Sari la conținut

Traian Băsescu a scris RA-APPS. Imobilul repartizat ca reședință este necorespunzător, chiar și după renovare

Imobilul din str. Gogol nr. 2 repartizat fostului președinte Traian Băsescu a aparținut familiei lui Petre Roman FOTO: Mediafax Foto

Traian Băsescu exemplifică, în sprijinul afirmației sale că imobilul este necorespunzător, cu câteva „deficiențe de fond” pe care spune că le-a constatat după ce a vizitat locuința în care au fost făcute câteva lucrări de renovare.

Astfel, locuința nu are spațiul necesar funcționării unui cabinet de lucru, nu are salon de primire, nu are garaj și mai ales nu asigură intimitatea familiei și a vizitatorilor nici în interior, nici în curte, întrucât este situată lângă un bloc cu patru etaje, de unde se poate supraveghea cu ușurință.

Iată ce spune Traian Băsescu în adresa către RA-APPS: 

„Domnule Director General, 

Am primit notificarea dumneavoastră nr. 6208 din 03.06.2015 prin care mă informați că au fost finalizate lucrările de aducere la standarde optime destinației de reşedință oficială a imobilului din Bucureşti, str. Gogol nr.2 . Urmare a acestui lucru am vizitat locația şi am constatat că deşi s-au depus eforturi de îmbunătățire a imobilului, acesta continuă să nu respecte normele impuse de Legea nr. 406 din 2001, HG nr. 561 din 1999 şi HG nr. 1000 din 1999 și HG nr. 1214 din 2001 (art.6 alin 1).

Astfel, am constatat următoarele deficiențe de fond, care fac improprie încadrarea imobilului în categoria reşedintelor oficiale sau a locuințelor de protocol, după cum urmează:

1. Imobilul nu dispune de spațiul necesar funcționării cabinetului de lucru conform Legii nr. 406/2001 art.2 lit.a, în care, în afara subsemnatului, trebuie să lucreze cel puțin un secretar și un consilier;

2. Imobilul nu dispune de un salon de primire pentru vizitatori aşa cum prevede HG nr.1000/1999, anexa 1 punctul 11;

3. Imobilul nu dispune de garaj, aşa cum prevede HG 1000/1999 anexa 1 punctul 11;

4. Imobilul nu asigură protecția locatarilor, adică nici protecția fizică şi nici intimitatea mea şi a familiei mele nici în interiorul imobilului şi nici în curte, urmare a faptului că pe toată latura de sud-vest a curții şi a locuinței se află construit un bloc cu patru etaje, ceea ce permite supravegherea cu uşurintă a persoanelor care locuiesc în imobilul şi în curtea imobilului din str. Gogol nr.2, dar şi a persoanelor care vizitează acest imobil.

 Acest lucru contravine prevederilor din HG nr.1000/1999 anexa 1 punctul 10.

Vă atenționez că din acest punct de vedere, întreaga responsabilitate pentru eventuale evenimente sau incidente ce ar putea să apară in timp (violarea intimității, intrarea prin efracție în curte sau în locuință, afectarea siguranţei mele şi a familiei mele etc.) vor fi în responsabilitatea RA-APPS şi a Guvernului României prin domnii Victor Viorel Ponta, lon Moraru şi Darius Bogdan Vîlcov în calitate de semnatari ai HG nr. 60 din 2015”.

Soluțiile lui Traian Băsescu

Traian Băsescu propune și soluții de remediere a situației: vrea un cabinet de lucru într-un alt imobil, pe care îl și indică, și mai vrea două garaje în apropierea imobilului din Gogol, până când vor fi construite două garaje noi în curtea noii reședințe.

