Sari la conținut

Banca Carpatica pierderi la jumătate față de 2014, dar solvabilitate nesatisfăcătoare

Pierderea netă este la jumătatea celei înregistrate în 2014, anume 169,5 milioane lei. Aceasta include provizioane în valoare de 32,6 milioane lei înregistrate în legătură cu portofoliul de credite neperformante şi 35 milioane lei reprezentând ajustări pentru depreciere şi pierderi ca urmare a reevaluării activelor reposedate.

Cât privește venitul total bancar, acesta s-a cifrat la 122 milioane lei, în scădere cu 43% față de anul 2014. Factorii ce au influențat venitul total sunt diminuarea venitului net din dobânzi cu 28%, din cauza restrângerii activității de creditare (consecință a constrângerilor legale legate de fondurile proprii), și evoluția randamentelor la titlurile de stat. La acest capitol o influență pozitivă a avut-o reducerea cheltuielilor cu dobânzile achitate clientelei nebancare.

În decembrie 2015, banca avea înregistrate provizioane pentru credite în sumă de 287 milioane lei, din care 253 milioane lei pentru credite neperformante. Rata de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante este în scădere de la 73,4% în decembrie 2014, la 60,7% în decembrie 2015, în principal datorită scoaterii în afara bilanţului a creditelor provizionate integral (227 milioane lei în 2015). Banca are o rată a creditelor neperformante de 39,4%.

Cât privește costurile băncii, cheltuielile recurente de funcţionare au scăzut cu 7% faţă de 2014. Potrivit băncii, soldul brut al creditelor a scăzut cu 438 milioane lei, fapt care reflectă deciziii de restricţionare a activităţii de creditare, de accelerare a procesului de reducere a stocului de credite în concordanţă cu limitările legate de capitalul băncii şi de scoaterea în afara bilanţului a creditelor neperformante.

Rezultate pozitive se înregistrează în ceea ce privește baza de depozite a băncii. Aceasta a fost păstrată aproape intactă şi în 2015, în ciuda reducerilor repetate a ratelor dobânzilor plătite. ”Raportul credite/depozite de 36% rămâne în continuare printre cele mai scăzute din sistemul bancar românesc”, afirmă oficialii Carpatica în comunicat. Capitalurile proprii ale băncii au scăzut însă cu 82 milioane lei, până la 142 milioane lei, iar rata de solvabilitate estimată pentru decembrie 2015 este de 7%, sub pragul minim de 8% cerut de Banca Națională. Pentru reîntoarcerea la pragul minim Carpatica are nevoie de o infuzie urgentă de capital însă nu se știe clar dacă și de la cine va veni aceasta.

În ultima perioadă Carpatica a purtat discuții privind o posibilă fuziune și infuzie de capital atât cu Nextebank cât și cu fondul de investiții J.C. Flowers, niciunele concretizate.

Dificultățile băncii Carpatica se înscriu într-un peisaj mai larg ce caracterizează sistemul bancar românesc, anume o profitabilitate mai scăzută față de cea întâlnită în alte țări din regiune, precum Polonia. Cu toate acestea, 2015 are șanse să fie un an mai bun pentru majoritatea băncilor prezente în România decât 2014. După primele trimestre ale anului trecut, 24 de bănci înregistrau venituri nete de 2,8 miliarde lei, în timp ce 15 bănci înregistrau pierderi însumând 572 milioane lei. 

Pe aceeași temă