Sari la conținut

Modificări la Legea educației. Traian Băsescu cere Avocatului Poporului să sesizeze CCR

Preşedintele arată, în scrisoare, că a fost încălcat regimul constituţional privitor la emiterea ordonanţelor de urgenţă, fiind nesocotite, în acelaşi timp, dreptul la învăţătură şi dreptul la proprietate privată. Până la această oră, Avocatul Poporului nu a avut nicio reacţie la cererea preşedintelui.

Ordonanţa de urgenţă face posibilă organizarea unei sesiuni de bacalaureat speciale şi trecerea terenurilor şi a clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea elevii în administrarea autorităţilor locale.

În plus, ordonanţa prevede, printre altele şi participarea aleşilor locali, în calitate de membri, în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ de stat.

„Prin O.U.G. nr. 49/26 iunie 2014 au fost adoptate o serie de modificări legislative cu un puternic impact negativ atât în sfera învăţământului preuniversitar, cât şi în planul învăţământului universitar: posibilitatea organizării, în cazuri temeinic justificate, a unei sesiuni de bacalaureat speciale, trecerea terenurilor şi a clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea elevii, palatele şi cluburile acestora, cluburile sportive şcolare, ale căror cheltuieli curente şi de capital se finanţează de la bugetul de stat, din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţii administrativ-teritoriale, la cererea Consiliului Judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului, organizarea programelor de studii universitare de doctorat şi la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, reglementarea iniţiativei înfiinţării unei instituţii de învăţământ superior particular şi de către persoane fizice sau grup de persoane fizice, trasarea regimului juridic al instituţiilor de învăţământ superior ca persoane juridice de drept public sau, după caz, persoane juridice de drept privat şi de utilitate publică, organizarea concursului de ocupare a funcţiilor de director şi de director adjunct de către inspectoratul şcolar, participarea în calitate de membri, în consiliile de administraţie a unităţilor de învăţământ de stat a primarilor şi preşedinţilor consiliilor judeţene, crearea unei noi categorii de funcţii didactice în cadrul unităţilor de învăţământ superior”, se arată în scrisoarea președintelui.

Traian Băsescu l-a criticat ieri pe Victor Ciorbea, numit recent Avocat al Poporului, pentru că nu a contestat la CCR modificările la Legea educației care, în opinia sa, „a făcut din nou, din educație un chioşc la care să se poată aciziţiona diplome”.