„În ideea soluționării a parte din deficiențele de mai sus vă fac următoarele propuneri:

a. Repartizarea unui spațiu cu destinația de cabinet de lucru într-un alt imobil. Spre exemplu, consider că repartizarea apartamentului nr. 1 din str. Eminescu nr. 44 — 48 ar rezolva problema cabinetului de lucru şi a salonului de primire (punctele 1 şi 2 de mai sus);

b. Asigurarea pentru moment a două spații de parcare într-un garaj al RA-APPS aflat în apropierea imobilului din str. Gogol nr.2 urmând ca în cel mai scurt timp să fie construit un garaj pentru două maşini pe terenul aferent imobilului din str. Gogol nr.2 (punctul 3 de mai sus);

c. În ceea ce priveşte asigurarea condițiilor de securitate şi intimitate, am convingerea că în cazul apariției unor incidente de felul celor pe care le-am menționat la punctul 4, responsabilii pentru repartizarea unei locuinţe care nu corespunde criteriilor legale vor şi găsi soluții şi vor şi răspunde în fața legii”, scrie Traian Băsescu în documentul datat 5 iunie 2015.

Fostul președinte se mută pe 15 iunie

Pe de altă parte, fostul președinte dă asigurări că va părăsi reședința de la Scroviștea, pe care o ocupă temporar de la sfârșitul lunii martie, la data de 15 iunie.

În ciuda deficiențelor constatate la reședința repartizată de RA-APPS, Traian Băsescu va accepta locuința și spune că va semna procesul-verbal de predare-primire la 15 iunie, dar cu o condiție: să cuprindă cele patru deficiențe semnalate mai sus.

„În ceea ce priveşte data şi ora semnării procesului-verbal de predare—primire a imobilului din str. Gogol nr.2 vă asigur de toată disponibilitatea mea, imediat ce ultimele lucrări vor fi încheiate în curte, la acoperiş, iar porțile de acces vor fi montate şi vor fi funcţionale, dar nu mai devreme de data de 15.06.2015, ora 12.00. De asemenea, fac precizarea că procesul verbal de predare-primire va trebui să includă cele semnalate la punctele 1, 2, 3 şi 4 din prezenta scrisoare.

„Cu privire la eliberarea spațiului de locuit pe care îl ocup în prezent în baza contractului nr. 3426/2015, vă va fi pus la dispoziție pe data de 15.06.2015 ora 12.00.

În acelaşi timp am rugămintea să aveți în vedere că din motive obiective, spațiile de depozitare care nu fac obiectul contractului 3426/2015 şi unde sunt depozitate obiecte casnice vor fi eliberate până la data de 30.06.2015.

În încheiere doresc să vă mulțumesc dumneavoastră personal, muncitorilor RA-APPS, tehnicienilor regiei şi SGG pentru efortul de a îmbunătăți condițiile de locuit în imobilul care mi-a fost repartizat în Bucureşti, sector 1, str. Gogol nr.2”, mai scrie Traian Băsescu.

Noua locuinţă, din strada Gogol, are 350 de metri pătraţi, şapte camere, două dependinţe şi o curte de aproximativ o mie de metri pătraţi.

Legea stabileşte că persoanele care au avut calitatea de şef al statului român beneficiază pe durata vieţii de folosinţa gratuită a unei locuinţe de protocol, cu destinaţia de reşedinţă, care cuprinde şi un spaţiu cu destinaţia de cabinet de lucru, încadrat cu un post de consilier şi un post de secretar, de o indemnizaţie lunară în cuantum egal cu 75% din indemnizaţia acordată preşedintelui în exerciţiu, de pază şi protecţie, precum şi de folosinţa gratuită a unui autoturism, asigurate permanent de Serviciul de Protecţie şi Pază.

Legea mai prevede că locuinţa de protocol nu poate fi reşedinţa pe care titularul a avut-o ca preşedinte în funcţie.

Citiți și:

Contre între Traian Băsescu și Victor Ponta pe tema casei fostului președinte
Traian Băsescu a semnat pentru locuinţa de protocol, dar încă nu se poate muta în ea
Guvernul vrea să îi dea fostului președinte Traian Băsescu o locuinţă provizorie până când reşedinţa îi este renovată
Klaus Iohannis, nemulţumit că nu stă la Vila Lac 3
Pe aceeași temă