Sari la conținut

Bugetul Senatului pentru 2016

Foto: Agerpres

Astfel, cheltuielilor curente le revine suma de 122.668 mii lei din care cheltuieli de personal — 93.536 mii lei, bunuri și servicii — 26.500 mii lei și transferuri — aproximativ 2.600 mii lei. Pentru cheltuielile de capital sunt alocați 6.800 mii lei.

„Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activități finanțate integral din venituri proprii desfășurate pe lângă Senat cuprinde, la venituri suma de 350 mii lei, iar la cheltuieli suma de 550 mii lei. Veniturile realizate de Senat vor fi reținute integral de către acesta pentru acoperirea unor cheltuieli curente și de capital aferente activităților finanțate din venituri proprii, organizate cu aprobarea Biroului permanent. Eventualele disponibilități înregistrare la sfârșitul anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceleași destinații. BP poate aproba utilizarea încasărilor și pentru alte destinații”, se arată în textul Hotărârii Senatului.

Agerpres notează că actul normativ prevede, totodată, faptul că numai în cazul obținerii unor venituri suplimentare pot fi depășite cheltuielile prevăzute în bugetul activităților finanțate din venituri proprii.

Plenul Senatului a adoptat Hotărârea cu 97 de voturi 'pentru' și o abținere, bugetul instituției urmând să fie transmis Ministerului Finanțelor Publice și inclus în proiectul bugetului de stat pe anul 2016.

Pe aceeași temă