarea subiectului-Revizuirea baremului, astfel încât cele 8 puncte acordate să nu conțină formulări reluate sau ambigue.

„De asemenea, elevii noștri își exprimă îngrijorarea că nu se vor încadra fix în spațiul prevăzut. Sugerăm să existe precizarea că pot finaliza un răspuns la finalul testului, în cazul în care nu se încadrează în limita de spațiu”, se mai arată în adresă.

Federația Națională a Părinților mai solicită începând cu semestrul al doilea al acestui an școlar:

a. publicarea săptămânală a câte unui set de minim trei subiecte - model pentru Evaluarea Națională, care să conțină o diversitate de itemi care să acopere întreaga programă de Evaluare;

b. Organizarea unei simulări a Evaluării Naționale în luna martie a acestui an școlar;

c. Emisiuni TELEȘCOALA;

d. Un compendiu de gramatică pentru uzul școlar (disponibil online).

Examenul din 2020, organizat în pandemie

Primul dintre subiectele la română la Evaluare Națională 2020 a fost un text din „Zborul” de Sorin Titel. Elevii au avut între cerințe să noteze sinonime pentru anumite cuvinte, să menționeze rolul cratimei sau să explice formarea cuvintelor subliniate.

A doua cerință la subiectul I la română la Evaluare Națională 2020 a constat în redactarea unei compuneri de minim 150 de cuvinte în care să motiveze apartenența la genul epic a textului dat.

La al doilea dintre subiectele la română la Evaluare Națională 2020 elevii au primit alt text, despre viața lui Traian Vuia, pe baza căruia au avut de rezolvat alte 6 cerințe, precum și să redacteze o compunere în care să prezinte o întâmplare petrecută în timpul unei activități preferate.

Editor : G.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri