Sari la conținut

Despăgubirile, bursele și, parțial, moștenirile, supuse impozitării

În proiectul Ministerului Finanțelor de modificare a Codului Fiscal în sensul introducerii impozitului pe venitul global, lista veniturilor neimpozabile este mult mai scurtă decât în forma în vigoare a Codului Fiscal. Printre tipurile de venituri care nu vor mai fi din start scutite de impozitare intră: ajutoarele de la stat, indemnizațiile de maternitate și creștere a copilului, despăgubirile și, în anumite condiții, bunurile imobile moștenite.

8 BANI LEI

În forma în vigoare a Codului Fiscal, la articolul 62, intitulat „venituri neimpozabile”, găsim categorii de venituri numerotate de la a) la z). În forma propusă de Guvernul Grindeanu, numerotarea se oprește la litera j.

Categorii de venituri care NU mai sunt, din start, impozabile:

1. ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, primite de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice sau colectate public;

2. indemnizaţiile pentru risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav;

3. sumele încasate din asigurări de orice fel reprezentând despăgubiri, sume asigurate, precum şi orice alte drepturi;

4. despăgubirile în bani sau în natură primite de către o persoană fizică ca urmare a unui prejudiciu material suferit de aceasta, inclusiv despăgubirile reprezentând daunele morale;

5. sumele primite ca urmare a exproprierii pentru cauză de utilitate publică, conform legii;

6. sumele primite drept despăgubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamităţilor naturale, precum şi pentru cazurile de invaliditate sau deces;

7. bursele primite de persoanele care urmează orice formă de şcolarizare sau perfecţionare în cadru instituţionalizat;

8. bursele, premiile şi alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport, echipamente de lucru/protecţie şi altele asemenea primite de elevi pe parcursul învăţământului profesional şi tehnic;

9. sumele reprezentând diferenţa de dobândă subvenţionată pentru creditele primite în conformitate cu legislaţia în vigoare;

10. subvenţiile primite pentru achiziţionarea de bunuri;

11. premiile obţinute de sportivii medaliaţi la campionatele mondiale, europene şi la jocurile olimpice/paralimpice, premiile, primele şi indemnizaţiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor şi altor specialişti, prevăzuţi în legislaţia în materie, în vederea realizării obiectivelor de înaltă performanţă: clasarea pe locurile 1-6 la campionatele europene, campionatele mondiale şi jocurile olimpice/paralimpice, precum şi calificarea şi participarea la turneele finale ale campionatelor mondiale şi europene, prima grupă valorică, precum şi la jocurile olimpice/paralimpice, în cazul jocurilor sportive;

12. premiile şi alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport şi altele asemenea, obţinute de elevi şi studenţi în cadrul competiţiilor interne şi internaţionale, inclusiv elevi şi studenţi nerezidenţi în cadrul competiţiilor desfăşurate în România;

13. prima de stat acordată pentru economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Toate aceste tipuri de venituri care nu vor mai fi exceptate urmează, pe cale de consecință, să intre în calculul venitului global al gospodăriei.

O mențiune aparte merită moștenirile și donațiile. Dacă este vorba de sume și bunuri, inclusiv titluri de valoare și aur financiar, acestea intră în categoria veniturilor care nu se iau în calcul la stabilirea venitului global. Dacă este vorba, însă, de proprietăți imobiliare, aplicarea sau nu a unei cote de impozitare depinde de momentul deschiderii și finalizării succesiunii. Concret, contribuabilul nu va plăti nimic dacă finalizează succesiunea în termen de 2 ani, respectiv, va plăti 1% din valoarea masei succesorale, dacă depășește termenul de 2 ani.