Ce obligații au persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj? 

Data publicării:
anofm

Orice persoană căreia i-au încetat raporturile de muncă din motive neimputabile ei poate obține indemnizație de șomaj. Cuantumul indemnizaţiei de şomaj se acordă în funcţie de stagiul de cotizare și anume 75% din valoarea indicatorului social de referință în vigoare la dată stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an.

Toți cei care obțin acest venit au și câteva obligații. Potrivit ANOFM, persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj trebuie să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori sunt solicitate, la agenţia pentru ocuparea forţei de munca la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin in vederea încadrării in munca; sa comunice in termen de 3 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de munca la care sunt înregistrate orice modificare a condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor; sa participe la serviciile pentru stimularea ocupării si de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de munca la care sunt înregistrate (această obligaţie nu se aplică în situaţia în care persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj participă la programe de formare profesională, organizate în condiţiile legii, a căror finanţare este asigurată din asistenţa financiară nerambursabilă primitã de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european şi Fondului de coeziune.

Obligaţia nu se aplică pe perioada în care persoanele participă la aceste programe de formare profesională, în condiţiile în care, anterior includerii în cadrul acestor programe, nu au fost cuprinse în serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncã şi de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă şi se află în perioada de acordare a acestor servicii. 

Cei care beneficiază de indemnizația de șomaj, trebuie să caute activ un loc de munca și să înştiinţeze în scris agenţia pentru ocuparea forţei de muncã la care sunt înregistrate cu privire la apariţia stării de incapacitate temporară de muncă şi datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţioneazã acesta, în termen de 24 de ore de la data acordãrii concediului medical.

În situaţia în care apariţia stării de incapacitate temporară de muncă a intervenit în zile declarate nelucrătoare sau împlinirea termenului de 24 de ore se realizează în zile declarate nelucrătoare, persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj au obligaţia de a înştiinţa agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, în prima zi lucrătoare.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri