Sari la conținut

Bacalaureat 2015 – sesiune specială. Când va avea loc Bac-ul olimpicilor?

 

În conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat 2011, valabilă și pentru anul 2015, Anexa 2 la OMECTS nr 4799/31.08.2010, art. 1 alin. (4) „MECTS organizează în fiecare an școlar o sesiune specială de bacalaureat, pentru elevii din clasele a XII-a/a XIII-a participanți la loturile olimpice și la competițiile sportive și artistice internaționale care se desfășoară în perioada sesiunii normale de bacalaureat.

Calendarul sesiunii speciale se aprobă prin ordin al ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului”.

Pentru asigurarea participării elevilor din clasele a XII-a/a XIII-a la loturile naționale de pregătire pentru competițiile internaționale și la competițiile internaționale 2015, Ministerul propune spre aprobare organizarea unei sesiuni speciale de bacalaureat, în perioada 16 mai – 29 mai 2015.