Sari la conținut
News Alert

Producătorii autohtoni, asaltaţi de importuri ieftine și de costuri în creștere cu forța de muncă

Economia României este dominată de dezechilibre și lipsesc politicile menite să ducă la restabilirea acestora. Concluzia poate fi trasă din parcurgerea ultimului raport realizat de către Banca Naţională a României (BNR).

Creșterea cererii interne a marcat un record pentru perioada post-criză, informează Agerpres.ro. Aceasta ar fi putut constitui un important imbold pentru producţia locală, însă cererea a fost prea puțin acoperită din capacitatea producătorilor locali. Importurile au înregistrat o importantă expansiune.

”Creșterea înregistrată de cererea internă în trimestrul I (7,8 la sută, variație anuală) — record pentru perioada postcriză — s-a datorat în principal consumului populației, pe fondul majorărilor salariale operate pe parcursul anului anterior și al traiectoriei descendente a prețurilor de consum, atribuită în special celor două episoade de reducere a cotei TVA (iunie 2015 și ianuarie 2016). În plus, apetitul de consum al populației a fost stimulat de o serie de măsuri adoptate de marii operatori comerciali în vederea consolidării cotei de piață — extinderea în continuare a rețelelor de distribuție ale marilor lanțuri de comerț modern, dar și intensificarea politicilor promoționale, în special pe segmentul bunurilor alimentare”, afirmă specialiștii BNR.

Balanţa comercială negativă

Problema este aceea că, în loc ca această cerere să fie acoperită și să dea un imbold producţiei interne de bunuri și servicii, aceasta a fost satisfăcută din importuri. Principalul segment pe care s-a produs înrăutățirea balanței comerciale în trimestrul I este cel al bunurilor de consum (inclusiv autoturisme), ”Ușoara redresare a volumului livrărilor externe — susținută de exporturile de confecții și de mobilă — a fost complet anihilată de expansiunea importurilor”, spune BNR. ”Un factor semnificativ îl constituie cererea ridicată de mașini second-hand destinate populației”, spun economiștii.

Importurile ieftine şi forţa de muncă mai scumpă, factorii negativi

În plus, deficitul comerțului alimentar s-a deteriorat, capacitatea producătorilor locali de a acoperi cererea de consum fiind erodată, pe de o parte, de presiunea costurilor cu forța de muncă iar, pe de altă parte, de concurența importurilor la prețuri foarte scăzute.

O înrăutățire a soldului comercial a înregistrat și grupa bunurilor intermediare, o contribuție semnificativă revenind comerțului cu produse chimice, în condițiile în care industria îngrășămintelor este în continuare afectată de închiderea unei companii importante în prima jumătate a anului 2015.

În schimb, ”exporturile de mașini, echipamente și mijloace de transport și-au accentuat dinamica anuală, majoritatea produselor consemnând îmbunătățiri ale cotelor deținute pe o piață europeană în extindere”, precizează BNR.