Sari la conținut

CCR a admis sesizarea președintelui privind incompatibilitățile aleșilor locali

ACTUALIZARE 12.45. Curtea Constituţională a admis sesizarea lui Klaus Iohannis, dar a arătat că nu toată legea este neconstituţională, ci doar în privinţa formei, a modului în care a fost adoptată.

Klaus Iohannis spunea că în Parlament s-a modificat o lege organică, dar că votul s-a dat ca pentru o lege ordinară.

Legea se va întoarce în Parlament, va fi rediscutată în Senat şi Camera Deputaţilor. Va trebui să fie revotată şi să fie îndeplinit numărul de voturi necesar pentru o lege organică.

De menţionat că judecătorii CCR nu au discutat fondul legii, întrucât sesizarea s-a făcut doar pentru modul în care a fost legea votată.


Sesizarea preşedintelui a fost înregistrată în 19 mai la Curtea Constituţională, preşedintele Klaus Iohannis spunând atunci că solicită verificarea constituţionalităţii modificărilor la Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

Legea privind modificarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 a fost iniţial respinsă de Senat și adoptată de Camera Deputaților, în calitate de cameră decizională. Astfel, Camera Deputaţilor a modificat forma inițiatorului prin amendarea dispozițiilor articolului 10, alineatul 8 și instituirea acestora ca norme derogatorii de la prevederile articolului 37 și ale articolului 92 ale Legii administrației publice locale nr. 215/2001.

Ulterior adoptării legii de către Camera Deputaților, la data de 14 iulie 2014, preşedintele de atunci, Traian Băsescu, a solicitat Parlamentului reexaminarea actului normativ, pe motiv că prevederile articolului unic pct. 2 vin în contradicţie cu dispoziţiile legale privind respectarea regimului incompatibilităţilor şi conflictelor de interese reglementat în Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

În cadrul reexaminării din Parlament, această lege a fost dezbătută de Senat, în calitate de primă Cameră, și de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională, fiind adoptată în aceeași formă cu cea înaintată anterior spre promulgare.

Primarii şi preşedinţii CJ vor putea fi reprezentanţi în adunările generale ale asociaţiilor cu activitatea în serviciile de utilităţi publice, a decis Camera Deputaţilor, respingând astfel cererea de reexaminare a preşedintelui la Legea serviciilor comunitare.

În cererea de reexaminare din iunie 2014, trimisă Parlamentului, se arăta că participarea primarilor şi a preşedinţilor consiliilor judeţene în organele de conducere ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară nu se justifică în mod obiectiv, întrucât soluţia legislativă propusă ar avea un impact negativ, deoarece ar conduce la eludarea regimului incompatibilităţilor.

„Ca efect al noului text de lege, Agenţia Naţională de Integritate nu ar mai putea constata incompatibilitatea primarilor sau a preşedinţilor consiliilor judeţene care vor face parte din organele de conducere ale acestor asociaţii", se menţiona în cererea de reexaminare a legii.  

Pe aceeași temă