Sari la conținut

Pe 1 aprilie începe votul prin corespondenţă

Turiştii aflaţi în vacanţă în străinătate în ziua alegerilor parlamentare nu vor putea vota prin corespondenţă.

Doar cine se înscrie în Registrul Electoral va putea să-şi exercite votul prin corespondenţă şi la noile secţii de vot, care vor fi înfiinţate în localităţile unde aceştia domiciliază”, a precizat Dan Stroescu, ministru delegat pentru românii de pretutindeni.

Un român care trăieşte în străinătate trebuie să completeze o cerere scrisă, datată şi semnată, pe care să o depună personal sau să o trimită prin poştă la misiunea diplomatică sau oficiul consular din statul în care are domiciliul sau reşedinţa.

Cererea, însoţită de copie după paşaport sau copie după actul de identitate şi copie după actul care dovedeşte dreptul de şedere, va conţine numele şi prenumele, codul numeric personal, adresa completă, inclusiv codul poştal, adresa de email, data şi semnătura.

Solicitantul va primi apoi, prin Poşta Română, la adresa de domiciliu sau de reşedinţă, următoarele documente: un plic exterior, autoadresat, prevăzut cu elemente de siguranţă, pe care sunt imprimate numele şi prenumele, adresa de corepondenţă, adresa biroului electoral pentru votul prin corespondenţă la care trebuie trimis plicul şi un cod de bare pentru identificarea unică în sistem. Un plic interior, prevăzut de asemenea, cu elemente de siguranţă, va conţine un autocolant cu menţiunea „Votat”, certificatul de alegător, buletinul de vot şi instrucţiunile privind exercitatea dreptului de vot.

Cei care confirmă primirea acestor documente nu mai pot merge şi la secţiile de votare.

Autocolantul cu menţiunea votat se lipeşte pe opţiunea de vot şi se introduce în plicul interior, care trebuie sigilat. Apoi, certificatul de alegător se completează, datează şi semnează olograf. Plicul interior şi certificatul de alegător se introduc în plicul exterior care trebuie sigilat. Plicul exterior poate fi depus la orice oficiu poştal sau orice cutie poştală.

Plicul trebuie să ajungă la Biroul Electoral pentru votul prin corespondenţă cu minim trei zile înainte de data alegerilor.

„Cu câţi se vor înscrie mai puţini alegători în registrul electoral, cu atât mai mare ar putea fi cozile la secţiile de votare organizate la misiunile diplomatice”, atrage atenţia Sorin Moise, secretar general în Ministerul Afacerilor Externe.

Până acum, Autoritatea Electorală Permanentă a tipărit 165.000 de pliante cu informaţii despre votul prin corespondenţă, care au fost distribuite românilor din diaspora.