Sari la conținut

Patriarhul Daniel cere Senatului să ia măsuri pentru a amâna intrarea în vigoare a Legii cimitirelor

 

PF Daniel a transmis, în acest sens, o scrisoare preşedintelui Senatului,Călin Popescu Tăriceanu. În document, şeful BOR reclamă instabilitatea cimitirelor deţinute de operatorii economici, asociaţii sau fundaţii, precum şi faptul că un obiectiv de interes public local a fost lăsat în gestiunea unor ”entităţi efemere şi fără responsabilitate comunitară”.

Mormintele neîngrijite pot fi confiscate

El critică, de asemenea, riscul permanent de tulburare a păcii confesionale în perimetrul cimitirelor private, din cauza inexistenţei obligaţiei de a crea sectoare confesionale în acestea, aşa cum au obligaţia autorităţile publice locale şi cultele în cimitirele pe care le deţin.

Patriarhul Daniel: Legea afectează autonomia cultelor

Potrivit acestuia, legea va conduce la transformarea comunelor, a oraşelor şi, implicit, a bugetelor locale în garanţi pentru cimitirele private din cuprinsul lor, întrucât preiau cimitirele private în cazul falimentului operatorului economic şi al dizolvării asociaţiei sau a fundaţiei, fără a se stabili clar dacă, odată cu transmiterea cimitirului, sunt transmise şi eventuale datorii.

Patriarhul mai arată că, întrucât între motivele care determină pierderea dreptului de concesiune asupra locului de veci, inclusiv în cimitirele existente ale cultelor, nu se află şi acela al părăsirii cultului, legea afectează autonomia cultelor, deoarece încalcă prevederile referitoare la cimitire cuprinse în statutele, codurile canonice sau reglementările acestora şi va duce, în timp, la pierderea caracterului confesional al cimitirelor aparţinând cultelor.

Principalele motive care au trezit îngrijorarea Sfântului Sinod sunt următoarele:

Instabilitatea cimitirelor deţinute de operatori economici, asociaţii sau fundaţii și faptul că un obiectiv de interes public local a fost lăsat în gestiunea unor entități efemere și fără responsabilitate comunitară;

Riscul permanent de tulburare a păcii confesionale în perimetrul cimitirelor private, datorită inexistenței obligației de a crea sectoare confesionale în acestea, așa cum au obligația autoritățile publice locale și cultele în cimitirele pe care le dețin.

Transformarea comunelor și orașelor și, implicit, a bugetelor locale, în garanți pentru cimitirele private din cuprinsul lor, întrucât preiau cimitirele private în cazul falimentului operatorului economic și al dizolvării asociaţiei sau a fundaţiei, fără a se stabili clar dacă, odată cu transmiterea cimitirului, sunt transmise şi eventuale datorii.

Întrucât, între motivele care determină pierderea dreptului de concesiune asupra locului de veci, inclusiv în cimitirele existente ale cultelor, nu se află şi acela al părăsirii cultuluilegeaafectează autonomia cultelor, întrucât încalcă prevederile referitoare la cimitire cuprinse în statutele, codurile canonice sau regulamentele acestora (cultele se organizează şi funcţionează în mod autonom, potrivit propriilor statute sau coduri canonice – art. 8 alin. 1 alLegii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor)  și va duce, în timp, la pierderea caracterului confesional al cimitirelor aparţinând cultelor. 

Obligaţia ca administratorul cimitirului să asigure funcţionarea şi întreţinerea sălii de ceremonii funerare şi a spaţiului tehnic la temperaturi până la 15oC constituie condiţii deosebit de împovărătoare pentru credincioșși unităţile de cult, mai ales pentru cele din localităţile rurale.

Condițiile pentru desfiinţarea cimitirelor înainte de trecerea a 30 de ani de la ultima înhumare sunt mai permisive decât cele pentru desființarea cimitirelor după 30 de ani de la ultima înhumare și nu mai cuprind obligația existenței unor motive temeinic justificate sau a avizului cultului, ci doar avizul sanitar;

Nu sunt reglementate în nici un fel obligaţiile persoanei care solicită deshumarea osemintelor după trecerea a 7 ani de la înmormântarea defunctului, de a nu distruge sau profana aceste oseminte.

Pentru motivele sus menționate, Sfântul Sinod solicită Guvernului şi Parlamentului României să amâne intrarea în vigoare a acestei legi, până la reglementarea corespunzătoare a problemelor semnalate.

Pe aceeași temă