Sari la conținut

Ministerul Educaţiei a publicat ierarhia absolvenţilor, pentru admiterea la liceu. Vineri începe completarea opţiunilor

Ierarhia absolvenţilor claselor a VIII-a a fost publicată pe site-ul admitere.edu.ro, listele cu  candidaţii, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, fiind afişată şi la fiecare şcoală, a anunţat Ministerul Educaţiei.

Înscrierea în clasa a IX-a în liceele de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere, care este media ponderată între media generală obţinută la Evaluarea Naţională, cu o pondere de 75% şi media generală de absolvire a claselor din gimnaziu, cu o pondere de 25%.

În perioada 8-12 iulie, elevii şi părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, vor completa opţiunile în fişele de înscriere. Ministerul Educaţiei recomandă părinţilor şi elevilor să completeze un număr cât mai mare de opţiuni, ordonate cât mai realist.

Ulterior, în intervalul 9-13 iulie, fişele de înscriere vor fi validate, pentru a fi eliminate eventualele greşeli apărute ca urmare a transcrierii mediilor din cataloagele şcolare pe fişa de opţiuni, a completării numelui candidatului sau scrierii neclare a codurilor liceelor.

Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017 este programată pe data de 19 iulie, iar din 21 până în 29 iulie vor putea fi depuse dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.

Candidaţii rămaşi nerepartizaţi, din cauza opţiunilor insuficiente sau ca urmare a neparticipării la prima etapă a admiterii, vor fi repartizaţi în 28 iulie. Aceştia îşi vor depune dosarele la liceele în care au fost admişi în zilele de 28 şi 29 iulie.

Medii peste 5 la Evaluarea Naţională au obţinut 111.598 de absolvenţi ai claselor a VIII-a, respectiv 75,10% dintre elevii care au susţinut examenele. Alţi 37.050 de elevi au medii sub 5 la Evaluarea Naţională.

Cele mai multe medii – 13.523 - sunt cuprinse în intervalul 8 - 8,49. Medie generală 10 la Evaluarea Naţională au 253 de elevi.

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT pentru anul şcolar 2016-2017

11 - 13 iulie 2016: Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi 

14 - 16 iulie 2016: Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special

8 - 12 iulie 2016: Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a

Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea

8 - 12 iulie 2016: Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere

9 - 13 iulie 2016: Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator

14 iulie 2016: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată

Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti

15 iulie 2016: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere

16 - 17 iulie 2015: Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională 18 iulie 2016 Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor

19 iulie 2016: Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la dataînceperii cursurilor anului şcolar 2016 - 2017

20 iulie 2016: Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti

20 iulie 2016: Afişarea de către fiecare unitate din învăţământul liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate

21 iulie - 29 iulie 2016: Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.

sursa: News.ro