Sari la conținut

Decanul şi prodecanul Facultăţii de Medicină din Iaşi au fost trimişi în judecată

"În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În ziua de 22 noiembrie 2014, inculpata Azoicai Doina, decan al Facultății de Medicină Generală Iași, a primit de la inculpatul Haizoun El Houssine, ajutat de Agha Romeen, prin intermediul unor persoane care au acţionat fără vinovăţie, o tavă confecţionată din cupru, argintată, în greutate de 1.359,90 grame (valoare de piaţă minimă 800 lei) şi un ceainic argintat, confecţionat din alamă, cupru şi zinc (valoare de piaţă minimă 100 lei, în legătura cu faptul ca, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a acceptat înscrierea, in mod nelegal, a fiului inculpatului Haizoun El Houssine la facultatea al cărei decan este.

La data de 18 noiembrie 2014, în calitate de decan, respectiv prodecan al Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi şi membre ale al Biroului Consiliu al respectivei facultăţi, inculpatele Azoicăi Doina şi Şerban Ionela-Lăcrămioara, prin semnarea procesului-verbal prin care a fost analizată solicitarea de înscriere la studii a fiului lui Haizoun El Houssine, au atestat în fals că au verificat actele de studii (în original) prezentate de acesta respectiv: scrisoarea de acceptare la studii (deşi candidatul nu a obţinut un astfel de document pentru anul II de studiu, ci doar pentru anul I), situaţia şcolară (la dosar există o foaie matricolă pentru anul II de studii ce poartă ştampila unei universităţi din Belgia, ştampilată dar nesemnată de reprezentanţii instituţiei precum şi o copie a foii matricole aferente anului I de studii de la aceeaşi universitate, ştampilată, dar nesemnată), planul de învăţământ, programa analitică (la dosar există doar fişe ale disciplinelor descărcate la data de 01.11.2014 de pe site-ul universităţii din Belgia) , fără că aceste înscrisuri să constituie documente de lucru prevăzute în ”Procedura de lucru echivalare studii universitare de licenţă” adoptată în anul 2013 de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi.

Ulterior, la data de 20 noiembrie 2014, în baza procesului-verbal sus menționat (prin care a fost analizată solicitarea de înscriere la studii a fiului lui Haizoun El Houssine), inculpata Azoicai Doina a aprobat solicitarea acestuia de înscriere direct în anul II de studii la Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi, deşi, pe baza documentelor depuse anterior şi conform scrisorii de acceptare emise de Ministerul Educației si Cercetării Științifice, acest candidat nu putea fi înscris la studii decât în anul I.

În acest fel, bugetul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi a fost prejudiciat cu suma de 5.000 euro, reprezentând taxă de şcolarizare pe care instituția de învățământ avea interesul legal sa o încaseze pentru anul I de studii, iar, pe de altă parte, iar candidatul înscris direct în anul II a obţinut foloase necuvenite.
În scopul sus menţionat, inculpata Buhuş Ligia-Nicoleta, în calitate de medic, a emis, la data de 01.10.2014, o adeverinţă, prin care a atestat în fals că fiul inculpatului Haizoun El Houssine, care în acel moment nu se afla in România, este înscris în evidenţele cabinetului său medical individual, că a fost consultat şi că este clinic sănătos, documentul fiind necesar pentru dosarul de înscriere la cursurile anului I la U.M.F. Iaşi, în vederea obţinerii scrisorii de acceptare la cursuri ce se eliberează de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Iași cu propunerea menţinerii măsurilor asigurătorii asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea inculpatei Azoicăi Doina, până la concurenţa sumei de 5.000 euro şi a măsurii controlului judiciar faţă de inculpaţii Haizoun El Houssine şi Agha Romeen, precum si cu propunerea de luare a masurii controlului judiciar fata de inculpata Azoicăi Doina.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie," se arată în comunicatul emis de Direcţia Naţională Anticorupţie. 

Pe aceeași temă