Sari la conținut

Burse de până la 3.700 de lei la o universitate din Iași

Cum puteți obține o astfel de bursă?

Cei interesați au la dispoziție două săptămâni, până pe 23 aprilie, să depună dosarele de candidatură la Prorectoratul Şcolii Doctorale din cadrul USAMV Iaşi.

Pentru cercetătorii doctoranzi, cuantumul bursei va fi de 1800 lei pe lună, iar dosarul trebuie să conțină: cerere de depunere a candidaturii, un proiect de cercetare, CV tip Europass, dovada apartenenței la un grup vulnerabil, fișa de prezentare și autoevaluare a activității de cercetare, copii legalizate după certificatul de naștere, de căsătorie (dacă e cazul) și după diploma ultimei forme de învățământ superior absolvite, copie după cartea de identitate, dar și o serie de cinci formulare. Toate cererile tip sunt disponibile pe pagina web a universității.

Pentru cercetătorii postdoctoranzi, bursa va avea o valoare de 3700 de lei pe lună, iar dosarul trebuie să conțină aceleași documente ca în cazul studiilor doctorale plus recomandarea și angajamentul mentorului.

Finanțarea consistentă a fost posibilă printr-un proiect POSDRU „Programe doctorale şi postdoctorale pentru promovarea excelenţei în cercetare, dezvoltare şi inovare în domeniile prioritare – agronomic şi medical veterinar, ale societăţii bazate pe cunoaştere”.