Sari la conținut
News Alert

Partidele politice, obligate să furnizeze informațiile de interes public solicitate

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public a fost respinsă în octombrie 2015 de senatori, dar a primit votul decisiv al Camerei Deputaţilor (Forul decizional) la începutul lunii iunie, potrivit avocatnet.ro. De altfel, proiectul de act normativ a fost promulgat luni prin decret prezidenţial, astfel încât, pentru a se aplica, acesta mai are nevoie doar de publicarea în Monitorul Oficial.

Potrivit documentului, partidele politice, federaţiile sportive şi ONG-urile de utilitate publică, care primesc bani publici, vor fi incluse pe lista instituţiilor obligate să se supună prevederilor privind liberul acces la informaţii de interes public. Concret, entităţile menţionate vor trebui să prezinte public, printre altele, documentele care le reglementează organizarea şi funcţionarea, detalii despre personale din conducere, dar şi informaţiile legate de buget sau modul în care au fost cheltuiţi banii publici, colectaţi practic din taxele şi impozitele plătite de români. 

În plus, iniţiativa legislativă include pe lista instituţiilor obligate să ofere cetăţenilor informaţii de interes public şi operatorii sau operatorii regionali, adică acele companii, inclusiv private, care prestează servicii de utilitate publică, precum alimentarea cu apă, producția, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică, salubrizarea, iluminatul public sau transportul public local.

Concret, fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

  • actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

  • structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

  • numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

  • coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

  • sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

  • programele şi strategiile proprii;

  • lista cuprinzând documentele de interes public;

  • lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/ sau gestionate, potrivit legii;

  • modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Totodată, instițutiile au obligația de a redacta anual un buletin informativ care va cuprinde aceste informații, iar un raport periodic de activitate va fi publicat în Monitorul Oficial al României