Sari la conținut

Ministerul Dezvoltării îi dă replica primarului general: Arena Naţională putea fi deschisă din 16 februarie

FOTO: Agerpres

ACTUALIZARE 17:20 Primăria Generală trece la contraofensivă. Primarul general interimar intră în dispută cu vicepremierul Vasile Dîncu și amenință că va schimba acoperișul Arenei Naționale. Citiți detalii AICI.


Punctul de vedere transmis de Ministerul Dezvoltării:  

Autorizația de securitate la incendiu se eliberează de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență al municipiului București în baza prevederilor art.1, alin.2, lit. a) 1din Legea nr 307 din 12 iulie 2006;

- Agrementul tehnic este necesar obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul respectiv; agrementul se emite de un laborator atestat, se analizează într-o comisie tehnică și se avizează de Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcţii (CTPC);

- În cazul materialului din care este construită copertina stadionului, Agrementul a fost elaborat de către Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii – ICECON S.A. Bucureşti și a fost analizat în şedinţa din data de 16.02.2016 a Comisiei de avizare nr.1 a agrementelor tehnice în construcţii.

Citiţi şi:

Deschiderea Arenei Naţionale. Vasile Dîncu: Este numai problema acceptului Primăriei

Arena Naţională ar putea fi redeschisă în martie

- În baza avizului favorabil al Comisiei sus menţionate, Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcţii (CTPC), organism constituit pe lângă Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), a emis, în data de 16.02.2016, avizul tehnic pentru agrementul nr. 016-03/484-2016 pentru membrana arhitecturală pentru copertine tip Duraskin clasa C (Anexa 1);

- La data de 24.02.2016, titularul de agrement – asocierea JV Max BOGL-Astaldi - a depus la MDRAP noi rapoarte de clasificare privind reacţia la foc referitoare a materialului pentru care se solicită modificarea agrementului elaborat de către ICECON, în completarea documentației depuse anterior (Anexa 2);

- În data de 26.02.2016, președintele CTPC, domnul Cezar Radu Soare, secretar de stat în cadrul MDRAP, a răspuns solicitării formulate de asocierea JV Max BOGL – Astaldi, comunicând faptul că a fost emis agrementul tehnic nr. 016-03/484-2016 însoțit de avizul tehnic și că pentru completarea/modificarea documentației în baza căreia a fost emis agrementul tehnic sus menționat este necesar să se adreseze elaboratorului agrementului tehnic competent (ICECON SA) (Anexa 3);

- În data de 4.03.2016, titularul de agrement, asocierea JV Max BOGL – Astaldi, a solicitat ICECON SA București modificarea agrementului tehnic prin înlocuirea rapoartelor de clasificare la foc rezultate în urma analizelor de laborator efectuate la IGSU – Centrul Național pentru Securitate si Incendiu și Protecție Civilă (acreditat național) cu rapoarte de clasificare cu rezultate superioare emise de către laboratorul de testare CSI SpA Italia, laborator acreditat, notificat la Bruxelles și semnatar EA,IAF și ILAC (Anexa 4).

Solicitarea va fi analizată în Comisia de avizare convocată pentru data de 14.03.2016, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr.1269/01.04.2011.

"Față de somaţiile transmise ministrului administraţiei publice şi dezvoltării regionale de către mai multe persoane publice şi politicieni cu privire la luarea măsurilor necesare pentru redeschiderea Arenei Naționale, aducem următoarele precizări:

Deși, în urma testelor efectuate, copertina tip Duraskin a obținut clasa C de certificare, în conformitate cu prevederile legaleprin expertiza întocmită, în anul 2014, de expertul inginer tehnic Dan Dumitrescu, s-a concluzionat că arderea membranei nu afectează structura metalică de susținere, că încadrarea în clasa C este acceptabilă și, în această situație, prezintă siguranță pentru utilizatori. (Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.163 din 28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, prevede la art. 47 alin. (3): „Pentru construcţiile existente, expertizele tehnice de securitate la incendiu, efectuate în situaţiile în care, justificat tehnic, nu pot fi respectate prevederile reglementărilor tehnice, stabilesc, în funcţie de riscurile de incendiu actualizate, măsuri alternative care să asigure nivelurile de performanţă pentru securitatea la incendiu, stabilite prin reglementări tehnice specifice”.)", se precizează în comunicatul ministerului.

Urmare a ședințelor comune organizate în perioada ianuarie - februarie 2016, a reprezentanților PMB, IGSU, ISU București şi MDRAP, expertul Dan Dumitrescu, care a participat la întâlniri, a întocmit o completare a raportului de expertiză prin care aduce următoarele precizări:

- Stadionul Naţional nu prezintă, chiar în caz de aprindere a membranei, risc pentru utilizatorii acestuia;

- Pentru construcţia atipică a unui stadion, clasificarea C-s3,d0 este corespunzătoare;

- Arena Națională este o construcție existentă și în cazul în care nu pot fi îndeplinite unele prevederi ale normativului P118-99 (normativ de siguranță la foc) se vor asigura măsuri compensatorii de siguranță la foc;-

- Expertul propune măsuri compensatorii imediate și măsuri ulterioare care sunt exemplificate în anexa 7.

"Ministerul Administraţiei Publice şi Dezvoltării Regionale apreciază că Primarul General al Municipiului Bucureşti, domnul Răzvan Sava, a dezinformat opinia publică cu privire la subiectul funcţionării Arenei Naționale: aşa cum am arătat mai sus, documentaţia pentru modificarea agrementului tehnic emis încă din 16.02.2016 a fost depusă abia în data de 04.03.2016.

Deşi avizul și agrementul au fost semnate și certificate încă din februarie 2016, agrementul tehnic pentru membrana arhitecturală tip copertină, a fost ridicat de la Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcţii de către reprezentantul ICECON SA în data de 03.03.2016(certificăm acest aspect prin Anexa 1, pagina 4), fapt care arată că situaţia Arenei Naționale nu a reprezentat, până la această dată, o prioritate pentru Primăria Municipiului București.

În cazul în care, domnul Primar General al Municipiului Bucureşti are o altă soluţie pentru redeschiderea Arenei Naționale pentru competiţiile şi evenimentele publice, Ministerul Administraţiei Publice şi Dezvoltării Regionale îi solicită Primarului să declare public care este soluția și de ce a nu a transmis, până acum, instituţiilor abilitate, soluţiile Domniei Sale", mai precizează MDRAP.