Sari la conținut

Vine scadenţa pentru plata impozitelor locale

Pentru a evita plata majorărilor de întârziere, SPIT recomandă atât persoanelor fizice, cât şi celor juridice să achite la termen impozitele şi/sau taxele datorate pentru: clădiri, teren, mijloace de transport, garaje, telefonie mobilă şi pentru creşterea gradului de linişte şi siguranţă în derularea activităţilor economice în Constanţa.

"Precizăm că nivelul majorărilor de întârziere este de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculat pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv", se arată într-un comunicat al instituţiei.