Sari la conținut
News Alert

Decizie CCR | Taxa pe care şi statul trebuie să o plătească, nu numai persoanele fizice şi juridice

CCR a decis, marţi, că un articol al legii privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică este neconstituţional, pentru că excepta statul de la taxele aferente scoaterii unui teren din circuitul agricol sau din fondul forestier, temporar sau definitiv, în caz de expropriere, taxe care însă sunt plătite de persoanele fizice şi juridice.

Statewide Drought Forces Californians To Take Drastic Measures For Water Conversation

FOTO: Getty Images

Decizia a venit în urma unei excepţii de neconstituţionalitate ridicată de un cetăţean care a fost expropriat în 2014. Textul de lege criticat de el se referea la faptul că scoaterea, definitivă ori temporară, a terenurilor necesare pentru obiectivele de interes naţional, judeţean şi local din circuitul agricol şi, respectiv, din fondul forestier naţional se exceptează de la plata taxelor în Legea fondului funciar şi de la plata taxelor şi a celorlalte sume datorate potrivit Codului silvic şi Legii îmbunătăţirilor funciare.

Aceste legi prevăd o serie de taxe pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol şi din fondul forestier naţional, care trebuie plătite de beneficiarii scoaterii terenurilor.

Derogarea de la aceste prevederi este prevăzută în Legea 255/2010, privind exproprierea. Curtea a decis că această exceptare încalcă, printre altele, articolul 44, privind dreptul la proprietate, fiind, de asemenea, şi o cauză de neclaritate în aplicarea criteriilor privind despăgubirile cuvenite proprietarilor.

"Prevederile legale criticate instituie, în realitate, o diferenţiere nejustificată între proprietarii vizaţi de ipoteza Legii nr. 255/2010 şi ceilalţi proprietari expropriaţi sau al căror drept de proprietate este afectat în baza altor temeiuri legale care nu exclud acordarea despăgubirilor menţionate", se arată într-un comunicat al CCR.

Curtea afirmă că este încălcat şi principiul egalităţii în faţa legilor prin această derogare.

Printre taxele pe care până acum statul nu era obligat să le plătească în caz de expropriere se află cea destinată Fondului de ameliorare a fondului funciar, în cazul scoaterii terenurilor din circuitul agricol şi cea destinată Fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, alimentat din sumele reprezentând contravaloarea efectelor determinate de funcţiile de protecţie, ecologice şi sociale ale pădurilor în cazul terenului expropriat. Lor li se adaugă cinci taxe prevăzute în Codul silvic, care prevede atât despăgubiri proprietarului terenului, cât şi obligaţii către diverse fonduri, printre care contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice şi contravaloarea obiectivelor dezafectate de pe teren. O altă taxă se referă la tarifele pentru eliberarea avizelor tehnice şi de specialitate în cazul terenurilor scoase din circuitul agricol, dar este eliminată şi o derogare de la plata contravalorii terenului în schimbul plăţii unor obligaţii stabilite de Codul silvic.

Toate aceste taxe vor trebui acum plătite de stat în caz de exproprieri prin scoaterea terenurilor din circuitul agricol sau din fondul forestier, atât prin vărsarea lor în diversele fonduri ale statului, stabilite de lege, cât şi prin despăgubirea persoanelor expropriate.