Sari la conținut

Cine va gestiona cele 21 de firme ale Primăriei Capitalei

Consilierii generali au aprobat înfiinţarea funcţiei de administrator public al municipiului Bucureşti. Postul va fi scos la concurs, ocupantul acestuia urmând să coordoneze aparatul de specialitate al primarului general, instituţiile şi serviciile publice de interes local, precum şi cele 21 de societăţile comerciale ale Consiliul General al Municipiului Bucureşti. Tot acestuia îi vor putea fi transferate atribuţii ale primarului general, inclusiv cea ce ordonator principal de credite.

SCHWELM, GERMANY - JANUARY 10: Water pours onto a toothbrush with toothpaste on January 10, 2007 in Schwelm, Germany. (Photo Illustration by Christof Koepsel/Getty Images)

Proiectul de hotărâre pentru înfiinţarea funcţiei de administrator public a fost aprobat cu 37 de voturi „pentru”, 5 abţineri şi 6 voturi „împotrivă”, informează News.ro. Pentru ocuparea acestei funcţii se va desfăşura un concurs constând într-o selecţie în prealabil a dosarului, urmată de o probă scrisă şi un interviu. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină minimum 70 de puncte la proba scrisă şi la interviu.

Administratorul public va coordona aparatul de specialitate al primarului general, serviciile şi instituţiile publice de interes local şi societăţile comerciale care vor fi înfiinţate de CGMB. Acesta se va afla în subordinea directă a primarului general. De asemenea, primarul general poate delega către administratorul public calitatea de ordonator principal de credite, dar poate îndeplini şi orice alte atribuţii specifice postului, încredinţate de primar. Administratorul public va primi un salariu de bază cel puţin cât al secretarului general al Primăriei Capitalei şi cel mult indemnizaţia primarului general.

Consilierul general Roxana Wring a propus un amendament la proiectul de hotărâre legat de criteriile de selecţie a candidatului. Persoana care candidează trebuie să nu mai fi fost destuită dintr-o funcţie publică, să nu îi fi încetat contractul individual de muncă din motive disciplinare în ultimii şapte ani, să aibă studii de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în management, administraţie, economie, domeniu juridic şi master în administraţie publică sau management, dar şi experienţă minimă în posturi de conducere de minim cinci ani. Amendamentul a fost respins.

La începutul şedinţei de consiliu, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat că cele 19 societăţi comerciale pe acţiuni pe care municipalitatea intenţionează să le înfiinţeze, alături de alte două societăţi înfiinţate deja în şedinţele anterioare, fac parte dintr-un holding al Capitalei. „Facem primii paşi pentru înfiinţarea holding-ului Bucureşti - Capitală europeană, pe principiul european şi potrivit legislaţiei comunitare. Acest holding va fi alcătuit din peste 20 de societăţi comerciale pe acţiuni, nu SRL-uri, cum greşit s-a afirmat zilele trecute, 100% acţionar fiind municipalitatea, deci bucureştenii, nu privatizăm Capitala”, a declarat Gabriela Firea. "Pentru cetățeni beneficiul va fi evident și imediat și va consta într-o reducere a tarifelor la utilități, reducerea tarifelor la toate prestațiile în ceea ce privește serviciile publice, de asemenea, ridicarea calității acestor servicii prestate către cetățeni", a spus Firea. Ea a menționat că se vor crea noi locuri de muncă și că nu se instituie niciun monopol de către aceste societăți comerciale pe acțiuni ale municipiului București, deoarece, prin lege, CGMB și Primăria Generală au atributul de a presta servicii publice către cetățeni.

Primele două societăţi comerciale înfiinţate de Primăria Generală sunt cea de construcţii, care îşi propune să ridice locuinţe sociale şi unele ieftine, pentru tineri, şi cea care se va ocupa de deratizarea Capitalei.

Lista societăţilor care urmează să fie înfiinţate este cât se poate de interesantă. Astfel, Primăria urmează să deţină o firmă care va produce şi furniza energie electrică. Şi, dacă tot va intra pe piaţa energiei, municipalitatea ar vrea să se ocupe şi de iluminatul public al oraşului, asigurat de Luxten printr-un contract vechi de aproape 20 de ani, prelungit de mai multe serii de acte adiţionale.

O altă societate comercială va „administra şi dezvolta” clădirile în care funcţionează spitalele din subordinea primăriei. Activitatea medicală din cele 19 instituţii rămâne în continuare în sarcina Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București. Clădirile urmează să fie astfel exploatate încât să aducă profit, reiese din planurile Primăriei.

Ceva mai greu de înţeles este obiectul de activitate al unei viitoare societăţi comerciale care se va ocupa de „protecţia civilă şi activităţile de voluntariat specifice acesteia”. Pare un coflict de fond între obiectivul unei firme – de a face profit – şi obiectul de activitate care este, în cea mai mare măsură, bazat pe voluntariat.

Mai sunt pe listă: societate pentru servicii în tehnologia informaţiilor, alta pentru administrarea spaţiilor publicitare, una pentru întreţinerea materialului lemnos situat pe spaţiile verzi aflate pe domeniul public şi apoi  pentru servicii de consultanţă în proiectele de mare infrastructură. Primăria îşi mai doreşte o firmă care să funcţioneze ca dispercerat unic pentru taxiurile din oraş. Două dintre viitoarele societăţi comerciale par să facă acelaşi lucru. Una se va ocupa de administrarea parcurilor, grădinilor publice, a lacurilor şi a ştrandurilor iar cea de a doua va avea ca obiect de activitate administrarea reţelei de agrement din care fac parte parcurile, lacurile, ştrandurile şi râul Dâmboviţa.