Sari la conținut

ASF: Cei mai reclamați asiguratori în 2017

Numărul petiţiilor unice a scăzut cu peste 30% în 2017.


În 2017, pentru piaţa asigurărilor - reasigurărilor, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a primit în total un număr de 8.046 petiţii, în scădere cu 47,82% faţă de anul 2016, dintre care 6.263 au fost instrumentate, analizate şi soluţionate în mod unic pe petent, în scădere cu 31,6%. Cei mai nemulţumiţi continuă să fie clienţii RCA, potrivit 1asig.ro.

Situaţia petiţiilor înregistrate în anul 2017

În anul 2017, ASF a înregistrat un număr total de 9.383 petiţii, în scădere cu 44,54% faţă de anul 2016. Din numărul total de petiţii, 85,75% dintre acestea reprezintă petiţii aferente pieţei asigurărilor-reasigurărilor, 11,48% sunt petiţii aferente pieţei pensiilor private, iar 2,77% sunt petiţii

Din analiza datelor raportate de către societăţile de asigurare la ASF se constată că cele 6.263 petiţii analizate şi soluţionate în mod unic pe petent reprezintă 0,56% din numărul total de daune avizate de către asiguratori (1.115.100) şi 0,031% din numărul total al contractelor de asigurare aflate în vigoare la 31 decembrie 2017 (20.045.595 contracte). 

Aspectul cel mai des reclamat  de către petenţi în anului 2017 a fost neplata/plata parţială a despăgubirilor/valorilor de răscumpărare solicitate de către asiguraţi/păgubiţi, în 2.799 cazuri, acestea reprezentând un procent de 44,69% din total. Printre alte aspecte sesizate s-au numărat şi nerespectarea condiţiilor contractuale/Normelor RCA (25,45%), respectiv solicitări de recalculare a valorii despăgubirilor (5,89%).

În anul 2017, cea mai mare pondere o deţin petiţiile înregistrate pe clasa asigurărilor generale, cu un număr de 6.063, reprezentând 96,81% din total. În cadrul categoriei asigurărilor generale, ponderea importantă o deţin petiţiile înregistrate pe clasă asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto RCA şi Carte Verde, cu un număr de 4.958 petiţii (79,16%), în scădere cu 31,41% faţă de înregistrările din anul 2016. Pe clasă asigurărilor de viaţă au fost înregistrate 200 petitii (3,19%), număr similar ca şi în anul 2016.

Ponderea petiţiilor finalizate în favoarea petenţilor în total petiţii soluţionate a fost de 66,74% (respectiv 4.180 petiţii), dintre acestea 33% fiind finalizate prin plata, solicitările având legitimitate şi cadrul legal de soluţionare. Ponderea petiţiilor soluţionate favorabil petenţilor depăşeşte procentul de 69% pe segmentul asigurărilor auto (RCA şi CASCO) şi de 52% pe segmentul asigurărilor facultative non-auto şi de viaţă. 

"Această stare de fapt arată că, pe segmentul asigurărilor auto s-au înregistrat cele mai multe deficiente, în principal în instrumentarea dosarelor de dăuna, din punct de vedere al respectării prevederilor legale şi/sau contractuale", precizează ASF.

EUROINS, CITY şi ASIROM - cele mai reclamate companii

Din datele înregistrate reiese că 99,07% din numărul petiţiilor analizate în anul 2017 au fost îndreptate împotriva societăţilor de asigurare şi un procent de 0,93% au fost înregistrate împotriva brokerilor de asigurare.

Din analiza efectuată pentru anul 2017 rezultă următoarele:

- Societatea de asigurare cu cel mai mare număr de petiţii analizate în mod unic pe petent este EUROINS România, care a înregistrat 1.292 petiţii (20,63% din total), în creştere cu 17,14% faţă de înregistrările anului 2016;

- Pragul de 10% al petiţiilor cu petent unic adresate ASF în perioada analizată a fost depăşit de trei societăţi de asigurare, care au totalizat 56,94% dintre petiţii, şi anume: EUROINS SA (20,63%), CITY Insurance SA (19,21%) şi ASIROM VIG SA (17,10%);

- Trei societăţi de asigurare au înregistrat creşteri procentuale ale petiţiilor în perioada analizată faţă de anul 2016, şi anume: EUROINS România (+17,14%), GENERALI România (+12,43%) şi GROUPAMA (+2,07%);

- Cinci societăţi de asigurare au înregistrat scăderi ale numărului de petitii, şi anume: CITY Insurance (-63,86%), ASIROM VIG (-40,93%), UNIQA Asigurări (-35,16%), ALLIANZ-TIRIAC (-23,37%) şi OMNIASIG VIG (-7,72%).

Urmare activităţii de analiză şi soluţionare a petiţiilor primite la ASF, s-a realizat un procent de  peste 50% al petiţiilor finalizate în favoarea petenţilor  pentru şase societăţi de asigurare din cele opt analizate: CITY Insurance SA (68,50%), ASIROM VIG SA (67,97%), EUROINS SA (64,78%), ALLIANZ-TIRIAC SA (53,18%), UNIQA Asigurări SĂ (52,54%), OMNIASIG VIG SA (50,90%).

Pentru celelalte două societăţi de asigurare, GENERALI România SA şi GROUPAMA SA s-au constatat procente de peste 50% pentru petiţiile neîntemeiate sau nefavorabile: 57,89%, respectiv 58,88%.

Piaţa pensiilor private

Pentru sectorul pensiilor private s-a primit în total un număr de 1.077 petiţii, în scădere cu  4,27% faţă de anul 2016. Dintre acestea au fost instrumentate/soluţionate în mod unic pe petent 965 petiții, restul fiind clasate sau conexate, conform prevederilor Ordonanţei nr. 27/2002 şi procedurilor interne ale ASF. 

Piaţa instrumentelor şi investiţiilor financiare

Pentru sectorul instrumentelor financiare s-a primit în total un număr de 260 petiţii, în scădere cu 30,67% faţă de înregistrările anului 2016. Au fost soluţionate în mod unic pe petent 217 petiţii, în scădere cu 34,44% faţă de anul 2016. Din totalul petiţiilor analizate în mod unic, un număr de 214 petiţii (82,31%) au fost finalizate în favoarea petenţilor - la acestea s-au putut determina soluţii favorabile, întemeiate legal, la care DRPPEF a avut temei cadrul normativ corespunzător rezolvării disputei dintre părţi, realizând demersurile legale în acest sens.