Sari la conținut
News Alert

Concurs lansat: Câți bani primește „Cea mai frumoasă faţadă”

Primăria Capitalei, prin ARCUB, a lansat concursul „Cea mai frumoasă faţadă”, cu premii în valoare totală de 214.000 lei pentru cel mai frumos balcon, cea mai frumoasă grădină sau cea mai frumoasă faţadă.

Primăria Municipiului Bucureşti anunţă că, prin ARCUB, organizează, în perioada 16 mai–26 iunie 2017, Concursul "Cea mai frumoasă faţadă", structurat pe trei secţiuni: "Cea mai frumoasă faţadă", "Cel mai frumos balcon" şi "Cea mai frumoasă grădină". 

Conform unui comunicat citat de News.ro, municipalitatea îşi propune astfel să recompenseze şi să încurajeze eforturile locuitorilor Capitalei care doresc să contribuie la înfrumuseţarea oraşului, fie că sunt persoane fizice, persoane juridice sau asociaţii de proprietari/locatari.

Astfel, bucureştenii sunt invitaţi să amenajeze faţadele clădirilor în care locuiesc sau îşi desfăşoară activitatea, balcoanele şi spaţiile verzi adiacente imobilelor, cu plante naturale decorative, arbori şi arbuşti ornamentali, în funcţie de posibilităţile de amenajare.  

„Prin acest concurs intenţionam să stimulăm cetăţenii, firmele, instituţiile publice, asociaţiile de proprietari să-şi înfrumuseţeze şi ecologizeze imobilele, pentru că ne dorim să avem în Capitală cât mai multe clădiri curate, împodobite cu flori şi plante decorative, cu spaţii verzi aranjate, aşa cum există în oraşe din Franţa, Spania şi Italia, faimoase pentru multitudinea de plante şi flori ce împodobesc spaţiile verzi şi faţadele clădirilor”, a adeclarat Gabriela Firea, citată în comunicat.  

În cadrul concursului vor fi acordate premii în valoare totală de 214.000 lei, acestea fiind distribuite pe secţiuni şi categorii: categoria persoane fizice, categoria asociaţii de proprietari/locatari, categoria persoane juridice. Cel mai mic premiu va fi în valoare de 500 de lei (menţiune), iar cel mai mare în valoare de 5.000 lei (Premiul I). Concursul ”Cea mai frumoasă faţadă” se adresează amenajărilor deja realizate în momentul înscrierii acestora în concurs, în perioadă 15 mai – 11 iunie.

Lucrările din concurs pot fi votate de cetăţeni în perioadaă 12 – 14 iunie, iar vizitele pe teren ale juriului şi perioada de jurizare vor avea loc între 12 – 18 iunie. Prezentarea şi premierea câştigătorilor va avea loc în perioadă 23 – 25 iunie, se arată în comunicat.  

Potrivit regulamentului concursului, se poate înscrie în concurs orice persoană fizică cu vârstă de cel puţin 18 ani, asociaţiile de proprietari, asociaţiile de locatari, persoanele fizice autorizate, asociaţiile, fundaţiile şi instituţiile publice, altele decât cele din subordinea Primăriei Municipiului Bucureşti, precum şi societăţile comerciale. De asemenea, participanţii, fie că sunt persoane fizice sau juridice, trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiţii, una dintre acestea stipulând că trebuie să fie proprietari sau să aibă drept de folosinţă asupra imobilului care face obiectul amenajării. Persoanele fizice sau reprezentantul legal al persoanei juridice nu trebuie să fie salariate şi/sau colaboratori ai organizatorului sau soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul IV al persoanelor care, potrivit legii, au participat şi participă la iniţierea şi derularea concursului. În cazul persoanelor juridic,e acestea trebuie, de asemenea, să aibă adresa-sediul principal sau secundar pe raza teritorială a Municipiului Bucureşti, să fie persoană fizică autorizată, respectiv persoană juridică înfiinţată în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi să-şi fi îndeplinit obligaţiile cu privire la plata contribuţiilor la bugetul de stat consolidate şi la bugetul local sau plata altor taxe în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Înscrierea şi participarea la concurs nu presupun costuri sau taxe de participare. Înscrierea la concurs a amenajărilor se va face prin accesarea de către participanţi a aplicaţiei de concurs disponibilă online pe pagină organizatorului www.pmb.ro.

Conform regulamentului, participanţii la concurs pot încărca minimum 3 - maximum 5 fotografii reprezentative ale amenajării, în format jpeg/jpg/png, din care cel puţin 2 fotografii de ansamblu realizate din stradă care să permită identificarea lor pe teren şi 1-3 fotografii de detaliu. Totodată se va completa un scurt text explicativ care să menţioneze: suprafaţa amenajată, conceptul amenajării, vegetaţia utilizată, cromatică, etc. 

În 11 aprilie, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a propus,în şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti, un proiect de hotărâre privind organizarea, prin intermediul ARCUB, a concursului "Cea mai frumoasă faţadă”. Potrivit propunerii de atunci, municipalitatea urma să premieze cetăţeanul care are cea mai îngrijită curte sau cel mai aranjat balcon, iar premiile ar fi constat în bani, obiecte de grădinărit sau reduceri de taxe şi impozite locale.