Sari la conținut

Creditele în lei le-au depășit pe cele în valută

La capătul câtorva ani de măsuri menite să crească interesul românilor faţă de creditarea în monedă națională, Banca Națională a României își vede visul cu ochii. Soldul creditului neguvernamental în lei la finele anului trecut s-a cifrat la 110,28 miliarde lei, peste cel în valută, al cărui nivel exprimat în monedă națională a fost de 107,24 miliarde lei. Acesta este primul an la finele căruia creditul în monedă națională este superior ca sold celui în monede forte.

Evoluția nu a fost posibilă decât urmare unei creșteri susținute a împrumuturilor în lei, în condițiile unei micșorări a volumului celor în valută. Prima categorie înregistra în decembrie 2015 o creștere de 19,7% față de decembrie 2014, în condițiile în care cel în valută a fost marcat de o diminuare de 9,9%. Scăderea volumului la împrumuturile în euro este justificată parțial prin operaţiunile bancare de eliminare a creditelor neperformante din bilanţurile instituţiilor de credit. Evoluția pozitivă la creditarea în lei a fost întâlnită în special în cazul persoanelor fizice, unde creșterea a fost de 31,1% față de o majorare de 11% în cazul persoanelor juridice. Per total creditul neguvernamental a crescut cu 3% în 2015.

BNR a început să încurajeze creditul în lei prin scăderi repetate ale dobânzii cheie, fapt ce a dus la o micșorare substanțială a costurilor celor două tipuri de credite. Creditele în lei nu sunt lipsite totuşi de riscuri, deoarece dobânzile variabile sunt indexate în funcţie de dobânzile de pe piaţa interbancară. Pe de altă parte, un atu important al creditelor în lei este că nu expun clientul la riscul valutar. Acest lucru înseamnă că rata lunară de rambursat - calculată în lei - nu se modifică în funcţie de evoluţia cursului de schimb.

Creditul guvernamental a crescut în luna decembrie 2015 cu 3,7 la sută faţă de luna noiembrie 2015, până la 89,61 miliarde lei. La 31 decembrie 2015, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 4,8 la sută (5,7 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2014. Acest credit include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9, 96 miliarde lei, sold la 31 decembrie 2015, precum şi titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 79,8 miliarde lei, sold la aceeași dată.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au majorat în luna decembrie 2015 cu 6,8 la sută faţă de luna noiembrie 2015, până la nivelul de 253, 46 miliarde lei. Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 2,7 la sută, până la 91,67 miliarde lei. La 31 decembrie 2015, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 6,4 la sută (7,3 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2014. Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 18,0 la sută, până la 79,65 miliarde lei. La 31 decembrie 2015, depozitele în lei ale persoanelor juridice au crescut cu 14,0 la sută (15,0 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2014.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, s-au majorat cu 2 la sută, până la nivelul de 82, 13 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 0,2 la sută).

Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 6,3 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 5,3 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 6,3 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 5,3 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei au crescut cu 6,3 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice s-au majorat cu 5,3 la sută).

Pe aceeași temă

Povara datoriilor revine

MUNCHEN - Creșterea economică globală accelerează. Dar, înainte să deschidem șampania, trebuie să admitem că sporirea...