Sari la conținut

Ce date va conține dosarul electronic de sănătate și cine îl va putea accesa?

Potrivit documentului publicat pe site-ul Ministerului Sănătății, dosarul electronic de sănătate conţine date şi informaţii clinice, biologice, diagnostice şi terapeutice, personalizate, acumulate pe tot parcursul vieţii pacienţilor, aceştia fiind şi proprietarii de drept ale acestor informaţii/date.

Utilizarea dosarului electronic de sănătate are drept scop principal creşterea calităţii actului medical prin accesul la date şi informaţii medicale relevante, şi transformarea pacientului într-un factor activ al protejării şi promovării propriei sănătăţi.

Dosarul electronic de sănătate va putea fi accesat și de medicii din alte state ale Uniunii Europene. „Sistemul DES poate face obiectul unor acorduri internaţionale în baza liberei circulaţii a persoanelor pe teritoriu unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană şi a asistenţei medicale transfrontaliere, cu şi sub rezervă măsurilor naţionale de punere în aplicare a dispoziţiilor Uniunii Europene privind protecţia datelor cu caracter personal”, se arată în document. 

Datele şi informaţiile din DES sunt structurate în:

a) Modulul Sumar de urgenţă – accesibil medicilor care acordă servicii medicale de urgenţă, fără a fi necesar acordul pacientului.

b) Modulul Istoric medical, modulul Antecedente declarate de pacient, modulul Documente medicale şi modulul Date personale – accesibile medicilor, numai cu acordul pacienţilor.

(2) Accesul medicilor la datele şi informaţiile pacienţilor din modulul Sumar de urgenţă se realizează în baza unui certificat digital calificat nominal, înregistrat la casă de asigurări de sănătate în rază administrativ teritorială în care aceştia îşi desfăşoară activitatea.

(3) Accesul medicilor la datele şi informaţiile definite la alin. (1) lit b) se realizează în baza aceluiaşi certificat digital calificat nominal prevăzut la alin. (2) numai cu acordul pacientului.

(4) Acordul pacientului pentru că medicul să poată vizualiza întreg conţinutul DES se exprimă astfel:

a) prin configurarea drepturilor de acces la propriul dosar electronic de sănătate, sau la dosarele electronice de sănătate ale persoanelor pe care le reprezintă legal, direct în sistemul informatic DES la adresa www.des-cnas.ro

b) prin utilizarea, fie a matricei de securitate şi a codului de acces suplimentar, fie a cardului naţional de asigurări de sănătate şi a codului de acces suplimentar, după caz.

Pacienții își vor putea accesa dosarul 

Accesul pacienţilor la datele şi informaţiile din DES se realizează fie prin intermediul cardului naţional de asigurări sociale de sănătate şi a codului de acces suplimentar, fie prin matricea de securitate şi a codului de acces suplimentar.

Matricea de securitate se eliberează la solicitarea pacienţilor de către medici în baza actului de identitate al acestora.

Codul de acces suplimentar este acelaşi şi se utilizează în cadrul DES atât pentru cardul naţional de asigurări de sănătate, cât şi pentru matricea de securitate. Codul de acces suplimentar este personalizat de fiecare pacient şi este strict confidenţial.

Dosarul electronic de sănătate, investiţia de 18 milioane de euro imposibil de folosit